Moderaterna vill höja hastigheten för A–traktorer: "Av miljöskäl"

- 15/10/2019, 14:45 -

Moderaternas riksdagsledamot Edward Riedl har lagt fram förslaget att öka hastigheten för A–traktorer. Anledningen är bland annat för att minska den miljöpåverkan traktorerna har och för att göra det lättare för ungdomar utanför Stockholm att förflytta sig.

I en fristående motion har Moderaternas riksdagsledamot Edward Riedl föreslagit att den högsta tillåtna hastigheten för A–traktorer ska höjas.

Moderaterna motiverar förslaget genom att ta upp att EU–mopeder får köra 45 kilometer i timmen och traktorer får köra 40 kilometer i timmen. Medan A–traktorer fortfarande bara får köras i 30 kilometer i timmen.  

"För att värna miljö och hållbar utveckling"

I motionen står det att förslaget är viktigt för miljöns skull. Om det sattes i verk skulle kunna innebära att man inte behöver köra på fullt varvtal för att uppnå den tillåtna maxhastigheten.  För nuvarande kör A–traktorer på höga varvtal vilket sliter mycket på motorer och drar mer bränsle.

"Vill lösa vanliga människors vanliga vardagsproblem"

Till Nyheter24 säger Edward Riedl att alla människor faktiskt inte bor i Stockholm. Han påpekar att det är viktigt att uppmärksamma att många bor utanför Stockholm där det inte finns kollektivtrafik och inte heller tunnelbana.

– Vi vill lösa vanliga människors vanliga vardagsproblem. Många journalister och politiker är väldigt Stockholmscentrerade och då blir det lätt Stockholmsbyråkrati. Då kan de ha svårt att förstå varför den här motionen är viktig, säger Edward Riedl till Nyheter24.

Varför är det viktigt att höja hastigheten?

– För att för många människor är detta en viktig fråga. Mopedbilar är dyra och en del har inte råd att köpa en. Dessutom är traktorer säkrare då ungdomar sitter säkrare i dessa än en mopedbil, säger Edward Riedl till Nyheter24.

Skulle det inte innebära några risker att höja hastigheten? 

– Jag har svårt att se det. Idag kommer bilarna ikapp traktorerna. Jag tror att säkerheten skulle höjas om hastigheten höjs. Man skulle få mindre omkörningar i stadstrafik, säger Edward Riedl till Nyheter24.

Skillnad mellan A–traktor och epatraktor

Det är lätt att blanda ihop A–traktor och epatraktor utseendemässigt, men inte regelmässigt. Där skiljer de sig åt. Skillnaderna är att fram till 1 april 1975 kunde en bil byggas om till epatraktor. Epatraktorer måste besiktigas varje år.

Riksdagen ställde sig bakom förslaget och tillkännagav det till regeringen. Riksdagen ger Transportstyrelsen i uppdrag att närmare analysera förslaget.

Tycker du att hastigheten för A–traktorer ska höjas?