Onsdag 27 Okt
Stockholm

Barnmorskan: Hemfödslar har ingenting med vaccinmotstånd att göra

"Att personer som väljer att föda hemma är foliehattar som inte vaccinerar sina barn är inte bara löjligt utan också helt felaktigt", skriver Rebecca Nilsson som är barnmorska och skribent på Life of Svea.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Denna text är en krönika med åsikter som är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Rätten att få föda hemma måste finnas. Rätten att få föda på sina villkor med kompetenta barnmorskor närvarande. Rätten att få välja att föda på sjukhus om det är där man känner sig trygg, eller hemma om det är ditt val. Hur kan det vara så provocerande?

I Sverige har vi ett väl fungerande system när det kommer till graviditet och förlossning. Att gå på kontroller hos sin barnmorska under graviditeten är en otroligt viktig del. Faktum är att 80 procent av världens dödsfall som sker i samband med graviditet och förlossning kan förhindras om alla har tillgång till en utbildad barnmorska under sin graviditet. En barnmorska som är en del av ett system med sjukvård och specialistvård vid behov. Med andra ord, precis så som det ser ut i Sverige idag.

Risken att dö i Sverige om du är gravid eller föder barn är minimal. Varje år dör ungefär sex gravida i samband med graviditet och förlossning. Missförstå mig inte – det är sex dödsfall som innebär enormt trauma för familjer och inblandad vårdpersonal. 

Men i relation till att det föds 120 000 barn varje år är det extremt lite, jämfört med andra länder i världen. Vi har svensk sjukvård och svensk förlossningsvård att tacka för att det ser ut som det gör. Men framförallt har vi ett välfungerande och etablerat system med mödravård och graviditetskontroller. Barnmorskor som ser till att basprogram följs och extra kontroller som görs när något avviker från det normala. DET räddar liv.

Lika säkert 

I en ledare i Aftonbladet ifrågasätts behovet att av få föda hemma. Önskan att få göra det kopplas samman med exempelvis vaccinmotstånd och misstro till modern medicin.

Men för en frisk gravid med normal graviditet och förväntat normal förlossning är assisterad hemförlossning ett bra och säkert alternativ. En Cochrane review från 2012 kunde inte visa några skillnader i risker för friska gravida som valde planerad hemförlossning framför att föda på sjukhus. 

En planerad hemförlossning med erfaren barnmorska och möjlighet för överflytt till sjukhus innebär färre interventioner och mindre komplikationer än att föda på en förlossningsklinik. På sjukhus gör vi ibland saker som stör det naturliga förloppet och att föda på sjukhus är inte för alla. Det måste få vara så och framförallt borde det inte provocera så oerhört.

Svensk förlossningsvård är pressad. Barnmorskor lämnar yrket för att stressen är för stor. Barn föds på löpande band. Om friska gravida som önskar föda hemma kunde göra det i större utsträckning skulle det minska pressen på förlossningsvården. 

"Birth centers" ett alternativ

Ett alternativ kan vara så kallade “birth centers”, eller barnmorskeledda enheter. Som ett mellanting mellan sjukhuset och hemmet.Barnmorskan har enligt sin yrkeslegitimation ansvar för den normala graviditeten och förlossningen. Om något avviker från det normala kopplas en läkare in. Om en förlossning hemma börjar visa tecken på att bli komplicerad förs den födande över till närmsta förlossningsavdelning. Det är barnmorskans ansvar. Likadant skulle det vara på en barnmorskeledd enhet med överflytt till sjukhus om behovet uppstår. 

I Region Stockholm tillhandahåller man hemförlossning med barnmorska i projektet Min Barnmorska. Det är i högsta grad evidensbaserad vård som bygger på forskning. Att reducera detta till att personer som väljer att föda hemma är foliehattar som inte vaccinerar sina barn är inte bara löjligt utan också helt felaktigt. Vaccinationer och assisterade hemförlossningar har inget med varandra att göra, att göra den kopplingen handlar enbart om fördomar inom ett område där man har väldigt lite kunskap. 

"Allt annat är ofeministiskt"

Inte heller är personer som väljer att föda hemma lågutbildade eller arbetarklass. Att föda hemma idag i Sverige är i synnerhet en klassfråga och det är inte de lågutbildade som har råd att betala 20 000 kronor för en hemförlossning. 

Det säger sig självt. I ett feministiskt land som Sverige borde det inte vara en klassfråga var och hur du kan föda ditt barn. Assisterad hemförlossning med erfaren barnmorska borde kunna erbjudas till alla som önskar och uppfyller kriterierna för detta. Att gravida själva får vara med och påverka hur och var de vill föda sina barn borde vara en självklarhet. Allt annat är direkt ofeministiskt. 

Med allt detta sagt är det dock viktigt att poängtera att vi måste bemöta människor som känner stark misstro till vården och ett utanförskap i samhället. Som inte litar på forskning och tror att läkare och annan vårdpersonal är köpta av läkemedelsindustrin. WHO klassade 2019 vaccinmotstånd som ett hot mot den globala hälsan. 

Det är en viktig debatt att ta, men assisterade hemförlossningar hör inte hemma i den debatten, för det har ingenting med vaccinmotstånd att göra.

Rebecca Nilsson, barnmorska och skribent hos Life of Svea.

Kommentera
Kopiera länk
Dela