Vårdköer kostar dryg miljard

- 15/04/2009, 09:24 -

Vårdköerna kostar samhället 1,1 miljard kronor om året.

Vårdköerna kostar samhället 1,1 miljard kronor om året i produktionsbortfall, enligt nya beräkningar från socialdepartementet.

Nästan var tredje person - 102 000 patienter - som väntade på operation eller annan behandling under oktober 2007 till oktober 2008, hade väntat mer än vårdgarantins 90 dagar, skriver Svenska Dagbladet på nätet.

I mitten av förra året började dock köerna att krympa i flera landsting. Socialminister Göran Hägglund (KD) vill gärna se det som ett resultat av regeringens kömiljard, skriver SvD. Kömiljarden ska delas av de landsting som i slutet av 2009 klarat att hålla sig inom vårdgarantins 90 ködagar för minst 80 procent av patienterna. I nuläget uppges 9 av 18 landsting uppfylla kraven.

Skrivet av: