Mirakelman botad från hiv

- 14/12/2010, 17:48 -
För Timothy Ray Brown innebar behandlingen stora problem. Han blev temporärt blind och har drabbats av svåra neurologiska skador.
1 av 4

För Timothy Ray Brown innebar behandlingen stora problem. Han blev temporärt blind och har drabbats av svåra neurologiska skador.

Det är tveksamt om andra hiv-patienter kan hjälpas av samma metod.
2 av 4

Det är tveksamt om andra hiv-patienter kan hjälpas av samma metod.

Claus Gertsen/SCANPIX

3 av 4

Stern.de

4 av 4

Stern.de

Timothy Ray Brown, 44, är mannen som gjort det omöjliga. Han har besegrat hiv-viruset.

BERLIN. Redan i november 2008 rapporterade läkare vid sjukhuset Berlin Charité inför en skeptisk värld om en osannolik framgång. De hade lyckats utrota hiv-viruset hos en patient.

Nu träder Timothy Ray Brown, 44, fram som mirakelpatienten i en intervju med tyska Stern. Tim, som är amerikansk medborgare har varit hiv-positiv sedan 1995. Sommaren 2006 drog han på sig ännu en livshotade sjukdom: leukemi - eller cancer i blodet.

Läkarna behandlade honom med kemoterapi, men den hjälpte bara tillfälligt. Cancern kom tillbaka.

Den enda återstående möjligheten var stamcellsterapi.

En av hans läkare vid det tyska sjukhuset fick en idé. Vad händer om vi hittar en donator med ett hiv-resistent immunsystem?

Cirka en procent av alla européer bär på ett sådant immunsystem som skyddar mot det livsfarliga och fruktade viruset.

Timothy fick en ny benmärg från en donator med ett naturligt skydd mot hiv-infektioner - detta tack vare en genetisk profil som gör att den så kallade CCR5-koreceptorn saknades i hans celler. Det vanligaste hiv-viruset använder CCR5 som "docka" och attackerar först denna koreceptor för att komma in i blodomloppet och infektera CD4-celler.

Människor utan denna komponent är så gott som helt skyddade från hiv.

Läkarna publicerade sina första resultat i den ansedda medicinska tidskriften New England Journal of Medicine i february 2009. Nu har en uppföljningsstudie publicerats i tidningen Blood.

– Det är rimligt att utgå från att vi har botat hiv-infektionen hos denna patient, säger läkarna.

Vilken betydelse Timothys fall kan få för andra hiv-patienter är än så länge oklart. Läkarna säger att hans fall är unikt och dessvärre betydelselöst för merparten av hiv-infekterade patienter.

Men ändå är resultatet för forskningen kring det hotfulla viruset mycket intressant och på sikt hoppfullt. Det öppnar upp för nya typer av genterapi.

– Det är i allra högsta grad framtidens melodi. Men när vi faktiskt kan erbjuda en sådan behandling är oklart, säger den tyske hiv-experten Jan van Lunzen till Stern.

För Timothy Ray Brown har livet sedan genombrottet för två år sedan varit en berg-och-dal-bana. Leukemin återkom ännu en gång - och fick på nytt behandlas med kemoterapi.

Men nu är han, säger han till Stern, trots allt frisk och hoppfull om framtiden.

Hans vänner säger dock att de noterat en personlighetsförändring. Han är mycket mer rättfram - ett personlighetsdrag som kan hänföras till de neurologiska problem som uppstått längs med resans gång. Timothy drabbades - utöver leukemin också av en hjärnskada på grund av behandlingen. Precis när han såg ut att tillfriskna.

Tillfälligt blev han blind och fick minnesproblem.

På frågan om han hellre hade fortsatt leva med hiv än att ha besegrat sjukdomen på detta vis svarar han:

– Kanske. Kanske hade det varit bättre. Men jag ställer mig inte längre den typen av frågor.

Nu funderar Timothy Ray Brown på att lämna Berlin för en framtid i Barcelona eller San Francisco.