Måndag 20 Sep
Stockholm

Experten förklarar: Därför ser vi så många klimatkatastrofer

Experten förklarar varför vi ser så mycket klimatkatastrofer.
Experten förklarar varför vi ser så mycket klimatkatastrofer. Foto: Noah Berger/TT & Pexels.

De senaste veckorna har sociala medier fyllts av bilder och videor som visar klimatkatastroferna som drabbat olika delar av världen. Nyheter24 har kontaktat en expert som förklarar varför världen ser ut att gå under.

Kommentera (13)
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Under sommaren har vi sett extremhetta, skogsbränder och översvämningar drabba flera länder i världen. Men betyder detta att det sker mer klimatkatastrofer nu än tidigare år, eller uppmärksammas detta bara mer av media? 

Det reder Nyheter24 ut med hjälp av Emily Boyd, professor och föreståndare för Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier.

"Behövs åtgärder nu"

Emily Boyd förklarar att anledningen till att vi ser så mycket klimatkatastrofer i våra flöden både beror på att medier rapporterar om det men även för att dessa typer av förödelser blir vanligare. 

– Det händer mycket saker samtidigt i många olika världsdelar. Vi ser större skogsbränder i USA och Kanada, floder i Europa och Kina. Det är extrem variation i klimatet, allt är mer extremt. Det händer många katastrofer samtidigt och därför uppmärksammas det, säger hon och fortsätter: 

– Och det är viktigt att det uppmärksammas, det behövs åtgärder för det här nu. 

Boyd understryker samtidigt att det är mycket som sker i världen som inte lyfts i media. 

Skogsbränder i Aten. Bildkälla: Thanassis Stavrakis/TT.

Därför ser vi fler klimatkatastrofer 

Emily Boyd förklarar att det finns flera orsaker till att vi ser mycket klimatkatastrofer just nu. Det handlar dels om att vi befinner oss i sommartid och att det därför är varmare och mindre regn. 

– En varmare atmosfär leder till mer vatten i atmosfären vilket i sin tur leder till mycket intensiva regnstormar som vi ser i Europa nu. Vi börjar uppleva dessa klimateffekter nu och därför uppmärksammas det, förklarar hon.

Men det handlar även om människors påverkan på miljön, genom till exempel koldioxidutsläpp. 

– Vi kan se att mänsklig påverkan på klimatet syns i de här konsekvenserna och i alla världsdelar, säger Boyd till Nyheter24. 

Skogsbränder i Kalifornien. Bildkälla: Noah Berger/TT.

"Politikerna behöver lyssna på forskningen"

Boyd påpekar att politikerna behöver lyssna på forskningen och ta klimatkrisen på allvar. Hon påminner om att vi har tydliga mål – Parisavtalet och Agenda 2030. Det viktiga är att vi faktiskt når dessa mål. 

– Politikerna behöver vara tillräckligt modiga för att ta beslut om hur vi ska hantera våra utsläpp, säger hon och fortsätter: 

– Angela Merkel har ju till exempel gått ut och sagt att vi verkligen behöver leva upp till parisavtalet. De här målen finns ju redan, nu behöver vi leva upp till dem. Det är inte så att vi behöver börja från noll. 

Översvämningar i Belgien. Bildkälla: Wiktor Nummelin/TT.

Det kan individen göra för klimatet 

Om man känner ångest över de klimatkatastrofer som sker världen över finns det flera saker man kan göra i sitt vardaglig liv. Emily Boyd menar att man som individ kan tänka på sina egna klimatavtryck. 

– Det ska inte falla på individen att lösa det här, säger hon och fortsätter: 

– Men jag tror mer och mer att individer känner att de vill göra någonting. Då kan man tänka på att se över sina egna vardagliga rutiner: vad man köper för mat, vad man använder för energi, var man har sina pengar på banken. 

Bildkälla: Pexels.

"Handlar om solidaritet" 

Boyd tar även upp att dessa klimatkatastrofer inte enbart drabbar andra länder, utan även Sverige. Hon påminner om den varma sommaren 2018 där vi såg både torka och skogsbränder. 

– Sedan handlar det om solidaritet med andra länder. Sverige står inte utanför detta, utan det påverkar alla, säger Emily Boyd till Nyheter24. 

Kommentera (13)
Kopiera länk
Dela