Här är lagarna som börjar gälla 1 juli 2019

- 28/06/2019, 09:43 -

Har du koll på de nya lagarna som träder i kraft 1 juli 2019? Här är några av de allra viktigaste som börjar gälla.

På måndag nästa vecka, det vill säga den första juli 2019, så träder en hel del nya lagar i kraft. Det har bland annat pratats mycket om det så kallade "rökningsförbudet", men det är såklart en hel del andra lagar som finns med.

Här är några av de nya lagarna som kan påverka dig i framtiden.

Nya lagar träder i kraft vid halvårsskiftet
Här är de nya lagarna som börjar gälla den 1 juli 2019. Bildkälla: Henrik Montgomery TT/TT

Tillståndsplikt för tobaksförsäljning, rökförbud på uteserveringar och andra ändringar

Den här lagen ersätter den gamla tobakslagen från 1993 samt den från 2017 om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Det kommer att från den första juli att införas ett rökförbud som omfattar uteserveringar, entréer till rökfria lokaller och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till. Här kan du läsa mer om rökförbudet.

Reglering av alkoglass med flera produkter

Alkoglassen är en av produkterna som får den nya benämning "alkoholdrycksliknande preparat" och ska så långt som möjligt nu regleras på samma sätt som alkoholdrycker.

Du kommer alltså att kunna köpa alkoglass på systembolaget.

Läkarexamen förlängs till 6 år

Studierna till en läkarexamen kommer, från och med den första juli 2019, att förlängas till 6 år. Alltså en förlängning med ett halvår.

Större frihet att bygga altaner 

Ändringarna här innebär att det nu inte kommer att krävas vare sig bygglov eller anmälan för att bygga en altan vid ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus.

Altanen måste dock byggas inom 3,6 meter från bostadshuset, inte vara högre än 1,8 meter och inte placerar närmare gränsen än 4,5 meter.

Höjt tak för rutavdrag 

Den första juli kommer taket för rutavdrag för personer som inte ännu fyllt 65 att höjas. Det höjs från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och beskattningsår.

Höjda och miljödifferentierade vägavgifter

Vägavgiften för vissa tunga fordon kommer, från och med den 1 juli att höjas samt anpassas till nyare avgaskrav.

Läsa-skriva-räkna garanti

Lagen träder i kraft den 1 juli och gäller för förskoleklass, grundskola, specialskolan och sameskolan. Om skolan tidigt ser att eleven inte kommer att uppnå kunskapsmålen ska åtgärder sättas in för att garantera elevens inlärning.

MER: Här är lagarna som trädde i kraft vid årsskiftet!

Vad tycker du om de nya lagarna?