Måndag 26 Sep
Stockholm

Sverigedemokraternas största fiende

Vem är sverigedemokraternas största fiende? Alex Bengtsson tror att det är partiet självt.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Alex Bengtsson

Tillförordnad VD på Stiftelsen Expo. Författare till böckerna Sverigedemokraterna har fel och Positiv antirasism. 

Följ honom på twitter här. 

Det har blivit en vanesak nu. Sverigedemokrater som utesluts och som hotas om uteslutning. Partiets företrädare och sympatisörer på nätet argumenterar ofta om att uteslutningsärendena överexponeras i media. Det är inte sant. Skillnaden mellan Sverigedemokraterna och andra riksdagspartier är nämligen att de andra sju partierna inte har samma problem. Åtminstone inte i samma utsträckning.

För Sverigedemokraternas del har det blivit ett mönster. Det är inte några enstaka fall det handlar om. Det är uppenbart att partiets problem är partiet självt. Och kanske framförallt partiets politik.

Man kan nämligen fråga sig om hur uttalanden om att alla muslimer ska utvisas är extrema eller ej sett till ljuset av Sverigedemokraternas faktiska politik. Kommunpolitikern Pär Norling hotas nämligen att uteslutas på grund av just detta. Uttalandet är snarare en konsekvens av det som ledande sverigedemokrater säger.

Konsekvensen av riksdagsledamotens Richard Jomshofs ständiga tragglande om att islam är det största hotet mot Sverige någonsin borde ju rimligtvis vara att alla muslimer ska utvisas då Jomshof och hans partikamrater också tycks vara mer eller mindre besatta av att både demonisera den muslimska gruppen och framställa islam som något enhetligt.

Liknande uttalanden har även kommit från partisekreteraren Björn Söder och föga förvånande från partiets ledande muslimhatare Kent Ekeroth. För några år sedan publicerades också en gillande recension av den antimuslimska konspirationsbibeln ”The Euro-Arab Axis”. Recensenten drog följande slutsats: "Omfattande hemsändelse av muslimer bosatta i Europa är det enda som kan förhindra Europas förvandling till ett dhimmi-område i utkanten av den stagnerade muslimska världen.

Mot denna bakgrund finns det knappast skäl för uteslutning av Pär Norling. Han har snarare dragit den enda rimliga slutsatsen av ledande sverigedemokraters retorik. Kastar partiet ut Norling borde hela partiets antimuslimska falang kastas ut. Sverigedemokraternas största fiende är alltså partiet självt.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.