Fp-förslag sågas

- 22/04/2009, 13:58 -

Barn som begår brott ska kunna ställas inför rätta, föreslår folkpartiet.

Barn under 15 år som begår brott ska kunna ställas inför rätta, föreslår en arbetsgrupp inom folkpartiet.

Både oppositionen och Rädda Barnen gör tummen ner.

Unga som rånar, kastar sten mot brandmän, ambulansförare och poliser och tidigt dras in i den grova organiserade brottsligheten.

Folkpartiets rättspolitiska arbetsgrupp pekar på flera skäl till varför regelsystemet för behandlingen av unga brottslingar bör ändras.

I ett förslag till Folkpartiets landsmöte i höst föreslår arbetsgruppen bland annat att socialtjänsten ska kunna vidta tvångsåtgärder även om föräldrarna säger nej. Föräldrarnas ansvar ska också göras tydligare genom att de blir ekonomiskt ansvariga för skador som deras barn orsakar.

Gruppen föreslår vidare att domstolarna ska kunna pröva brott som begåtts av barn under 15 år och understryker att detta inte minst är viktigt av hänsyn till brottsoffren. De flesta föräldrar gör ett fantastiskt jobb, men vi vet att det finns föräldrar som av olika skäl brister i sin föräldraroll. De fallerar i att vara fostrare av sina egna barn och då måste någon annan gripa in. Ett tydligt misslyckande är när barnen börjar begå brott.

– Det är farligt för barnen, farligt för andra och det skadar samhället, säger Johan Pehrson, folkpartiets rättspolitiske talesman. Enligt Pehrson handlar det dock inte om att sänka straffmyndighetsåldern, en fråga som varit hetsigt debatterad i Danmark den senaste tiden.

Thomas Bodström (s), ordförande i justitieutskottet, anser att folkpartister börjar i fel ände.

– Om polisen och de sociala myndigheterna ska bli bättre på det här måste de ha mer pengar. Det blir närmast patetiskt att förslaget kommer från en folkpartist som brandskattat polisen, som nu har det största underskottet någonsin, och som inte vill ge några pengar till kommunerna, säger han till TT. Det är märkligt att de veckan efter ett budgetförslag vill lägga på de här myndigheterna nya uppgifter som dessutom inte leder någon vart.

Rädda Barnen ser också hellre en ökad satsning på skolan och de övriga myndigheter som tidigt kan upptäcka barn som är på väg mot brottslighet.

– Här verkar det som problemen börjar när barnen begår brott, men problemen har nästan alltid funnits tidigare. De här familjerna har oftast problem och vilket stöd får de för att inte hamna i den här situationen? Den delen i debatten tycker jag lyser med sin frånvaro, säger Rädda Barnens Sverigechef Lars Carlsson.

Skrivet av: