"SD hycklar om de mänskliga rättigheterna"

- 29/08/2012, 15:56
Alex Bengtsson.

Alex Bengtsson.

EXPO

Alex Bengtsson menar att Sverigedemokraterna vill påskina att de står upp för de mänskliga rättigheterna men att inkonsekvensen som många gånger annars är uppenbar.

Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

I samband med att Jimmie Åkesson valdes till partiledare år 2005 ställde sig Sverigedemokraterna också bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Ställningstagandet har blivit ett av partiets viktigaste argument för att det nu är ett vanligt demokratiskt parti. Med tiden har de mänskliga rättigheterna blivit ett viktigt slagträ för partiet att använda i sin retorik riktad mot människor från muslimska länder. 

Problemet är bara att Sverigedemokraterna i sitt nya partiprogram som antogs så sent som förra hösten faktiskt säger emot sig själva. Det är inte ovanligt att sverigedemokrater är inkonsekventa. Exemplen är otaliga. I deklarationen om de mänskliga rättigheternas artikel 15 står det: 

1. Var och en har rätt till en nationalitet.

2. Ingen får godtyckligt fråntas sin nationalitet eller nekas rätten att ändra nationalitet.

I Sverigedemokraternas nya partiprogram står det: ”På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur”. 

Sverigedemokraternas skrivning om hur en person plötsligt kan sluta vara svensk borde rimligen ses som att partiet godtyckligt vill frånta människor deras nationalitet beroende på vilket språk de pratar, vilken kultur de utövar och vad de framförallt känner lojalitet till. Även om partiet vill påskina att de står upp för de mänskliga rättigheterna är inkonsekvensen som många gånger annars uppenbar. Tur för Sverigedemokraterna är väl då att de finns dem i partiet som är ärliga med att de är emot dem. 

När Sverigedemokraterna ställde sig bakom deklarationen om de mänskliga rättigheterna blev en företrädare för partiet i Stockholmsområdet arg och mejlade sin vän Patrik Ehn, i dag gruppledare för partiet i Göteborg och Västra Götalandsregionen, som hade röstat för undertecknandet. I mejlet skrev SD-företrädaren: "Denna organisation godkändes inte av det Tredje Riket och därför kan vi ej heller den 8 maj 2005 skriva något i SD:s skrifter som hänvisar till denna brottsliga förening.”

Ehn svarade ångerfullt: "Hehehe… Jag skyller på tillfällig sinnesförvirring pga lågt blodsocker".