Måndag 19 Apr
Stockholm

Vildsvin gräver upp lik

Stammen ökar med 320 procent i Tyskland. (TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Tysklands vildsvin har blivit ett jätteproblem. Enligt ett forskningsinstitut förökar sig svinen i rasande takt - bara under 2007 ökade antalet vildsvin med 320 procent.

Och djuren kostar enorma summor - mer än i något annat europeiskt land. Bland annat förstör vildsvinen grödor, dödar husdjur och anfaller till och med människor.

I takt med att deras antal ökar söker sig också vildsvinen närmare tätorterna. Flera fall har rapporterats där vildsvinen förstört trädgårdar och till och med grävt upp lik på kyrkogårdar.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela