Måndag 18 Okt
Stockholm

Åter fritt fram att röka i Schweiz

Schweiziska rökförbudet på allmän plats ogiltigförklarades efter tre månader.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Det tre månader gamla rökförbudet på allmänna platser i Schweiz har ogiltigförklarats av den högsta domstolen. Den federala domstolen kom fram till att förbudet inte var så brådskande att regeringen hade rätt att införa det utan att det i sedvanlig ordning först hade röstats igenom i alla landets kantoner.

Regeringen grundade rökförbudet, som infördes den 1 juli, på en folkomröstning - men ett utkast av lagen borde först ha passerat kantonernas parlament.

Ett lagenligt rökförbud kan dock tvinga schweizarna att fimpa igen så snart som nästa vår.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela