Tisdag 11 Maj
Stockholm

Djurgården vill bygga superarena

Östermalms IP är platsen för bygget.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Belägen mitt i Stockholm.

En hypermodern fotbollsanläggning med tak.

En elitarena med plats för 20 000 åskådare.

Där har ni Djurgårdens vision och det senaste spåret som ska komma att lösa arenafrågan för klubben.

Som bekant har föreningen under en lång tid arbetat med att finna en ny lösning på den eviga arenafrågan.

Tidigare var det tänkt att en ombyggnation av Stockholms stadion skulle vara alternativet.

Nu presenterar arenagruppen; Alf Johansson, vd Djurgården Fotboll, Douglas Roos, Djurgården fotbolls arenagrupp, Sten Nordin (m), finansborgarråd i Stockholms stad och Madeleine Sjöstedt (fp), kultur- och idrottsborgarråd i Stockholms stad, ett helt nytt förslag.

Att bygga superarenan på Östermalms IP utanför stadion.

– Vi har beslutat oss för att tillsammans med Stockholms stad påbörja den här processen som senare kan ge oss möjligheten att bygga den här elitarenan, säger Douglas Roos till Nyheter24.

Nästa steg för arenagruppen är att ta kontakt med Kungliga Djurgårdens Förvaltning som tidigare, när frågan var uppe hösten 2006, motsatte sig projektet.

Nu ska Djurgården på nytt diskutera med KDF med målsättningen att kunna få fram en handlingsplan och i slutändan ett positivt beslut.

Här är ett utrdrag ur arenagruppens information gällande arenafrågan på Djurgårdens hemsida:

"Djurgården fotbolls bedömning är att om klubben skall kunna uppnå sin ambition att vara en av Nordens ledande fotbollsklubbar så är det en omöjlighet att spela kvar på Stadion. Det går helt enkelt inte att bygga om Stadion så att den uppfyller de krav som en storklubb ställer på sin elitarena"

"Djurgården Fotboll och Stockholms Stad är därför ense om att det bästa är att vi tillsammans gör en kraftsamling för att få till stånd en elitarena på Östermalms IP.

Vi kommer därför snarast inleda arbete mot att undersöka förutsättningarna att bygga en ny arena på Östermalms IP. Frågan har varit uppe tidigare men avfördes från diskussionen tidigt i processen hösten 2006 på grund av att markägaren Kungliga Djurgårdens förvaltning, KDF, motsatte sig projektet. Nu fördjupar vi oss igen för att försöka hitta möjligheter att komma vidare med detta förslag.

Det första som vi måste göra är att gemensamt ta upp en dialog med KDF för att undersöka vilka möjligheterna är att bygga på Östermalms IP. Vi måste också undersöka vart de verksamheter som idag finns på Östermalms IP kan flyttas, och vad det skulle kosta."

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela