Fredag 30 Jul
Stockholm

Förslag vill minska ungas extrajobb

Det är hög ungdomsarbetslöshet. Men ett förslag vill förhindra ungas extrajobb.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Färre timmar samt stopp för jobb i kassa eller i en lokal där alkohol serveras.

Möjligheten för ungdomar under 18 år att jobba extra på fritiden kan komma att minska rejält. Detta om ett förslag från Arbetsmiljöverket går igenom, skriver hotell- och restaurangbranschens tidning Restauratören.

Enligt tidningen skickas ett förslag till nya föreskrifter för minderåriga i arbetslivet snart ut på remiss. Förslaget, som är tänkt att börja gälla från den 1 maj 2010, går ut på att minderårigas skoltid räknas in i den totala veckoarbetstiden, som inte får överstiga 40 timmar per vecka. Dessutom förbjuds minderåriga att arbeta i kassa om det inte sker i närvaro av en person över 18 år. De får heller inte arbeta i en lokal med serveringstillstånd för alkohol under den tid då alkohol serveras.

Restauratören skriver att Arbetsmiljöverket anser att det att de nya förslaget följer EU-direktiven bättre än de gamla föreskrifterna från 1996.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela