Elaine Eksvärd och Amilia Stapelfeldt i adhd-diskussion

Pol-fluencern” Amilia Stapelfeldt – som har ADD – publicerade det här inlägget där hon pratar om Moderaternas förslag att adhd-testa barn i utsatta områden. 

Elaine Eksvärd – som har ADHD – lämnade den här kommentaren, eftersom hon inte höll med om det Amilia sa i sitt klipp.
Nu verkar Amilia ha raderat den, och jag förstår inte riktigt varför.
Gör du?

 

52 kommentarer

Kommentarerna är omodererade så du står själv för vad du skriver så håll dig på mattan!

  Kolla fantastiska Hanna Bergwall som också bemöter.

  Eksvärds kommentar är i princip oläslig. Hon borde gå en kurs i retorik och även lära sig hur man använder det svenska språket. ”Orten” är t ex inte detsamma som ”förorten”. Kommatering är bra. Vettig syntax likaså.
  Hon har dessutom fel i sak re vilka som knarkar, vg se DN som undersökt frågan.

   Är den oläslig för att ni inte vill ta in vad hon säger? Hon har ju rätt i sak. Fruktansvärt populistiskt förslag var det.

    Det är ett vidrigt förslag. Men Elaine är fel person att gå in i den diskussionen. I ett avseende är Svenonius och Eksvärd lika och det är deras egna uppblåsta bild av sin egen förträfflighet.

    Jag är inte helt säker på att det som är drivkraften bakom hennes förslag är populism. Tror att det är något mycket mer basalt det handlar om. Pengar och makt. Har själv lämnat anbud på konsulttjänster hos region Stockholm och jag och kollegor har slutat med det för alla upphandlingar där är riggade. Jag tror att den gode Irene har en polare hos något riskkapitalbolag som gärna vill sälja in snabbtest. Hon gör det till en valfråga och kan sen ge uppdraget till polaren. Jag vet att det låter konspiratoriskt men tittar man på historiken är hennes tid vid makten kantad av mer eller mindre ifrågasättningsbara affärer till familj och vänner.

   Tycker du skrev väldigt jobbigt….

   Oläslig?? Har du problem med läsförståelsen?
   Tycker det var en enkelt skriven text.

   Och själv behärskar du varesig radbrytning eller korrekturläsning ?.

    Radbrytning förväntar du dig verkligen det i en kommentar?

     Nä, kanske inte. Men det är ju direkt löjeväckande att klaga på en persons sätt att uttrycka sig när man själv skriver så jävla illa.

      Förstår vad du menar lite som att kasta sten i glashuset. Men det blir konstigt när en retorikexpert som många känner till lägger upp en text med diverse grammatiska fel och drar väldigt märkliga slutsatser dessutom. En anonym kommentar har ingen räckvidd. Det däremot har en retorikexpert med hög svansföring som har en förkärlek till att används sig av härskartekniker i sin retorik.

  Förstår ingenting av vad Elaine skriver, en gåta hur hon kan vara retorikexpert.

   Det var hur tydligt och logiskt som helst för mig, men är själv också ND, kanske beror på det.

    Ny demokrati? Trodde det partiet gick i graven för över 30 år sedan.

     Haha nej jag har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, neurodivergent.

      Haha tack. Då fick jag lära mig något nytt idag. Tack!

   Men hur är det med läsförståelsen? Var ju inte otydligt alls.

    Jag håller med. Men det kanske kan förklara en del av kommentarerna som man får se i det här kommentarsfältet..

   Det är snarare en indikation på din undermåliga läsförståelse, och sannolikt även intelligens, än Elaines skrivförmåga.

  Testa för att testa, så sjukt. Det många många människor som köar i flera år för att få genomgå en utredning, för att eventuellt få en diagnos och en eventuell behandling. Att testa barn ”bara för att ”,,, , jag skäms att vara svensk när jag läser om det. Sjuka värld.

  Elaine tar upp en viktig fråga. Synd bara att det är hon som gör det då hon helt förstör all form av vettiga resonemang med sina utfall, härskartekniker och tyvärr också obegripliga språk.
  Att snabbtestat barn i utsatta områden i sig är ingen dålig idé. Det ger nämligen kommunen möjlighet att bättre planera för resurser i skolan och på det sättet skapa en skola som svarar upp till verkliga behov. Det som är så bedrövligt med Svenonius förslag är hur hon gör kopplingen mellan adhd, utsatta områden och kriminalitet. Hon spekulerar och visar upp hela skalan av intolerans och inbilskhet. Använder medvetet inte rasism utan kallare det då hellre för vad det är, dumhet. I andra vågskålen har Svenonius fattat ett beslut som redan nästa år nästan halverat antalet BUP mottagningar i Stockholm. Då blir hennes lilla utspel än märkligare. Tankarna går osökt till 30 talets Tyskland. Ska gosse och flickebarnen i utsatta områden som diagnostiserats med ADHD gå runt med en tyglapp fastbroderad på kläderna? För det kan inte handla om att vilja hjälpa när man stänger BUP mottagningar.
  Ni som inte röstat ännu och som normalt röstar blått. Ta ett extra tankevarv när det gäller Svenonius i region Stockholm.

   Precis som stänger ju massa BUP

   mottagningar. Snacka om att svika!!!

  Att ”snabbtesta barn i förorten för ADHD kommer inte åtgärda kriminaliteten. Moderaterna har helt rätt i att kriminalitet är överrepresenterat bland personer med ADHD. Samtidigt är även missbruk överrepresenterat hos personer med ADHD, och tre av fyra personer med autism kommer någon gång i livet att drabbas av depression. Personer med NPF-diagnos löper ökad risk för psykisk ohälsa i olika former och har däribland en betydligt ökad risk för suicid. Man skulle alltså behöva ta tag i det egentliga problemet vilket är det katastrofala psykiatriska vård som vi idag har. Köerna till utredning är absurt långa och det är ohållbart. Utebliven och otillräcklig vård kommer leda till självmedicinering, kriminalitet och psykisk ohälsa i olika former. Och det kan drabba alla, oavsett socioekonomisk status.

  Sen måste man komma ihåg att dom allra flesta med ADHD aldrig kommer att gå in i kriminalitet. Man kan inte svartmåla barn med ADHD som ansvariga för stökigheterna i lågt ställda områden. Fokusera på att förbättra lågt ställda områden istället för att föra någon form av diskrimineringsanbud gentemot personer med diagnos. ”Snabbtest” mot ADHD är dessutom ingenting som är applicerbart – ADHD är en komplex diagnos och att man har ett eller några drag är långt ifrån nog för att kunna ställa en diagnos. Vad jag menar är att mer eller mindre alla skulle få utslag på detta ”snabbtest”, eftersom i princip alla har enstaka drag av dom krav som ingår i en ADHD-diagnos.

   > Vad jag menar är att mer eller mindre alla skulle få utslag på detta ”snabbtest”

   Varför rapar du upp en massa dogma utan att göra _en_ sökning först?
   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26224575/
   ”Sensitivity ranged from 47% to 67% and specificity from 72% to 84%.”

    För att jag själv genomgått mer än en NPF-utredning och därmed vet hur långa, komplexa och tidskrävande dessa är. Finns ingen chans i världen att ett ”snabbtest” kan täcka upp allt som krävs. Väljer man att fokusera på endast vissa drag för att korta ner testet kommer man att få utslag mot väldigt många som egentligen inte har ADHD, eftersom i princip alla har enstaka drag som ingår i diagnosbilden för ADHD.

    En artikel är absolut inte tillräckligt underlag. Du har för övrigt hänvisat till värden som inte är statistiskt signifikanta.

     Nej, att de inte täcker upp allt som krävs är väl just vad som gör dom till snabbtest. Moderaternas förslag var just screena och sen gå vidare med längre utredning, inte screena och sen medicinera.

     Vet inte hur du fick reda på att det inte var statistiskt signifikanta värden, har inte tillgång till artikeln utan läste bara abstraktet. Men du kan väl citera om det är så, och gärna länka till nån publicering som underkänner alla snabbtest när du ändå håller på.

      I så fall kommer dom behöva utreda så gott som alla vidare, eftersom i princip alla har enstaka drag som faller inom ramen för en ADHD-diagnos. Med vilka vårdresurser tänker du dig att detta ska utföras? I dagsläget har vi inte ens resurser till att utreda dom med störst behov inom ett rimligt tidsspann. Om fler ska utredas kommer vårdköerna att bli längre och ännu färre kommer att ha tillgång till tillräcklig vård. Det kommer leda till ännu mer självmedicinering, psykisk ohälsa och – ja, precis – ännu mer kriminalitet.

      Gällande signifikansen har du alldeles rätt, det var jag som läste 0.1. Dock beskriver författarna själva resultaten som endast måttliga och ej tillfredställande, vilket säger mycket om praxisen att etablera dessa snabbtest nationellt i Sverige.

       Nej, jag tycker väl inte heller att det är ett bra förslag. Reagerade bara på att du beskrev det som omöjligt att screena för vilka ADHD-egenskaper som nu skulle göra det mer troligt att man blir kriminell. Antar att det är bättre att lärare väljer ut de s.k. dampbarnen och att de erbjuds undersökning, men det kanske ungefär är så det fungerar nu. Kanske att man kan välja lite mer liberalt och screena gränsfallen, spec. i förorter och så då.

  Men både förskola och skola brukar väl säga till om de ser tendenser till någon npf-diagnos? Så varför ska något testas på alla i utsatta områden? Kanske är bättre om förskola och skola har de resurser som behövs för att ha tid att se dessa barn och då även kunna informera föräldrarna. Förskola och skola är underbemannat och stressat, klart de inte hinner se barnen. Men av egen erfarenhet fick vi till oss av både förskola och skola att systersonen bör utredas för adhd.

  Sedan tycker jag att Elaine argument i denna fråga blir fel när hon ska använda svart tjej gentemot vit tjej. Är det så att svarta tjejer beter sig annorlunda än vita tjejer om dem har adhd? Eller är det inte att tjejer beter sig annorlunda gentemot killar när det kommer till adhd oavsett hudfärg? Som sagt var, kanske behövs det bättre resurser i de utsatta områdena för att hjälpa dessa barn? Det är inte precis barnens fel att de bor där de bor. Utsatta områden behöver resurser och engagemang.

   Just när det kommer till skolan ser jag att det finns en nytta med snabbtest. Men resultaten ska inte rapporteras på individnivå utan på gruppnivå. Alltså hur många barn som börjar till hösten uppvisar tecken på att ha ADHD. På så sätt kan skolan bättre förbereda sig resursmässigt och bättre planera för hur denna grupps behov tillgodoses.
   Kopplingen till kriminalitet är så dum liksom att skilja mellan hudfärg när det gäller adhd.

    Hur är kopplingen dum? Om många människor i fängelse har adhd är det väl rimligt att de kanske inte hade hamnat i kriminalitet om de fått hjälp när de var små? Att testa barn i områden där kriminalitet frodas i skolmiljö i ung ålder ger en chans för föräldrar att få kunskap om diagnos, medicin, behandling osv för att skydda SINA EGNA barn från att hamna fel i livet. Hur kan man ens vara emot detta, det är så sjukt. Vänstern är emot alla konkreta förslag som faktiskt syftar till att förbättra rådande situationer. Deras argument är alltid ”men tänk om..” och aldrig utifrån fakta.

     Borde egentligen använt ordvalet grovt förenklande. Det är mindre lyckat för det är enbart en bråkdel av alla med ADHD som hamnar i kriminalitet och orsakssambandet mellan kriminalitet och ADHD som enda faktor är tunn. En faktor som leder till kriminellt beteende är känslan av utanförskap. En väldigt intressant BRÅ rapport som kom för något år sedan visar att procentuellt har gruppen 2a generationens invandrare en högre andel kriminella än motsvarande 1a generationens. Att alla 2a gen invandrare plötsligt muterat och fått en gen som påverkar själva hjärnans struktur är helt osannolikt. Kriminalitet beror på en rad faktorer och hur vi påverkas av att utveckla ett kriminellt beteende beror på hur vi upplever vår livssituation. Jag tycker att det finns en poäng i att göra snabbtester på alla barn men enbart i syfte att kunna anpassa skolan så att den kan ta hand om alla barns behov. Oavsett geografi och socioekonomisk status.

  För ett va retorikerexpert så är mkt härskarteknik kan jag tycka.

   Jo hon har ju skrivit en bok i ämnet ?

    Hon måste tagit till av sina egna tips då?

  Kan inte förstå hur en ”retorikexpert” kan vara så dålig på att skriva!

   För att hon inte är ”expert”. Det är en titel hon har gett sig själv. Hon har väl bara en vanlig examen i ämnet.

    Hon har på LinkedIn tonat ner sig en aning och kallar sig för retoriktränare. Hon har en kandidatexamen i retorik från Södertörns högskola. Det är en relativt ny utbildning och i sossarnas våga av att alla ska kunna bli akademiker. En del av dessa nya högskolor har lyckats nischa sig och hittat samarbeten med de lite tyngre etablerade universiteten. Andra är mer att jämföra med yrkesskolor. Har dålig koll på Södertörns retorikutbildning och det går inte att bedöma på enskilda elevers kompetens.

     Hon kallar sig ”retorikexpert” på sin egen hemsida.

     Tycker att titeln ”expert” kräver minst forskarutbildning eller motsvarande. En kandidat, oavsett lärosäte, är långt ifrån tillräckligt. Möjligtvis en master men tveksamt även det.

  S.k självutnämnd ”expert”. Blir alltid högst skeptisk när en sådan , vare sig det rör sig om retorik, kroppsspråk el annat liknande dravel, säger sig kunna läsa av vad en annan människa menar egentligen.. Det i sig ter sig för mig vara en form av härskarteknik om ngt.

   Har mycket nytta av min förmåga att läsa kroppsspråk i förhandlingar. Men skulle inte för den sakens skull kalla mig kroppsspråksexpert.

    Ja, alltså självklart kan de flesta människor se kroppsspråket och dess ev.budskap, det jag värjer mig emot är när dessa självutnämnda ”experter” skall hålla föredrag i ämnet, tjäna pengar och göra saker till ngt de kanske inte alls är osv. Finns en annan, Mi Ridell som oxå håller på och ”läser av” och läser in saker på folk som hon tycker de utstrålar, finns liksom inget belägg för att det verkligen är så och mitt tycke kan det var en form av härskarteknik att uttala sig om folk/talare och vad de säger med sitt kroppsspråk. Hon har eg ingen aning, talaren hon iakttar kanske har ont i en arm och har hämmade rörelser, en annan kanske ser dåligt och kisar lite, så läser hon in ngt helt annat. Blir lite hokus pokus för mig.

  Så trött på Elaine när hon alltid ska dra ”orten” kortet. Skärholmen när du växte upp var ju rena drömmen jämfört med dagens problem. Det gör dig inte till någon ”expert” på segregationsproblematik. Men det är klart, blir man ”retorikexpert” med endast en kandidatexamen i bagaget, verkar det ju vara logiskt att bli expert på ”orten” bara för att man är uppvuxen i Skärholmen.

  Nån som vet om det är val i Sverige snart?

  Så trött på att folk tror att i ”orten” bor enbart fattiga invandrare. Jag är en vit, blond tjej uppväxt med ”fattig”, ensamstående förälder i ett av de mer utsatta områdena. Jag hade väl isåfall fått göra den här adhd-utredningen precis som de andra i klassen? Trots att jag är ”vit blond tjej”?

   Fast det är ju inte dig förslaget riktar sig mot.
   Förslaget presenterades inte som att syftet var att hjälpa barn, oavsett hudfärg, i förorten för att de ska få bättre stöd, bättre förutsättningar att klara skolan osv. Förslaget handlade om att adhd testa barn för att stoppa rekryteringen till gäng. Och nej jag tror Fan inte ens att tanken var god. Jag tror att tanken var att visa väljare att M är lika hårda mot invandrare som Sd.

    Var jag som skrev kommentaren ovan. 🙂 Min lillebror är liksom jag blond och svensk men har tyvärr med gängkriminalitet att göra. Detta då ortens utsatthet påverkar alla som bor där, svensk eller invandrare. Risken att trilla dit sitter i så mycket mer än utseende eller om man/ens föräldrar invandrat.

    Förslaget gjorde ingen skillnad på hudfärg. Men eftersom det inte bor så många vithudade barn i problemområden fick vänsterpopulisterna direkt en anledning att vråla rasism.
    När jag var liten fanns inte sexårs utan alla började första klass året de fyller sju. På våren innan terminstart fick alla göra ett skolmognadsprov. Syftet var att identifiera barn som inte klarade av att sitta still och fokusera sig en viss tid. På den tiden hade man inte koll på ADHD utan det som hände var att personen fick börja ett år senare och man hade resurser att kunna erbjuda obs klass. Inte helt dumt för det handlar om att hitta de barnen med andra behov och ha resurser att kunna hjälpa dem.

     Har man i sexårsåldern svårt att sitta still på en stol med ryggstöd, beror det med största sannolikhet på att man har kvar en reflex i ryggen som utlöses när barnet lutar sig bakåt, inte p.g.a. att de har varken ADHD, eller Damp(som man sa förr), eller någon annan diagnos. Detta vet åtmiinstone alla förskollärare.

  Nu har inte jag läst förslaget i sin helhet men jag tänker såhär: om det finns indikationer på att adhd visar sig i ett visst område… är det då inte bra att det kartläggs så att dom områdena får extra resurser?? Menar inte att alla ska tvångstestas men att det finns tillgängliga, psykologer, BUP, kuratorer borde väl vara positivt??
  Rikta resurserna dit det behövs helt enkelt.

   Kan inte tänka mig att någon hade klagat på mer kuratorer och tillgängliga psykologer för barn i utanförskapsområden. Snabbtest för adhd för alla i ett visst område, oavsett om det finns indikationer för adhd hos barnen eller inte, är ju en helt annan grej.

  Ja jag tog bort hennes kommentar! Eftersom Elaine skapade både egna storys och ett eget inlägg för detta minuterna efter att hon hade skrivit kommentaren, när det var mindre än 24 timmar kvar tills vallokalerna stängde, så hade jag ingen möjlighet att varken delta eller moderera kommentarsfältet på det här hos mig. Jag kände att det distraherade mig från det jag ville och behövde lägga energi på. Jag upplevde snabbt att det kom in rätt mycket elakheter i min DM efter detta, och det var det sista jag ville mulas av den här dagen.

  Möjligheten att läsa hennes kommentar och diskutera innehållet fanns redan i hennes eget kommentarsfält (det var ju också tydligt för mig att det var därifrån alla som ville diskutera/skrika kom in ifrån), och den möjligheten finns fortfarande. Hon hade redan publicerat sin (även enligt mig ganska härskande) kommentar på högsta frekvens när jag valde att plocka bort den från mitt kommentarsfält, så ambitionen har från min sida inte varit att försöka censurera och låtsas som att det aldrig hänt. Jag har lärt mig från tidigare erfarenheter att det är svårare att komma ikapp i ett kommentarsfält som redan spårat ur, än att bara helt enkelt säga ”sorry, ni får gärna diskutera det här någon annanstans”.

  Jag har även redogjort mitt resonemang för Elaine privat. Där jag också förklarade att jag inte uppskattar att förringas till min hudfärg och bli ifråntagen rätten att uttrycka mig på grund av den. Det blir ju faktiskt svårt att fortsätta en diskussion när kärnan i det hon skriver är att jag inte får tycka något för att jag är ”vit och blond”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *