Nu har engelskan en egen könsneutral motsvarighet till ordet "hen"

- 17/08/2016, 21:29 -
Så nu behöver ingen mer gnälla över att hen är ett svenskt påfund, för det är det inte.

Så nu behöver ingen mer gnälla över att hen är ett svenskt påfund, för det är det inte.

TT

Ett förslag om att ta in en könsneutral motsvarighet till Mr och Mrs har godkänts i Storbritannien.

Det är ett förslag från Oxford kommunfullmäktige som nu godkänt ett förslag om att inkludera pronomenet "Mx", som ett tillskott till Mrs, Ms, Miss och Mr. Förslaget syftar till att göra kommunen mer inkluderande.

Utredningsgruppen byggde förlaget på en rapport om hur inkluderande kommunens regler var. De kom då fram till:

"Kommunen måste bygga ett förtroende med utsatta minoriteter för att kunna upprätthålla en varierad representation. Om detta misslyckas kommer människor söka sig från arbetsplatsen och kommunen kommer dras med underrepresentation från vissa grupper."

De kom fram till att det mest konkreta kommunen kan göra är att göra förändringar som inkludera transpersoner mer. Fullmäktigeledamoten Tom Hayes berättar för Independent att kommunen försökt förändras för att efterlikna den varierande befolkning som den representera.

– Den här typen av nya policys minskar diskrimineringen, säger han.

Independent skriver också att användningen av Mx ökar allt mer sedan fler och fler människor definierar sig som utanför tvåkönsspektrat.

Det finns att välja som könstillhörighet på många banker, statliga myndigheter, universitet och körkort. Det finns dessutom flera andra kommuner som har valt att inkludera pronomenet, men Oxford ska vara den största hittills, skriver Independent.

Tycker du hen är bra?