Stockholm

Svenska dopningstesterna färre

Dopningstestandet minskar i Sverige.(TT)


Läs mer

Dopningstestandet minskar i Sverige.

Med 3 500 tester i år missar Riksidrottsförbundet det ursprungliga målet med tusen prover - och risken är att det blir ännu färre i framtiden.

I början på 2000-talet var målsättningen i en utredning att öka antalet dopningstester i Sverige med 500 per år från då drygt 2 000 till 4 500.

Det var uppe i 4 000 som mest, 2006. Sedan har det gått nedåt.

– Vi var tvungna att höja priset på dopningsanalyserna. Då svarade RF med att sänka antalet prover till 3 500, säger Mats Garle, chef på Dopinglaboratoriet på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, där alla dopningsprover i Sverige analyseras.

– Vi skulle kunna göra 4 500 analyser om året, och det var det som var målet.

Paradoxalt nog är det den nya världsomspännande antidopningsbyrån Wadas tillkomst som delvis är anledningen till att Huddingelaboratoriet inte utnyttjas fullt ut. Med Wadas regelverk har de administrativa kostnaderna för antidopningsarbetet på RF skjutit i höjden och då blir det mindre pengar att ta prover för.

– Så är det. Med introduktionen av Wadakoden ökade kostnaderna på alla plan. Eftersom vi inte kunde kompensera oss fullt genom ökade statsanslag så var vi tvungna att minska på antalet analyser, säger Håkan Nyberg, chef på Antidopinggruppen på RF.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.