Kram på dig finaste troll ❤️

Bildkälla: Sanna Guidetti Instagram // Det är Bloggbevakning som pixlat bilden

Är man ett troll för att man ställer frågan?
Givetvis är det skillnad på barn och barn när det kommer till exempelvis säkerhet.
Barn till kända och offentliga personer utsätts så klart för risker genom att gå att känna igen, men vad gäller barns integritet så är det väl ingen skillnad?

Hur tänker ni?

278 kommentarer

Kommentarerna är omodererade så du står själv för vad du skriver så håll dig på mattan!

  Barn kan aldrig lämna ett godkännande. Det är alltid den vuxnes ansvar.

   Hade hon varit en seriös person hade hon vetat det.

   Tänk om man kunde göra en bra sak utan att ta till instagram.

   Nja, att barn inte kan lämna ett juridiskt bindande samtycke stämmer naturligtvis inte. Barns förmåga till eget beslutsfattande ska beaktas i förhållande till barnets ålder och utveckling, och i proportion till vad beslutsfattandet gäller, förstås.

    Jag avser inte juridiskt ansvar utan att det är den vuxne som ska ta ansvar då barns samtycke aldrig kan vara en ursäkt då de inte är mogna att ställas inför ett sånt beslut och inse konsekvenserna.

     Du menar att ett barn aldrig kan anses vara moget nog att samtycka till att vara med på en gruppbild (som publiceras online, får antas) tillsammans med lagkamrater, en fotbollsspelare och dennes fru, på grund av barnet inte kan inse vilka konsekvenser som följer av det?

     Vilka konsekvenser kan detta förmodas ha menar du? Nyfiken på vilka alla scenarion du ser framför dig.

      Tycker det är intressant att ni bara förutsätter att ingen vuxen tagit ansvar.

      Du menar att du inte själv ser riskerna?

       Jag menar ingenting, initialt svarade jag bara på det faktafel ni med sådan säkerhet konstaterade vara riktigt, och därefter ville jag bara veta om jag förstått dig rätt och vad du i just detta fall du uppfattar vara så alarmerande.

       Är bara nyfiken då det enligt min uppfattning inte finns någonting med detta som antyder att vuxna inte tagit tillbörligt ansvar vid publiceringen av fotot, skulle något av barnen de träffat leva under exempelvis hot från någon familjemedlem eller annan som känner till barnet privat (då det krävs för att kunna identifiera barnet) bör den vuxna som samtycket inhämtas av känna till det och denne skulle väl i så fall be Sanna välja ett foto där just det barnet (eller något barn som av någon annan anledning inte vill eller bör vara med) fastnat på bild. Vi har ju ingen aning om ifall det finns barn där som av någon anledning inte är med på fotot.

       Det är en grupp barn som fotograferas i ett positivt sammanhang, inga sexuella anspelningar eller på annat sätt kränkande omständigheter. Deras identiteter framgår inte mer än ett ansikte. De ställer upp frivilligt och Sanna har bett om lov att få publicera bilden. Det är en väldig stretch att hävda att detta på något sätt är integritetskränkande.

       Det är klart det kan finnas för barnet helt främmande galningar också som blir besatta och typ leta reda på något random barn, men givet fotos natur (ickesexuellt osv) är risken troligen närmast obefintlig. Skulle det vara hög risk för sådant får man införa ett absolut förbud mot att visa barns ansikten på internet, för det är ju ingenting en vårdnadshavares omdöme kan förutse, varför ingen borde kunna samtycka till publiceringar av barns ansikten över huvud taget.

       Men du kanske förespråkar ett totalt förbud mot att visa barns ansikten på internet?

        Vilket faktafel är det du opponerar dig emot? Att barn inte själva kan samtycka, att vuxna inte gett sitt samtycke, att barn inte har ett konsekvenstänk?
        Din uppfattning är att samtycke hämtats in från föräldrarna innan publicering. Det är vad du skriver. Det är din uppfattning ej att förväxlas med fakta. Men du kanske är Sanna och var där och samlade in samtycke från alla föräldrar?
        Du gör en enorm tankevurpa och det är att du förutsätter att dessa fotbollspojkar lever under samma förhållanden som svenska fotbollspojkar i Sverige. Det gör de inte. Vad gäller de risker de kan tänkas vara utsatta för skiljer sig också från våra svenska pojkar i Sverige.

         Det generella uttalandet om att barn aldrig kan godkänna på grund av att de saknar mognad att inse konsekvenserna. Jag svarade då att det beror på barnets ålder och mognad och vad samtycket avser.

          Och ja men applicera valfri risk i kategorierna ”någon som kan identifiera honom” eller ”någon som inte kan identifiera honom”, och samma resonemang kan göras gällande, i vart fall i stora drag. Det jag säger är att det antas väldigt mycket om kontexten i vilken bilden är tagen, och förutsätts att de vuxna inte tagit vara på barnets intressen i det hela utan att det finns belägg för att så är fallet. Det finns ingenting som tyder på att samtycke att publiceras på bild inte inhämtats av vårdnadshavarna (av klubben, hjälporganisationen, produktionen, annan ansvarig) inför att barnen skulle delta i detta arrangemang.

           Du antar alltså? Vad gäller risk är det uppenbart att du inte förstår vad jag menar, men vi släpper den frågan för något säger mig att du gärna argumenterar trots att du saknar substans bakom dina argument, eller uttryckt på populärsvenska, du killgissar.

           Du får jättegärna medvetandegöra mig om eventuella risker som jag inte tänker på, har inget emot att bli överbevisad, tvärtom. 🙂

      Blir mörkrädd att du inte kan inse att det är problematiskt att publicera bilder på underåriga på nätet. Har du barn eller känner någon med barn?

       Har precis skrivit en kommentar som kanske besvarar din fråga med här ovan.

  Så onödigt och barnsligt att lägga till ”kram på dig finaste troll”. Var ju en helt normal och rimlig fråga.

   Ja, wtf?

   Undertonen är ju ändå tämligen tydlig. Det är väl för de flesta uppenbart varför hon inte döljer alla barnens ansikten, och givet att det tycks vara någon officiell fotbollsgrej de är för för har de säkerligen fått godkännande om publicering.

    Tycker inte det är uppenbart och undrade också när jag såg bilden. Dessutom kan man ju tänka på flera olika sätt, dels om föräldrarna gett sitt godkännande men även varför hon tycker det är okej att publicera andras barn när hon själv inte vill lägga ut bilder på sina egna. Frågan var ju inte på något sätt otrevligt ställd, hennes svar däremot ??‍♀️

     Hej, skrev ett tillägg till min tidigare kommentar som hamnade precis nedanför din, innan jag hann se det du skrivit.

     Det klargör min syn på en del av de saker du nämner här. Men ja, det ”uppenbara” är väl framför allt att John och Sanna är välkända personer, det är ingen hemlighet att de har pengar, folk kan dels lätt ta reda på var de bor och privat info om deras barn osv. om illasinnade känner igen barnen utsätter det förstås barnen för ökade risker, typ kidnappningar för utpressning, för att ge ett extremt, men ändå inte fullständigt osannolikt, exempel.

     Barnen på bilden är inte kända, inte namngivna, inga identifierande uppgifter mer än deras ansikten. Det är ett positivt sammanhang, de fotas i grupp i ett sportsammanhang, inget särskilt intimt utan bara glada barn. 🙂

      Du fattar inte. Det är BARNENS integritet som ska respekteras, inte random vuxen som ska spekulera fram vad som är bäst för dem. Vad vet du om trean från vänster på första raden? Är hans pappa kanske förbannad på hans mamma och lever han under hot? Om du är så noggrann om dina egna ungar ska du kunna respektera andras.

       Jo, jag förstår, men detta är en fråga om hur integritetskränkande en gruppbild på fotbollsspelande barn kan anses vara.

       Förutsättningar i det enskilda fallet ska naturligtvis tas hänsyn till, men givet att bilden är poserande och tagen i ett officiellt sammanhang får förutsättas att de inblandade känt till förutsättningarna och att publiceringen är godkänd samt att hänsyn tagits till sådana omständigheter som du nämner. Att John och Sanna är offentliga personer som delvis jobbar med sociala medier torde vara känt i sammanhanget och de vuxna torde således tagit ställning till huruvida det är lämpligt att låta de barnen som figurerar i bild synas i sociala medier.

       Så är naturligtvis inte alltid fallet, så det är i tveksamma situationer förstås bättre att ta det säkra före det osäkra, men då John och Sanna är där på offentligt besök i något fotbollsrelaterat ärende förutsätter jag att de säkerställt att det är okej att de barn som deltar i gruppfotograferingen postas på nätet.

        Med all respekt, du fattar inte. Det handlar om individers integritet och inte ”hur integritetskränkande en gruppbild kan anses vara”. Det avgör inte du och ingen annan heller och det är helt irrelevant vad man kan anse om bilden utan du ska respektera integriteten hos barnet som finns på bilden.

         Måhända att vi till viss del pratar om olika saker, jag är jurist så det kan kanske vara så att jag betraktar det genom en annan lins än vad du/ni gör, men att en bild där barns ansikten syns publiceras på internet gör den inte per automatik integritetskränkande.

          Och för att förekomma ”man kan inte veta om ett av barnen lever under hot!”, nej, men utifrån den information vi har ser allt ut att ha gått rätt till, Sanna har frågat om det är okej att publicera bilden, den eller de vuxna som ansvarar för barngruppen bör ha informerats om något barn lever under skyddad identitet eller dylikt, och skulle så vara fallet hade Sanna med största sannolikhet blivit ombedd att klippa ut eller dölja det barnet, eller använda ett annat fotografi i vilket barnet inte är med för offentligt bruk.

        Eller så tog de en bild? Liksom en normal bild? Och inte visste att den skulle publiceras

         Upprepar mig,

         Det jag menar är att ett ansikte på en gruppbild i ett offentligt sammanhang (positivt, ickeintimt sammanhang, frivilligt deltagande, inga identifierande uppgifter utöver ansiktet visas) inte är vad som juridiskt betraktas som integritetskränkande.

         Den som i stunden har ansvar för barnen får bedöma huruvida en publicering uppfyller det syfte för vilket publiceringen görs och om den givet omständigheterna är lämplig. Har något barn skyddad identitet bör den vuxna (tränaren, läraren, organisationen) som i situationen ansvarar för barnets väl informerats om detta för att kunna säkerställa att barnets säkerhet inte riskeras, och anpassa barnets deltagande därefter.

          Men herregud: nej.

          ”Den som i stunden har ansvar för barnen får bedöma huruvida en publicering uppfyller det syfte för vilket publiceringen görs och om den givet omständigheterna är lämplig.”

          Du har verkligen inte förstått nånting.

           Haha nej men förklara gärna det här någonting som jag inte förstått då. För enligt min uppfattning argumenterar flera här med känsloargument nästan helt utan substans.

          Helt ärligt Emmeline verkar du själv argumentera med känsloargument och väldigt knackig logik. Du skriver någonstans att du är jurist men inte vilka frågor du är inriktad på så din sakkunskap behöver inte har en nämnvärd större tyngd än ”lekmännen” som du försöker trycka till. Du pratar om syftet med att publicera bilden, och det är där problemet uppstår. Syftet med bilden är att Sanna vill göra content för att öka trafiken till sin egen offentliga sida. Hade det varit det syftet du försöker påskina skulle publiceringen gjort i en klubbtidning och varit relevant att publicera i en svensk tidning om den Kenyanska klubben var systerklubb med en svensk klubb. Det låter mer som att du försöker försvara Sannas inlägg både att hon kallar kritiska röster för troll och själva publiceringen.

           Jag nämnde inte att jag är jurist för att ge mina argument större tyngd än någon annans, utan enbart för att förklara att vi kanske ser på saken från olika perspektiv, då det kändes som att jag och någon annan här pratade om varandra. Tråkigt om du uppfattar det som att jag försöker trycka till någon.

           Jag uppfattar syftet vara att uppmärksamma John Guidettis foundation. Det kan säkerligen vara gynnsamt för Sanna personligen med, men det huvudsakliga syftet tycks enligt min uppfattning vara att visa vad de genom sitt arbete bidrar med, och att de publicerar bilder på Johns och Sannas Instagram som en form av reklam för med förhoppning om att locka sponsorer som vill vara med och hjälpa unga pojkar att uppfylla sina fotbollsdrömmar.

           Och givet att bilden objektivt betraktat inte har en integritetskränkande karaktär kan jag tycka att publiceringen kan anses uppfylla det syfte för vilket den företagits, utan att det innebär oproportionerlig skada gentemot någon annan, varför publiceringen enligt min bedömning inte kan anses vara klandervärd. Utifrån den information vi har till hands.

           Emmeline, hur ska du ha det egentligen? Så syftet är att skapa content kring deras foundation och visa upp glada leende barn på instagram, det är vad du nyss skrev. Då faller många av dina argument och den tråkiga juridiska standardtexten förblir ordbajseri som du borde veta inte har någon bärighet i egentlig mening.

           Haha, ledsen om mina texter inte roar dig. Utveckla gärna vad det är du menar är oförenligt med det jag skrev ovan?

           Syftet med att John och Sanna är där är väl att hjälpa dessa pojkar genom det arbete de gör genom John Guidetti foundation? För att kunna fortsätta att växa och hjälpa fler barn krävs det att man medvetandegör andra (potentiella sponsorer) om stiftelsen?

           Då är vi överens om att syftet är att skapa content, och då faller alla av dina övriga argument.

           Du är väldigt selektiv gällande vad du tar med dig från mina svar. Haha.

           För att besvara dina påståenden;

           ”Då är vi överens om att syftet är att skapa content…”

           Jag förstår faktiskt inte hur du utläste det från min text, men nej, att publicera content kan vara ett led i att uppfylla ett högre syfte.

           ”…och då faller alla av dina övriga argument.”

           Jag upprepar, på vilket sätt är det jag skrev kl. 07:47 oförenligt med något annat jag skrivit?

        Alltså, om det ska publiceras foton på barnen för skolan eller någon fritidsaktivitet så krävs godkännande, med signatur, från föräldrarna där det framgår exakt vad bilderna ska användas till. Helt vanliga okända barn alltså, inga konstigheter men det krävs ändå. Och tillsammans med vänner, tar någon bild så frågar man självklart varandra om det är ok att de läggs upp. Så nej, trots att ingen av oss har någon hotbild eller liknande så är det vanlig hyfs, och eventuellt även i linje med lagen, vet inte vilket land de är i nu iofs men verkligen inte en orimlig fråga. Ingen vet ju heller om något av dessa barn kan ta skada av att publiceras pga någon form av hotbild och det är därför man har godkännande från föräldrarna innan.

    Det är naturligtvis av högsta vikt att värna barns integritet, men det är ändå skillnad på en gruppbild i ett positivt sammanhang där barnen ställer upp på att fotas, i jämförelse att posta intima bilder och beskrivningar om barns vardag och känsloliv på sociala medier. Ska barn aldrig få figurera på bilder offentligt?

     Jo såklart 🙂 min poäng var inte att starta en diskussion om vad som är rätt eller fel. Men tycker som sagt inte det var konstigt att ställa frågan, hon kunde skippat ”kram på dig finaste troll” bara, annars var det ju ett bra svar.

      Haha hej igen, vi tycks gå om varandra här! Jag förstår vad du menar, såklart svaret kan uppfattas vara obefogat drygt, men kan förstå hur Sanna läser frågan, för uppfattade den inte heller som neutralt ställd (även om den kanske var det). Snarare som ett försök att sätta dit henne baserat på personens (vad jag uppfattar vara) antaganden och förutfattade meningar om kontexten i vilken bilden togs, genom att insinuera att hon ”gör skillnad på barn”, typ.

       Eller så undrade personen? Man måste inte tycka att allting Sanna gör är bra. Man är inte ett troll för att man ifrågasätter något. Det var en helt vanlig fråga, ingen anklagelse.

        Nej såklart, menar bara att jag förstår varför hon läste den så i sammanhanget.

         Okej, du verkar ganska ensam om att förstå det.

         Emmeline Du pratar för döva öron. Jag förstår precis hur du menar, men det är tyvärr inte någon högskolenivå i den här tråden.

          Varför skulle man inte kunna ha en högskoleutbildning för att man inte håller med dig och Emmeline? ?

         Emmeline, du framställer dig som sakkunnig ändå förstår du vad Sanna läste in i sammanhanget när hon svarade med en anklagelse på en helt oladdad fråga om varför hon dolde sina barns ansikten men inte pojkarnas.

          Jag är inte bara jurist, jag är en människa också. Haha.

          Säger inte att frågan i sak inte är befogad, men jag förstår om man inte orkar vara en solstråle om man ständigt får passivt aggressiva frågor med syfte att sätta dit en, läxa upp en eller starta ett drev. I synnerhet om man gjort allt enligt regelboken men ändå förväntas redogöra för alla omkringliggande omständigheter i minsta detalj.

          Man blir säkerligen blind inför vilka frågor som ställs med vilket syfte, då så många olika saker kan ligga bakom en likadant ställd fråga.

           Hur vet du att hon gjort allt enligt regelboken? Jag ska vara helt ärlig med att jag ser ett enormt problem med att göra content på barn i stort och på barn från svagare grupper i synnerhet. Det är vad Sanna gör för att samla in mer pengar till deras foundation och skapa trafik till sin egen sida. Det är att kapitalisera på andra. Intressant i sammanhanget är också hur mycket av pengarna går dit de ska och vilken effekt har de?

           Kommentaren om regelboken syftade inte på detta tillfälle specifikt utan generellt. Det måste vara dränerande att bli ifrågasätt av 500 personer även i de fall man gjort allt på föredömligt sätt.

           I övrigt är dina frågeställningar fullt befogade. 🙂

           Om man väljer att tjäna sitt uppehälle på att kapitalisera på andra människor, i detta fall på barn från en svag grupp, då får man nog tåla granskning.

       Resonemanget håller inte. Du gör antaganden baserat på något du vet om sannas barn men vet ingenting om de andra eller deras individuella situation. Sannas barns integritet eller säkerhet är inte viktigare än de andra barnens.

        Läs min kommentar 18:41 ovan. Att Sannas barn de facto är i en utsatt situation är vi nog eniga om, sen är frågan om barn i gemen någonsin ska få figurera på bilder online, och om de i så fall ska få göra det utan att den som postar bilden (om det inte är barnets vårdnadshavare) ger en utförlig redogörelse av alla säkerhetsåtgärder som vidtagits inför fotografering och publicering.

         Varför gör du skillnad på sannas barn och de andra barnen när du – de facto- inte vet något alls om dem?

          Det är inte min sak att göra antaganden om dessa barn, det jag skriver är att jag förutsätter att de vuxna i sammanhanget (officiellt fotbollssammanhang) tagit sitt ansvar för att säkerställa att publiceringen är lämplig.

           Fast vi kan inte förutsätta någonting alls. Du har ingen aning om hur det gick till.

           Om du inser att det inte är din sak göra antaganden om barnen på bilden, varför fortsätter du göra antaganden om barnen på bilden?

           Barnens integritet har inget med vuxna i fotbollsklubben att göra.

           Nej naturligtvis har jag ingen faktisk insikt i det, men ser inte att denna bild ger mer skäl för ifrågasättande än någon annan bild på barn som fotas i ett positivt sammanhang tillsammans med sitt idrottslag i en ickeintim miljö, utan några identifierande uppgifter. Det jag menar är att om något barn exempelvis har skyddad identitet torde de som har hand om barnet informerats om det.

           Kan ju tillägga att det rent juridiskt är skillnad på att posta bilder på ett någon som kan identifieras, och ett ”anonymt ansikte”. Det görs således skillnad vad gäller i vilken del av världen en bild publiceras (även om internet är globalt osv). Det anses exempelvis mer utsatt att postas där man sannolikt kan bli igenkänd, än i en del av världen där sannolikheten för det är låg. Nyss nämnda är inte något jag personligen argumenterar för dock, delger bara info.

           Jo barns integritet har med vuxna i fotbollsklubben att göra i de stunder de vuxna i klubben ansvarar för barnet.

     Poängen är ju att du ska respektera deras integritet och inte göra skillnad på barn som har (host och harkel) sina vita privilegierade vårdnadshavare närvarande och ”de andra” som inte har det? Tror inte sanna menar nåt illa men det ser helt sinnessjukt ut att maska sina egna och lägga ut resten, ursäkta.

      Men om jag ska vara ärlig så förstår jag inte poängen med att ha med sina egna barn på bilden om hon ändå inte vill visa dem.

       Håller med, ser bara superkonstigt ut.

       Men så gör ju bella hela tiden.

      Sitter du på någon insiderinfo vad gäller barnen på bildens vårdnadshavares samtyckte till publiceringen?

       Nej, gör du? Bortsett då från att vi kan se att de enda barn som fick sina bilder maskade är de som också har sina vårdnadshavare på bilden. (De andra 12-24 vårdnadshavarna står säkert precis utanför kameralinsens räckvidd, tror du inte? Eller så ringde sanna dem?)

        I och med att barnen är där i ett officiellt sportsammanhang har de med största sannolikhet konsulterat den som i stunden ansvarar för barnen, lärare, tränare, hjälporganisation, etc. som i sin tur kan antas varit i kontakt med föräldrar om att barnen kommer delta i ett officiellt program med en känd fotbollsspelare och dennes fru.

         Men snälla? ”Konsulterat den” ”som i stunden” ”ansvarade för barnen” tex vuxna I fotbollsklubben eller ridläraren. Menar du att det är så man respekterar barns integritet?

          Det jag menar är att ett ansikte på en gruppbild i ett offentligt sammanhang inte är vad som juridiskt betraktas som integritetskränkande.

          Har något barn skyddad identitet bör den vuxna (tränaren, läraren, organisationen) som i situationen ansvarar för barnet väl informerats om detta så att denne kan anpassa barnets deltagande därefter.

         Konsulterade i stunden? Haha va?
         Att ha ansvar för ett barn är inte samma sak som att kunna avgöra om ett barns ansikte kan publiceras på nätet. Med den logiken skulle jag, om Sannas barn var på kalas hos mina barn, ta en bild på dom och publicera på mitt instakonto. För jag har ansvar för dom i stunden. Men det skulle jag inte för vet du varför? Jag är inte deras vårdnadshavare.

          Men snälla någon det är en fotbollsklubb som ska vara med i något ”offentligt reportaget”, varför utgår alla från att den som ansvarar för barnen inte inhämtat vårdnadshavarnas samtycke inför att detta jippo, eller sedan delgivits deras inställning?

           Sedan innan*

           Oj vad du svamlar för att vinna debatten. Vilket officiella sammanhang?

           Med offentligt sammanhang menade jag att att det tycks vara en påförhand planerad tillställning + reportage vilket publiceras i kanaler öppna för allmänheten.

       Låter ju snarare som att det är du själv som sitter på insiderinformation, när du förutsätter grejer hit och dit, och tycker att alla andra också borde förstått det du verkar förstått.

    Du gör många antaganden. Det jag undrar är varför hon döljer ansiktena på sina egna barn men glatt visar upp de afrikanska barnen?
    Hennes man har en foundation och detta är ren och skär godhetsknarkeri. En foundation som med stor sannolikhet gör mer skada än nytta. Hoppas att de som donerar förstår att safari i masai mara plus business class biljetter till Nairobi kostar en slant. Pengar som borde gått till bättre saker än familjens nöjestripp. Det luktar vit von Oben lång väg.

     Är du säker på att de inte betalar de där andra grejerna privat? Ifrågasätter inte din kommentar, tycker det är helt rätt att foundations och dylikt granskas för att säkerställa att pengarna går till det ändamål för vilka de är avsedda. Man kan ju dock vänta med anklagelser om att de spenderat välgörenhetspengar på nöjesgrejer till om man har underlag för det. ?

      Njae du läser slarvigt eller tolkar till Sanna och Co fördel, vilket du redan övertygat mig att det är vad detta handlar om, så allt annat är att slå in öppna dörrar. Den typ av foundation som maken ägnar sig åt är godhetsknarkeri, det står jag för och det är baserat på att dessa privata insatser faktiskt gör mer skada än nytta. Det finns mycket forskning på det eftersom många gjort fel historiskt.
      Vad gäller anklagelser så är det en liten varning till alla som ger pengar. Privatpersoner som plötsligt blir givmilda har ofta en baktanke. De är inte så altruistiska som de vill påskina. Och att det är både dyrt och onödigt att flyga business och åka på safari, ja det är väl knappast en anklagelse eller vad säger du?
      Om nu paret verkligen vill göra skillnad kan de skänka pengarna till etablerade organisationer. Finns sådana även för de fotbollsintresserade.

       Det du initialt redogör för var inte det jag ifrågasatte, endast att jag uppfattade som att du gjorde antagandet att de betalat resa + safari med pengar andra skänkt till välgörenhet. Jag känner inte till deras foundation mer än ytligt varför jag avstår från att kommentera den. Är dock helt enig med dig om att man bör vara noggrann med till vilken verksamhet man donerar pengar, vare sig det är en mindre eller mer etablerad organisation. 🙂

   Måste vara jobbigt att ha taggarna utåt hela tiden. Slappna av

   Alla som inte slickar röv är ett troll.

   Det kanske är en person som återkommande försöker ”sätta dit” henne?

   Alla kommentarer som inte avslutas med antingen ”???” eller ”???” är hat. Det är sen gammalt!

  Väntar bara på att någon ska ropa ”white saviourism” om detta. ?

   Jag kan göra det, för jag tycker det.

    Ser jättegärna en analys, när och hur är sådan kritik det befogad enligt ditt tycke?

     Eftersom ingen skulle ta den typen av bild på svenska barn och publicera utan samtycke av föräldrarna. Men de svarta barnen ska vara tacksamma och förväntas ställa upp på bild.

     Jag har alltid tyckt att det känns konstigt att se bilder på oerhört rika vita människor som tar några dagar och vandrar runt hos fattiga barn i Afrika, ser till att fotas med dem och hur glada barnen blir av bara deras närvaro. Jag antar och HOPPAS att besöken följs av rikliga ekonomiska donationer, men just själva vandrandet runt där.. känns som ett sätt att bota samvetet för att man lever ett så otroligt privilegierat liv i överflöd.

     Tycker också det är märkligt, att om man på riktigt brinner för att hjälpa fattiga och utsatta och har mycket tid och pengar, ändå alltid hamnar i nån solig by i Afrika. Det finns ju tusentals andra platser man i så fall kan besöka och visa upp. Barnhem i Östeuropa, Asien, Sydamerika. Flyktingläger, kvinnohem, i Dont know. Men just ”hej vi är i Afrika och kolla vad GLADA alla barn blir av att se oss!” känns konstlat. Jag behöver ju inte ha rätt, men det är så jag alltid känner när jag ser dessa bilder (som alltid ser likadana ut).

      Vem har sagt att barns föräldrar inte har gett samtycke?

     Varför behöver du en förklaring, eller vänta nu du fattar verkligen inte. Trodde din sort var utdöende. Är du 90?

      Ja min initiala kommentar kan ju uppfattas dryg, ifrågasätter inte WS-tanken, tycker tvärtom att det är mycket problematiskt att det än idag ofta ser ut så, vilket jag försökte förklara i ett annat svar här som berörde den dubbla naturen av det hela, i och med att pengar kan få den enskilde att känna att det är värt det, medan man om man betraktar ”the bigger picture” bör ta en annan väg. Det är bra att det uppmärksammas, dock sorgligt att det ens kan vara en grej, att sådana strukturer som problematiken bygger på existerar.

      Obs denna kommentar inte är riktad mot Sanna och Johns resa då jag inte vet något mer om kontexten än vad som framgår av inlägget ovan.

       Anledningen till att jag efterfrågade en analys är att jag tycker det är intressant och givande att höra andras tankar, alltid kan man ju lära sig något nytt, i synnerhet om frågor i vilka man inte kan utgå från sitt eget perspektiv.

       Men vad skönt om du vet allt om allt redan.

        Du är faktiskt underhållande på ditt högst speciella sätt varför jag ens bemödar mig att besvara dig. Hoppas att du känner dig bekväm med att jag svarar dig i samma anda, förminskande och drygt. Har fått för mig att det är en tonalitet du förstår.
        Du efterfrågar en analys. Det är inte något som låter sig göras i ett kommentarsfält och borde ge dig själv en fingervisning om att du antagligen själv i det omedvetna är en white saviour. Den korta sammanfattningen lyder; Problematiken med fenomenet är att den vita mannen ser problemet utifrån sitt eget sammanhang och implementerar en lösning som ofta förvärrar problemet istället för att lösa det. Oförmågan är ett uttryck av arrogansen att inte ta reda på vad som skulle kunna göra skillnad utan helt utgå ifrån den egna förutfattade meningen.
        Om du verkligen är intresserad rekommenderar jag dig att läsa på om kolonialiseringen av Sydamerika och Afrika och den vita mannens efterverkningar långt efter att de nya länderna fått sin självständighet. Läs även på om hur bistånd och hjälp till Sydkorea gjorde landet till vad det är idag. Det är två väldigt olika teorier och efter kolonialismen hade man faktiskt lärt sig ett och annat. All hjälp till Afrika är väldigt problematisk och större delar av kontinentens länder är inte ens på utvecklingstrappan vilket borde varna alla glada västerlänningar att skapa skapa privata foundations.

         Kan även tillägga att vill man verkligen hjälpa länderna i Afrika är det dags att sluta överkonsumera och minska på CO2 utsläppen. Vår livsstil slår hårt och klimatförändringarna som sker i Afrika lämnar svält och sjukdom efter sig.

         Jag är själv mycket road av detta kommentarsfält, kul att det även underhåller andra. Jag är ledsen om jag framstått förminskande, det har inte varit min avsikt (även om jag kanske inte ansträngt mig för att vara trevlig i de fall den som tilltalat mig inte bemödat sig om att vara det).

         Tack för att du tog dig tiden i alla fall! När jag ställde frågan tänkte jag främst på mer konkreta situationer, men det var intressant läsning ändå. Det du beskriver i mittenstycket hade jag med mig sedan innan, även det i det första. :* Det sista ska jag ta mig tiden att sätta mig in i.

         Jag är medveten om att ämnet är större än vad som låter sig avhandlas i detta forum, men tycker ändå det är roligt om det öppnar upp för diskussion. Jag är med all säkerhet omedveten om skadliga strukturer jag bidrar till att upprätthålla, men jag försöker vara lyhörd inför andras uppfattningar och erfarenheter.

         Du som tycks ha en del kunskap vad gäller detta, hur väljer du att hjälpa? Vilka organisationer har du förtroende för?

    Tack för att du sa det. Åk dit, gräv en brunn/bygg en skola, posta en bild på när du gräver brunn/bygger en skola – posta inte bilder på dig själv omgiven av ”exotiska” barn. Är det 1922 eller 2022?

   Ingen aning då jag inte följer dessa människor men har alltid undrat varför vissa typer alltid ska till något fattigt land i Afrika när det finns fattigdom här i Europa. Men kanske inte blir lika bra content när alla ser likadana ut? Sticker inte ut? Blir ingen cool kontrast sådär och så vill man väl inte att sin image ska associeras med fattigdom när de fattiga ser ut som en själv. Blir för nära…för deprimerande…
   Skulle vara kul om några kända mörkhyade influencers eller dyl. Åkte till typ öst europa och tog kort med fattiga barn där och skrev något typiskt insta-klychigt ”love conquers all❤ and their lives matter”, omringade av ett gäng ovårdade ungar med slitna kläder, torkat snor, och vindskadad hy i bakgrunden som nyfiket kikar in i kameran.

    Tanken om WS komplex är ett intressant fenomen, finns ju absolut en dubbel sida i det, då det i sak är positivt att fattiga får hjälp.

    En förutsättning för den som vill hjälpa är i många fall att kunna publicera bilder etc från insatserna (få pengar till ändamålet eller att fortsätta få stöd och engagemang etc). För fortsatt stöd är kan det vara av avgörande att lyckas väcka andras sympati, och att visa människor i utsatta situationer är ett välbeprövat sätt att uppnå detta på. I sak gynnas således de fattiga av att låta sig exponeras i det syftet.

    Det är förstås problematiskt att fokus läggs på vilken färg den hjälpande och den hjälpbehövande har, då det rent krasst bara är en grupp människor på bilden. Samtidigt förstår jag kritiken mot det, och de uppfattningar många har kring detta. Det känns inte heller rimligt att utesluta sådana från att ges hjälp som ser annorlunda ut än en själv, om förutsättningen är att publicera bilder i syfte att tala till folks känslor.

    Angående det du skriver om att hjälpa i Östeuropa osv, så är min uppfattning, baserat på vad jag läst på nätet, att det inte väcker fullt lika mycket sympatier hos gemene man. Kanske för att de ”ser ut som vi” och således undermedvetet antas ha ungefär samma förutsättningar. De är vita och förutsätts således vara priviligierade i förhållande till svarta, varför pengarna skickas till Afrika, även i det fall det enskilda barnet i Östeuropa, i den miljö barnen lever, kan ha det det precis lika hårt, eller hårdare, än barnet i Afrika. Obs. Skriver generaliserande. I så väl Afrika som Östeuropa finns förstås betydande inomkontinentala och mellanstatliga skillnader inom vad gäller levnadsförutsättningar och möjligheter för skydd, utbildning, sjukvård, osv osv.

     Man kan hjälpa och skapa kontrnt utan att fota ansikten på barn.

      Jag hoppades att det framgick men kommentaren ovan är alltså generellt skriven och har inget alls med inlägget i fråga att göra. Inte i någon del hade jag Sanna, John eller dessa barn i åtanke.

      Men rent generellt, ja, mycket kan göras annorlunda och bättre, det är också önskvärt att så sker. Jag bara siar kring eventuella konsekvenser av att bryta mönster och vilka dom drabbas mest, och till vilket pris det är värt att offra exempelvis integritet mot bättre monetära förutsättningar, och vem som ska göra den bedömningen. Bla bla bla. 🙂

     Wow blir alltid lika förvånad när jag stöter på sånna som du som verkligen inte har en susning utan som tycker det är så fint av alla vita att erbjuda sin hjälp. Du tror säkert också på alla bra saker som vita mannen gjorde i Afrika och Asien när det byggde infrastruktur i flera länder.

      Men gud vad märkligt du läste mitt inlägg?! Man måste väl ändå kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Pengar är inte olika värda för individen beroende på var de kommer ifrån, man fattar att sådana som du aldrig varit hungriga.

       Tydligen förstod du inte vad jag skrev eftersom mitt svar var en direkt passning till din egen okunskap, vilket du bevisade igen!
       Har du någonsin tittat på hur UNHCR och etablerade och legitima NGOer marknadsför sina insatser och hur influensers gör? Man behöver inte titta särskilt noga för att förstå att det är precis som du säger att man vill väcka sympati. Fakta är inte så noga och ofta är man inte ens påläst.
       Influensers startar foundations av exakt samma anledning som Engelsmännen byggde järnvägar och vägar i Afrika, för egen vinnings skull.

        Men var har jag sagt ett ord om vad influencers gör, eller vad vita män gjort i Afrika och Asien? Jag påstår mig inte vara någon professor på området, tycker det är intressant med diskussion. Om jag avslöjar mig som okunnig är det helt okej med mig, anledningen till att jag vill prata om det är att jag vill lära mig mer.

        Du drar dock märkliga slutsatser utifrån det jag skrev. Kanske var jag otydlig men det jag avsåg problematisera var när enskilda människor som lever i fattigdom gynnas av hjälp som kommer av att skadliga strukturer upprätthålls. Och angående din kommentar om att jag säkert tycker det är fint av alla vita att erbjuda sin hjälp, ja, jag tycker det är fint att erbjuda hjälp om det är med ett gott syfte. Sedan finns det ju bättre och sämre sätt att hjälpa på, och den som vill hjälpa för hjälpandets skull kommer väl hjälpa på det sätt den finner gör mest nytta, ibland kanske det blir rätt, ibland blir det fel, men att måla upp dem som vill hjälpa dem som har det sämre än en själv som skurkar kommer knappast hjälpa någon alls.

         Det är helt uppenbart att du inte förstår, vilket inte är konstigt alls eftersom du själv säger dig inte vara insatt i ämnet. Men för att inte vara insatt tycker du en massa.
         Gott syfte är inte rätt anledning till att hjälpa och ett av problemen, för det bidrar enbart till att upprätthålla strukturer som ursprungligen skapades av kolonisatörerna plus en massa andra saker.
         Inte ens den samlade vetenskapen har svaret på hur bistånd och hjälpinsatser gör mest nytta. Hur tror du då att Johan som inte ens är utbildad i ämnet gör någon som helst nytta? Det godhetsknarkeri som Johan ägnar sig åt är exakt samma fenomen som rika engelska adelsdamer ägnade sig åt när de skulle utbilda vildarna i Afrika.

          Jag uppskattar att du tar dig tiden att förklara, men jag tror du missförstår mig. Ingenting jag skrivit i denna ”tråd” har något med Guidettis stiftelse att göra, jag pratar endast i generella termer.

          Det du skriver i ditt andra stycke är precis den poäng jag försöker framföra, med enda undantag att jag inte vill skuldbelägga den människa som av goda intentioner vill hjälpa och försöker. Som ”hjälpare” har man ju möjligheten att göra sitt bästa för att ta reda på hur man ”hjälper bäst”, vilket väl får baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Men jag vidhåller att det är fint att hjälpa, även då det blir fel, då hela välgörenhetstanken i grunden bygger på människans goda vilja. Sen är det ju inte alltid, rent objektivt betraktat, varken effektivt, lämpligt eller önskvärt med hjälp i den form den erbjuds, men det är ju en helt annan fråga än om det är ”fint”.

          Hoppas jag lyckas göra mig förstådd. Du kanske ändå har massa kritik, och fair enough, bring it on. 🙂

          Du som är insatt i ämnet, på vilka sätt väljer du att hjälpa? Vilka organisationer har du förtroende för?

    Nu har de ju åkt till Kenya för att John bott där stor del av sin uppväxt, så de vill väl visa sina barn var han bott. Men förstår absolut perspektivet om att åka till Afrika osv. Men här handlar det nog mer om att visa en del av sin uppväxt som förälder. John har även publicerat bilder med sitt fotbollslag från när han var liten och när han nu träffar den igen.

     Av vilken anledning behöver det läggas ut på Sannas Instagram?

    men alltså, nej. nu är det ju så att anledningen till att John & Sanna åkt med sina barn till just Kenya är för att John spenderat en stor del av sin barndom där och det är där hans kärlek för sporten uppstod? ”cool kontrast”?? snälla. ”ingen aning för jag följer inte dessa människor” fantastiskt tydligt det!

     Men lär dig läsa

  Helt rimlig fråga.

   Kan ju vara så att denna har ställt dumma frågor förr, skrivit dms osv. Kanske inte första frågan.

  Men ojj. Först nu förstod jag att det bara var 2 barns ansikten som doldes på orginalbilden. Vad var skillnaden, mina vs andras barn?

  Undra vad Kenza ska avslöja på sin insta?

   Känns som att jag anar varthän det lutar

   Antingen gravid eller släppa ett nytt typ hårbalsam.

   100% gravid

    Som ofrivilligt barnlös som gått igenom IVF blir jag lite förvånad att Kenza (som inte ens behövde göra IVF) blivit någon slags poster girl för ofrivilligt barnlösa. Hon har ju uppenbarligen visat sig vara väldigt fertil, så så himla synd var det ju inte om henne trots allt. Sen att det tog lite tid är en annan sak, så är det för extremt många. Bara att hon kunde göra en superstor grej av det och därigenom få massa sympati. Bitter? Ja.

     Ja jag håller med dig. Det va samma med Gabjoss att de har kämpat osv så har de inte ens känt varandra ett år? Tror väldigt många har inget tålamod och tror att man blir gravid första gången man har sex.

      Exakt! Medelantal månader det tar för att bli gravida är 7 månader så det blir väldigt urvattnat för oss som VERKLIGEN kämpat. När jag har berättat om vår kamp har jag helt ärligt tappat räkningen på hur många gånger jag fått tillbaka ”Äsch jag är också orolig att det inte kommer gå för oss, för senaste barnet blev inte förrän på fjärde försöket” och sen kommer deras barn nr 2 och 3 innan jag ens hunnit blinka.

       Känner med dig, har ni fått erat efterlängtade barn om man får fråga?❤️

        Neej? Därav att jag låter lite extra bitter. Det ÄR svårt att bli glad för andra, speciellt när denne har två sen innan. Även fast det är en elak känsla att inte glädjas för andra. Men jag kör IVF igen nu så fingers crossed. Två sprutor ska tas om 55 minuter. Wish me luck!?

         Håller tummarna för er!❤️ Det kanske blir ett litet julmirakel ?

          Tack fina du! ♥️

           Hoppas allt går bra! ???❤️❤️❤️❤️❤️??????

      Mina föräldrar fick vänta 8 år på min storasyster. Nu har en del inget tålamod.

       Är du ironisk? För 8 år är ingen normal väntan. Är man dessutom 35 år finns det inga 8 år att sitta och vänta och hoppas. 1 år ska man ge det, sen ska man söka hjälp. Är man över 38 (om jag minns rätt) ska man söka efter 6 månader.

        Riktlinjerna är olika beroende på region och har med största sannolikhet ändras med åren. Nu vet jag inte när Anonyms syskon är fött men mina föräldrar kämpade i 3 år på 90-talet med både missfall, utomkvedshavandeskap och ett dödfött barn innan de till slut fick mig (utan hjälp från regionen). Mamma var då 39 år

         Skiljer sig säkert från region till region men att skriva hur någon kämpade i 8 år låt oss säga år 1992 för att påpeka hur otåliga dagens människor är, är lite korkat. Ivf existerade knappt och 8 år är inte normalt. Uppmana inte ofrivilligt barnlösa att lida i flera år när det finns hjälp att få. Den ska man söka utan att skämmas för sitt dåliga tålamod.

     Jag fattar ändå att det var läskigt att höra att man gått in i tidigt klimakterie och inte har några ägg, när man är 20-någonting och gärna vill ha barn.

     Sen är det väl bara najs för dom att det gick vägen ändå?

      Ja det är ”najs” men hon ska inte rida på ofrivilligt barnlös- vågen när det uppenbart har funkat att bli gravid tre gånger nu utan hjälp.

       Fast det gör hon ju inte. Jag har också varit där, men kan ändå ha förståelse för att andra mår dåligt oavsett hur länge de kämpat osv.

       Då är ju F (ett instagramkonto om infertilitet) samma – och hennes konto är ju ENBART om infertilitet. Utan att ha testat ivf men får det att låta som massa kämpande.

       Men alla har sin resa. Alla är vi olika. Plötsligt kan det hända och vända, vilket kan känns orättvist.

        Fast alla behöver väl inte genomgå IVF för att kämpa? Är ju en sak att få ägglossning men att graviditeten inte fäster (då hjälper inte IVF) och att kanske inte kunna producera egna ägg (då kan IVF hjälpa)

        ”Utan att ha testat IVF men får det att låta som massa kämpande”. Eh ja, att föda sitt barn alldeles för tidigt, det dör, missfall, MA osv. Det skulle jag faktiskt definiera som ”massa kämpande”. Fy fan för alla er som uttalar er utan egen erfarenhet. Så respektlöst! Ett missfall är för många lika med ett förlorat barn och inget annat.

       Hjälp har de väl fått 2 av 3 ggr? Sprutor o likn.

        3 av 3 väl?

      Fast det hon sa var att hon fick veta att hon hade ett lågt AMH-värde. Det är inte alls ett likhetstecken med klimakterie. Kan vara helt normalt. Vilket ju bevisligen var fallet här. Jättekul för Kenza, men för oss som kämpat i åratal är det lite viktigt att begreppen inte blir urvattnade.

       Det var ju inte det enda hon fick veta? Det hon nämt är väl att de sa att hon hade låg äggreserv (som att hon vore 20 år äldre), att hennes cykel var för kort och ägglossningen inte funkade, och att hon riskerade att gå in i klimakteriet i förtid.

      Det jag undrar är hur hon öht kan bli gravid om äggen är slut? Om hon som 26 åring var som en 45 åring på väg in i klimakteriet, så borde väl äggen vara slut vid det här laget? Hon är 31 nu och har man kommit in i klimakteriet så är ju chansen i princip noll att bli gravid.

       Det är inte riktigt så det fungerar. Äggen är ju uppenbarligen inte slut.

       Vi har ungefär 400 000 äggceller/anlag när vi nått fertil ålder (puberteten). Dagligen så påbörjar flera av dessa äggceller att mogna, generellt blir ett ägg moget varje månad som då kan befruktas. Alla ägg som påbörjat att mognas men inte blev det ägg som mognade, blir förbrukade kan man säga. Totalt blir ca 400 ägg mogna av de 400 000 äggceller vi har i fertil ålder. Det innebär att omkring 40-45 år har man generellt kvar omkring 1000. Så om Kenza ansågs ha en äggreserv likt en 45-åring så handlade det om hur många ägg man uppskattade att hon hade kvar. Det går inte att kolla exakt, men man uppskattar det genom att göra ultraljud och ett hormontest (AMH). Men det i sig betyder inte att hon är klimakteriet, är påväg in i klimakteriet, eller att hon inte kan bli gravid. Men ju färre ägg(celler) du har kvar, desto mindre sannolikhet att det kommer lyckas och det signalerar att du förmodligen har mindre tid kvar som fertil än vanligtvis.

       För att kolla klimakteriet så kollar man bl.a. på östrogen (som sjunker) och FHS (som stiger), gör gynekologisk undersökning där man kan kolla diverse saker, samt screenar för symtom.

       Förmodligen därav fick Kenza beskedet att hon hade äggreserv som en 45-åring samt riskerar att gå in i klimakteriet i förtid. Vilket hon fortfarande kan göra, att hon inte gjort det än betyder inte att hon inte kommer göra det i förtid. Det är fortfarande omkring 15 år kvar tills hon ”borde” gå in i klimakteriet i normalfall.

       Men grejen är att fertilitet så är det mycket man inte förstår exakt eller kan säga precis hur det kommer gå. Man kan göra antaganden och visa på risker etc. baserat på hur det ser ut för de flesta i normalfall och hur det brukar gå för dem som inte följer normalfall. Det betyder inte att alla som följer mönstret för att hamna i klimakteriet tidigt kommer göra det (och gör det det, är det som sagt svårt att säga när det kommer hända) eller att alla som har ”föråldrade” äggreserver aldrig kan få barn. Men det är faktorer som man vet gör det mycket svårare oftast att kunna få barn. Men det finns alltid de som kanske har lite mer tur, att trots dåliga odds så lyckas de få barn ändå.

        Ok, tack för svar. Ja då hade hon verkligen ultra mega tur då. Tycker det blir aningens snett att, som Kenza eller kanske det var hennes läkare, öht jämföra (ur fertilitets perspektiv) med en 45 årings äggreserv, då man, om man är ca 20 år yngre och ens äggreserv, eller äggceller trots allt således är just 20 år yngre (och därmed förmodligen torde vara av högre kvalitet=större chans till liv) oavsett antal kvar.

         Inte helt fel ändå, även fast det stämmer som du säger att kvaliten på äggen också spelar in och få ägg betyder inte nödvändigtvis dåliga ägg samt att om en låg äggreserv inte är pga faktisk ålder så är chansen större att ha fler bra ägg kvar än om det låg äggreserv pga ålder. Men problemet är också att om det utvecklas färre ägg i äggstockarna så minskar också chansen att ett moget och friskt ägg lossnar och befruktas. Så det är ändå inte helt fel att jämföra på det sättet. Och de sa till henne också initialt att eftersom hon ändå var såpass ung, så var det troligt att de ägg hon hade kvar var av bra kvalitet, att det svåra skulle vara få bra ägg att mogna pga så låg reserv.

         Men i just Kenzas fall då, så fick hon veta efter första IVF-försöket att kvaliten på hennes ägg var dåliga. Ingen av de ägg som togs ut var av tillräckligt bra kvalite för att embryona skulle kunna överleva. Och då sa läkarna till henne att de trodde att hennes dåliga äggkvalite gick hand i hand med den extremt låga äggreservnivån.

          Som ett litet tillägg btw till min kommentar precis här ovan.

          Kenza hade alltså på pappret verkligen dåliga odds rent statistiskt. Därav är det förståeligt att hon då var enormt ledsen och rädd att det aldrig skulle gå. Hon hade enorm tur att det gick för henne som individ trots att hon statistiskt hade dåliga odds.

          Tycker därför det är rätt respektlös och elakt hur en del sitter här och skriver härinne om henne och hennes reaktion i dåtid. Folk skriver att hon aldrig mött motgångar och förstorade detta lilla, att hon inte ska rida på ofrivilliogt barnlösvågen, att hon gjorde det för content, att hon hittade på, att hon överdrev, att hon snyftade och gjorde liv osv.

          Är som att ingen av er som skriver så överhuvudtaget förstår skillnaden mellan statistik och individuella utfall. Statistiskt sett hade hon dåliga odds. Får man en cancer som statistiskt sett har låg överlevnad så är det klart man blir förtvivlad. Sen kan man som individ ha tur att få ett bra utfall, det är en del av statistiken. Det betyder bara att man hade turen att ingå i den lilla andel som det går bra för.

          Rätt effed upp att håna att någon var ledsen när de inte ännu visste om de skulle tillhöra de få det går bra för eller de många det går illa för.

           Fast vänta vänta, hon var ledsen för allmänheten när hon redan var gravid… alltså kan man dra slutsatsen att det drog en massa publik att hon berättade om detta. Hon berättade inte om det när hon var mitt uppe i det.

           Anonym 08:09: det var ju dock fortfarande helt färskt, det var i början av hennes första graviditet hon spelade in det. Helt normalt att bli emotionell när man pratar om något som vart jobbigt, speciellt om det hände rätt nyss.

           Hon var också rädd att något skulle hända, missfall t.ex. och att detta var hennes enda mirakel-chans. Liksom ingen vet ju framtiden.

           Alltså, jag har personligen verkligen inte hånat Kenza eller hennes historia, ifrågasatte enbart hur hon ens kunde bli gravid öht med de dåliga förutsättningarna som hon framfört offentligt. Jag gillar Kenza och är glad för hennes skull, att hon nu blir tre barns mor om allt går som det skall. Tycker hon, om man nu kan säga så om flunsor, är en av få med nån slags integritet och inte är ”up in your face”. Dessutom har hon, som ju, vad jag förstått, kommer från en ganska tuff uppväxt, arbetat sig upp helt på egen hand och har ingen känd morsa eller åkt på nån räkmacka med täta föräldrar..Sånt gillar jag.

     Haha ja hon var tydligen gravid. Shit vad hon får kämpa ??. Typ ett hån mot alla som får kämpa på riktigt. Newsflash: Det anses inte vara ”lång tid” att försöka skaffa barn i ett år ?

      håller med!! och att hon har barn födda 19, 21 och nu 23 är verkligen tätt egentligen för någon med fertilitetsproblem!

      Är ni alla helt oförmögna att tänka längre än er näsa räcker eller? Problemet påstods aldrig vara att de hade försökt en lång tid, tvärtom har hon sagt flera gånger att de sökte hjälp innan ens ett år hade gått för att hon trodde något var fel. Och då fick de veta att Kenza hade en äggreserv som att hon var 45 år, äggen var inte jättebra och hennes cykel för kort för att ägglossningen skulle fungera riktigt samt att det var stor risk att hon skulle gå in i klimakteriet i förtid. Hon var 26 år då. Det var grejen som de kämpade med, inte att de hade kämpat i flera flera år. Utan att det såg ut som att de inte hade oddsen med sig överhuvudtaget. Sen hade hon tur och det gick, relativt snabbt till och med, med hjälp av ”endast” hormonbehandlingar” få till tre graviditeter. Men det var ju inget de visste då. Så…varför så hånfull?

      P.S. Är övertygad om att bland de jobbigaste människorna som finns är de som använde gråtskrattemojin i varannan mening.

      Nej verkligen inte! Går som ens dans för henne. Har kompisar som fick kämpa i över fem år.

     Förstår att du är bitter. Men Kenza själv har väl sagt att de gjorde två misslyckade IVF och hann inte påbörja den tredje?

     Men håller med… uppenbarligen är hon väldigt fertil och det där med att hon skulle vara påväg in i klimakteriet verkade ju vara vara rent utsagt bullsh*t från hennes sida.

      Är väl inte bs från hennes sida? Är väl vad hon fick höra från sin läkare.

      Jag tvivlar faktiskt oxå på det, för har du väl kommit in i klimakteriet, eller som hon själv sa, som 26 åring, varit i princip som en 45 åring på väg in i klimakteriet, dvs få ägg med dålig kvalitet kvar. Hon är nu 31 och skulle då, med den jämförelsen vara mitt i ett klimakterie och i princip noll chans att bli gravid öht. Det går ju liksom inte att reversera dåliga ägg till bra och de få du har kvar är de som finns.

       Det är du som har dålig förståelse för hur det fungerar bara.

      Jag är inte ett dugg bitter. Blev gravid på första respektive andra försöket med mina barn. Dock känns det så löjligt och falskt att spela på sin ”kassa” fertilitet för att locka följare 🙂

     Däremot väntar väl ett tidigt klimakterium henne, så det är väl fantastiskt att hon kan få barn.

     Hoppas alla ni som vill också får ❤️??

    Japp. Nu är det ute. Trebarnsmamma på kort tid vid bara 32 års ålder – så mycket för den snyfthistorien om sina låga AMH-värden?

     Hon har väl dock inte fortsatt snyfta. Var väl med första det var kämpigt

      Jo hon var med i Var fan är storken så sent som förra året. Och ikväll efter beskedet mjölkas historien om ”Kenzas svåra kamp” i tidningarna.

       Ja men gud ja, alla vet ju att det är Kenza själv som sätter rubrikerna i tidningarna. Fan vad hon mjölkar. Och att hon har mage att vara med i ETT helt jävla program så sent som FÖRRA året och prata om hennes upplevelse innan de fick sitt barn och inte visste om det någonsin skulle gå i program om fertilitetsproblem där programledaren själv redan har barn. Vilken mjölkare, fyfan.

       Har du ont i kroppen nu när du sträckt dig så mycket?

        Ingen sa att Kenza är den som mjölkar. Diskussionen handlar om att Kenza för alltid förknippas som ”mirakelkvinnan som trotsade alla odds” och att tidningar och följare eldar på detta- fortfarande.

         Det var väl exakt det de ovan syftade på dock. Att det var Kenza som hade en snyfthistoria.

         Lotta: ”Så mycket för den snyfthistorien om _sina_ låga AMH-värden?”
         I: ”_Hon_ har väl dock inte fortsatt snyfta.”
         Anonym: ”Jo _hon_ var med i Var fan är storken så sent som förra året…”

          Både Kenza själv och tidningarna lever fortfarande på idén om Kenza som ett moderligt medicinskt mirakel.

    Du hade rätt.

     Kul för dem såklart. En önskad graviditet måste man säga grattis till!

      Måste man? Enligt vem/vad? ?

   Hon skrev ju dock häromdagen att hon va bakis. Kanske var för att sKoJa TiLl dEt, iofs.

    Guud va kul…

   Jaa vi hade rätt.

   Åh jösses så jobbigt för henne att skaffa barn japp……

    Åh hatar denna kommentaren ”om allt går som det ska!” Men kul för dem! Grattis

     Väldigt märklig sak att irritera sig på. Alla som varit gravida vet att det inte är en självklarhet att allt alltid går bra. Jag har själv både fått missfall samt jobbar många år på neonatalen. Har idag två barn och är väldigt ödmjuk inför att det inte är en självklarhet att allt går bra. Hur kan det provocera någon….?? Då kan man inte ha många bekymmer i sitt liv.

      Okej. Du vet inte vår historia med två barn som dog i magen och ivf i 8 år. Plus 6 missfall. Men är man influenser så blir man ofrivilligt efter 3 månader och sen helt plötsligt 3 barns morsa inom loppet av inte ens 4 år. Allt för content.

       Jag struntar fullkomligt i hur många barn hon (eller någon annan) fått och under hur många år. Det jag undrade över var hur man kan hänga upp sig på att en gravid kvinna säger ”om allt går som det ska” vilket är fullt normalt vid en graviditet så det inte är en självklarhet utan bara en förhoppning. Om det provocerar dig så säger det enbart något om dig själv.

        Men va bra för dig! Låt mig känna vad jag vill och du får lov att känna precis vad du vill. Herregud.

         Lilla, lilla bittra människa.

          Naw tack för den underbart fina kommentaren. Den värmde verkligen❤️

           Men herregud. Förklara istället varför ”om allt går som det ska” stör dig? Självklart kan man inte ta för givet att allting kommer gå vägen. Finns många risker med en graviditet.

           Du börjar liksom svamla om helt andra saker. Det var ingen som tog upp dig eller vad du gått igenom.

         Vad är det då du stör dig på med ”om allt går som det ska”? Betyder väl inte mer än att man indirekt säger att man förstår att saker kan hända som gör att man tyvärr inte får sitt barn alls eller att förlossningen sätter igång eller måste sättas igång tidigare. Men utan att behöva säga det med de orden liksom. Händer inte det, så är barnet beräknat att komma [månad/säsong/datum]. Har ju inget att göra med att inflluencers vill skapa content (det vill de ju, men just denna specifika frasen har ju inte med det att göra).

         Rebecka du skulle må bra av att kliva utanför dig själv litegrann och kanske fokusera på annat än gravida influencers eftersom det verkar vara ett oerhört känsligt ämne för dig.

         Håller med dig till fullo, Rebecka. Dels att K de facto blev gravid inom ett normalspann – och trots det blev nån slags frontfigur för ofrivilligt barnlösa. Dels att hon inte alls hamnade i nåt tidigt klimakterie i den medicinska betydelsen, utan snarare fått tråkiga besked som nästan på direkten ändå inte visade sig stämma (av sjukvården som inte sällan brister i just dessa frågor). Misstänker starkt att K haft det väldigt lätt såväl kärleksmässigt och sett till det ytliga, som ekonomiskt och med all övrig framgång så minsta lilla uppförsbacke blev väldigt uppförstorat för hennes del. En vanlig person får inte ens hälften av hennes drömmar uppfyllda under en hel livstid.

         Var själv ofrivilligt barnlös i över ett decenniums tid (inkl. flera missfall på vägen) så förstår definitivt att uttalanden som hennes sticker folk i ögonen. Nu löste det sig visserligen för just mig (har även en tvåa på gång vilket gick nästan på direkten) men jag kommer aldrig sluta vara ödmjuk inför min egen och andras motsvarande resor.

         Utan att för den sakens skull tävla i vem som har det värst så är det väl mer rimligt att någon som fått kämpa i ett par år åtminstone, eller drabbats av flera missfall på raken (1–2 st anses ju ändå relativt normalt) får göra anspråk på den biten. Tycker jag i alla fall.

         Rebecka, du har alla mina sympatier och jag förstår din bitterhet fullt ut. Hoppas du kommer till rätta med vad som orsakat just dina besvär och att du får uppleva barnlyckan mycket mycket snart! ??♥️ Var inte rädd att prova alternativa vägar även om det i vanliga kretsar oftast ses som humbug eller hokuspokus. Vanlig sjukvård har många gånger stora kunskapsluckor om grundorsaken till viss sorts fertilitet.

          Det blev inte så, men hon trodde ju att det skulle bli så pga de försökte så länge samt vad läkarna sa. Hur skulle hon kunna förutspå framtiden?

          Väldigt bra skrivet K♥️ Du satte rätta orden på allting.

          ”nån slags frontfigur för ofrivilligt barnlösa” det har hon väl ändå inte blivit? Hon är väl en av xxx antal som någon gång skrivit om att de är ofrivilligt barnlösa eller har diverse fertilitetsproblem. Tror en del av er gör en större sak av det än det faktiskt är? Vet ingen som ser Kenza som någon slags frontfigur för ofrivlligt barnlösa, kanske för att hon numera har två barn?

          Resten du skriver om Kenza är bara en massa konstiga antaganden. Ja, hon ser bra ut. Ja, hon har haft tur att hitta kärleken och haft tur med att kunna tjäna bra. Ja, hon hade extrem tur att hon inte ännu hamnat i tidigt klimakterie och kunnat få barn, relativt snabbt ändå också. Inget av det förändrar ju att hon i en period trodde att hon kanske aldrig skulle kunna få barn för att de sagt till henne att hennes äggreserv är dålig, hennes ägglossning inte fungerar bra, kvaliteten på hennes ägg är undermåliga och att hon löper stor risk att hamna i klimakteriet i förtid. Det låter jävligt jobbigt tbh, inte som en minsta lilla uppförsbacke som blev väldigt uppförstorad för hennes del. Hur skulle hon veta där och då vad som väntade?

       R: Vad har det med saken att göra?

   Håller med ovanstående. Det blev en massa tjohej i samband med att hon gick ut och grät om att han gått in i klimakteriet och det kanske inte blir några barn och vips blir det 3 barn på 3 år utan ivf. Det vad inte så synd om dom trots allt… Visst hade dom dessutom bara försökt i max 1 år med första?

    Kommer aldrig förstå alla dessa bittra människor som är så missunnsamma och ska tävla om vem som har det tuffast. Vad är det för barnsligheter?
    Jag fick själv kämpa länge, gjorde ivf och fick missfall. Men det skulle aldrig falla mig in att ta mig rätten att bestämma över vem som får tycka den resan är tuff, eller inte kunna glädjas med andra. Vilka små och bittra människor ni måste vara.

     Så bara dina känslor är tillåtna?

     Men låt folk känna som de vill, vem är DU att bestämma vad och hur folk ska känna?
     Jag har själv barn och har inte varit ofrivillig barnlös men har ändå förståelse för de som mår liite dåligt när de får upp nåt sånt här i ansiktet precis som kenza själv mådde när hon hörde att andra var gravida och inte hon.

      Det kan jag också förstå, att man som ofrivilligt barnlös känner något negativt varje gång någon berättar att de väntar barn. Kanske i synnerhet om de blivit oplanerat gravida, gravida snabbt, eller redan har barn sedan innan. Har inga problem med att förstå det.

      Dock är det rätt konstigt och bittert att man som personen ovan (19:29) måste bedömma att den och den var det minsann inte så synd om trots att de tyckte synd om sig själva. Ingen kan ju förutspå framtiden. Just då när
      K pratade om hur hon hade vart ledsen och rädd över att inte kunna få barn så var det ju helt rimligt med tanke på omständigheterna, hon visste ju inte då att hon skulle ha turen att bli gravid och få barn, och två till graviditeter därtill. Hon håller ju inte på just nu och pratar om hur jobbigt hon har det som ofrivilligt barnlös eller att behöva kämpa för att bli gravid. Hade hon gjort det, sure, då kan man väl säga som 19:29 sa, eller någon annan ovan om att ”hon ska inte rida på ofrivilligt barnlös- vågen”. Men det gör hor som sagt inte. De går på henne för att hon hade mage att inte inte kunna se in framtiden och veta att hon skulle få barn (och snabbare än förväntat) när hon var ledsen över att hon fått besked om att det inte kanske kommer hända för henne. DET är bittert, inte att bli ledsen eller känna annat negativt kring att andra lyckas bli gravida när man själv inte kan.

       Fast det är ju bara det som fokuseras på i t.ex. Aftonbladet och Expressen nu: ”Kenza har tidigare berättat hur hon kämpade för att bli gravid med barn nummer ett. Hon fick veta att hon var på väg in i klimakteriet redan som 26-åring.” Liksom, det slutas aldrig mjölkas ur hur synd det var om Kenza. Säger inte att det är Kenzas ”fel”, men hela narrarivet blir ett slag i ansiktet. Hon var även med i ”Var fan är storken” nyligen med Carina Berg och pratade om sin snyfthistoria, som ju tillslut inte ens var en historia. Allt gott nu liksom, släpp det. Ge utrymme i debatten för någon som hållt på i 8 år med alla möjliga fertilitetsutredningar och tillhörande sorg. Inte en ung trebarnsmamma som är ledsen för att hon fick sitt första barn som 28-åring och inte 27-åring.

        Som du snabbt säger så är det väl inte 1. Kenzas fel att kvällstidningar skriver som de gör och 2. Inget nytt att kvällstidningar gör allt för att få klick, de kan skriva om saker som inte alls är aktuella längre men få det att låta som det för att folk ska klicka. Eller få saker låta mycket värre än de är.

        Helt orimligt att skriva bittert om henne för vad hur andra publiktationer väljer att vinkla något?

        Avsnittet med Carina Berg har jag inte sett, men en googling säger att hon medverkade 2021 och beskrivningen på programmet är ” Carina träffar Kenza, som 26 år gammal fick veta att hon närmade sig klimakteriet. Carina delar med sig av sin egen och Eriks kamp.”. Så, det pratar fortfarande om dåtid antar jag, vad det innebar för henne då och hur hon kände då? Eller satt Kenza och pratade om hur hon i nutid hade det så jobbigt och svårt att bli barn?

         Nu var ju frågan om urmjölkningen kvarstår av Kenzas snyfthistoria, och svaret är JA – det gör det bevisligen i alla tänkbara medier idag.

          Nej, det var inte frågan. Det jag skrivit var att det är en sak att ofrivlligt barnlösa känner något negativt kring att andra bli gravide, det är förståeligt. Men en annan sak (oavsett barnstatus) att vara bitter gentemot Kenza för att hon förut var ledsen och rädd när det visade sig att hon hade turen att kunna få barn. Det är orimligt för hon pratar inte idag om att det är svårt och jobbigt för henne idag. Om hon pratar om det idag, pratar hon ju fortfarande om hur det kändes då, då när hon inte visste vad framtiden innehöll.

          Att medier, som inte har med Kenza att göra, försöker vinkla det som att det händer henne just nu är inte Kenzas fel. Det var något du drog in, det var aldrig frågan.

           Det var jag som startade hela denna diskussion längst upp i tråden, så jag vet nog vad frågan var.

           Det var du ju inte. Du har blandat ihop med någon annan tråd tror jag. Jag samma Anonym har skrivit 20:51, 20:36, 20:16 i detta trådutstick.

           Frågan om urmjölkningen av Kenza/media nämns först i en annan Anonyms (din?) kommetnar 20:27 som ett svar på min 20:16. Att du förde det på tal senare gör inte plötsligt att det var frågan i som tråden handlade om. Det var något du förde in som svar på något jag skrev.

         Hur exempelvis Aftonbladet skriver om det kan hon såklart inte rå för. Men nej, det blir faktiskt konstigt att prata ut om det i program efteråt om det visade sig gå vägen rätt fort ändå. Naturligtvis kan man inte alltid leta efter den som har det värst i världen och bara låta denne prata om sina problem men tycker ändå att man kan ta ett kliv åt sidan och lämna utrymme åt någon annan. Såsom att man kanske som medelinkomsttagare inte behöver prata just nu om hur tufft det är ekonomiskt eftersom man inser att många (om än inte alla) i publiken har det värre.

          Jag tänker mer såhär om det där med att ”prata ut i program”. Kändisprogram är kändisk*ta. Det finns bara så många ”kändisar” i Sverige. Därför vi ser samam kändisar på varenda kanal konstant. Ännu färre kändisar som därtill gått igenom svårighet att bli gravid, fertilitetsprovblem, IVF osv. Ännu färre som har pratat öppet om det och är villiga att göra det.

          Min poäng med det är att Carina Berg gjorde ett program specifikt om detta och vill ha ”kändisar” med. Det kommer, som i alla andra kändisprogram, därför bli samma personer som alltid pratat om det, även om det inte längre är aktuellt för dem. Som Peter Jidhe som konstant får medverka och prata om sin diabetes (som såklart alltid finns dock). Eller ett gäng kändisar som får medverka och prata om hur de en gång levt i en våldsam relation. Eller de återkommande samma kändisar som får medverka och prata om hur de en gång hade problem med alkoholism. Elle de återkommande samma kändisar som får medverka för att prata om hur de gick igenom cancer, förlorade en familjemedlem, kände osäkerhet kring kropp och utseende osv. osv.

          Menar bara att jag tror inte man ska läsa in för mycket kring Kenza och huruvida hon ”mjölkar” det hon förut gick igenom. Dels för att det inte är som hon medverkar i program om detta var och varannan vecka (detta var från förra året som sagt) och dels för att det snarare är ett symptom på hur program görs i Sverige och kändiskulturen/besattheten som verkar finnas i media-Sverige.

           Jo men jag håller med om vad du skriver. Kanske inte så konstigt att man tackar ja till att medverka för att lyfta vissa ämnen, speciellt om det inte är många andra kändisar där som står villiga att ställa upp. Förstår dock att folk stör sig.

     Tror hon ljög för att få följare och därmed mer ???

      Kanske inte ljög, men heeelt klart överdrev.

       Vad överdrev hon?

    Ja ca ett år tog de för dom, vet att jag reagerade på att de inte hade försökt så länge. Ett år är fortfarande helt inom normal tid. Sen är de självklart att man blir ledsen och orolig när man får ett sånt besked som dom fick o att man blir osäker om de kommer gå. Själv tog det ca 1,5 år med första och bara 2 månader med andra barnet, nu i efterhand förstår jag ju att de inte var så konstigt att de ändå tog ett tag, utan att de behöver vara något fel. Men med de sagt förstår jag att man blir orolig när man får ett sådant besked Kenza fick o ändå kämpar flera månader, man blir så fokuserad på att få de där plusset så man går in i någon slags bubbla.

    Hon grät inte om att hon HADE gått in i klimakteriet, hon var ledsen och uppgiven för att hon hade fått veta att hon med största sannolikhet kommer gå in i klimakteriet i förtid men kunde inte veta exakt när, och att hennes äggreserv redan var mycket lägre än den ”borde” vara för hennes ålder. De kunde därtill inte lyckas bli gravida på över ett års tid, dock sökte de hjälp tidigare än ett år för att hon kände att något inte stämde (huruvida man verkligen kan känna det eller inte är whatever, det var därför hon sökte tidigare och upptäckte det tidigare). Hon hade heller inte ägglossning som hon borde och kvaliteten på äggen var inte särskilt bra och hon behövde hormonbehandling för att få ägglossningen att funka. Har för mig att IVF misslyckades en gång och äggutplock misslyckades en gång och sen hade hon tur att bli gravid ”naturligt” när de gick och väntade under sommaren på att nästa IVF skulle ske. För övrigt inte helt ovanligt att det händer att par som har svårt/svårare att bli gravida plötsligt blir det utan IVF när de provat IVF, adopterat eller slutat aktivt försöka helt. Det gör ju inte att ”Det vad inte så synd om dom trots allt…”, klart de hade tur och mer tur än många andra efterrsom de ändå lyckades bli gravida, men det gör ju inte allt jobbigt innan ogjort plötsligt. Det var ju synd om dem då. Precis som det är synd om någon som brutit benet eller har cancer, bara för att de lyckas läka och bli friska så betyder det ju inte att det inte var så synd om dem änd.

    Fattar inte hur du/ni kan vara så empatilösa och konstigt bittra. Jag vill inte ens ha barn tror jag och kan därför inte personligen relatera till att vilja ha barn och inte bli gravid eller veta att ens chans att bli gravid är mycket sämre än normalt. Har trots det inga svårigheter att förstå att Kenza DÅ var extremt ledsen, uppgiven och rädd. För hon visste ju inte att hon skulle ha tur att bli gravid, eller bli gravid en andra och tredje gång. Hon gör ju inte videos och inlägg just nu med samma ton som hon hade när hon berättade om sina problem, eftersom hon nu haft turen och därför inte är rädd och ledsen längre på samma sätt. Hon är man funtad i huvudet när man skriver som du gör ovan och andra som skrivit liknande, ”Det blev en massa tjohej i samband med att hon gick ut och grät om att han gått in i klimakteriet…Det vad inte så synd om dom trots allt…”. Snälla gå ifrån datorn/mobilen och rör lite gräs och se på människor för människor. Många blir jäkligt bittra, cyniska och missunsamma av att hänga online för mycket.

     Jag tycker Kenza-historien visar tydligt att man inte ska oroa sig i onödan. Om vi nu ska dra liknelser som du gjorde ovan kan man ju lika gärna basunera ut sin oro för cancer för att man ”kanske” får det för att man har någon gen eller liknqnde. Men så får man inte det. Självklart jättebra för den personen, men personerna som faktiskt FICK cancer, kanske tycker att det känns lite orättvist att person nr 1 får vara någon slags poster girl för cancerdiskussionen och hur synd det är om folk som får det. Förstår du då?

      Är ju en extrem skillnad på att ”oroa sig onödan” vs. att läkare säger till dig att du löper väldigt stor risk för något. Liksom att gå och oroa sig för bröstcancer generellt är kanske ingen jättebra grej att göra, men om du får reda på att du har ”bröstcancergenen” så är det ju inte längre en orimlig oro? Folk tar ju liksom bort sina bröst i förebyggande syfte när de fått reda på det. Att inte ALLA som löper stor risk för något råkar ut för det säger ju sig självt. Det är ju det risk innebär. Skulle tycka det var helt orimligt att vara bitter gentemot någon med bröstcancergenen för de aldrig fick bröstcancer och trots det en gång oroade sig för att de skulle få bröstcancer. Däremot rimligt och mänskligt att som cancersjuk kanske känna något slags negativt kring att alla andra är friska, men det är en annan sak.

      På samma sätt som jag antar att någon som vill ha barn och försöker bli gravid har en rätt rimlig oro om den plöstligt får veta att äggreserven och kvalité på ägg är dåliga, att cykeln för ägglossningen inte är som den ska och att den verkar löpa stor risk att hamna i klimakteriet i förtid.

      Vet inte heller varför så många (?) av er fått för er att Kenza numera är världens största poster girl för ofrivllig barnlöshet? Finns väl massvis med folk som pratar om detta och är aktuella med det vs. någon som nu faktiskt fått barn.

      Det där var en väldigt långsökt jämförelse…

     Kenza gick ju dock inte ur INNAN hon var gravid och berättade om sina problem, utan det gjorde hon när hon blivit gravid.

     Jag har själv varit ofrivilligt barnlös och imponeras SÅ mycket av dom som delar med sig om sin kamp medan den pågår.

      Ja, vet inte vad din poäng är riktigt? Går ju liksom inte att avkräva folk att de ska prata om sina problem, vare sig det gäller fertilitetsproblem, alkoholmissbruk, våld i relation, utsatt för brott, eller vad som, när de är mitt uppe i det. Det måste ju var och en få välja hur de gör. Att man väljer att inte prata om det förrän man mår bättre eller problemet inte längre är så påtagligt är ju inte jättekonstigt kan jag tycka och inte heller gör det att man sen i efterhand inte får prata om det man upplevde när det var svårt och jobbigt.

      Kenza har väl alltid vart relativt privat jämfört med många andra influencers? Sen med så många följare lär hon väl dels dra på sig mer troll och mer frågor än en icke-influencer som delar med sig. Däremot sa hon väl att hon hade ett anonymt IG-konto under tiden och pratade med andra som gick igenom liknande. Men håller med att det är starkt att dela med sig om sin kamp under tiden det händer, en del får ju styrka av att göra det också, folk är olika. Känner bara inte att det är svagt på något sätt att inte dela med sig under tiden det händer, för igen – folk är olika.

       Well, that escalated quickly. Jag svarade på att någon skrev ovan att hon ändrat sin ton när hon pratat om sina problem innan resp efter hon blev gravid.

       Sa heller ingenting om att avkräva nånting, bara att JAG imponeras av dom som KAN prata om det
       När dom är mitt uppe i det, det kunde inte jag göra.

        Jag syftade inte på tonen i första graviditeten. Rätt förståeligt att hon när hon i början av sin första graviditet var ledsen när hon berättade om problemen, för det var väldigt färskt då och helt normalt att bli emotionell när man pratar om något jobbigt som hände ändå rätt nyligen. Samt att hon ju då inte ens visste om graviditeten skulle gå hela vägen eller om något skulle hända och det kqnske var hennes enda chans.

        Det jag syftade på med skillnaden i tonen var alltså att hon idag inte har samma ledsna ton när hon pratar om hur det är i nutid. Hon beklagar sig inte i nutid över sina problem, hon har uttryckt tacksamhet att hon kunnat få barn överhuvudtaget. Det enda hon nämnt nu om sina problem är att hon fått hormonbehandling för att stimulera ägglossningen eftersom det inte fungerar riktigt, men med en ”det här är vad som händer nu”-ton, inte en ledsen och uppgiven ton.

    Men herregud att folk kan vara så bittra? Kenza har om jag inte missminner mig lågt AMH-värde och kort lutealfas, två faktorer som försvårar att bli gravid. Det är inte ett dugg konstigt om man blir knäckt av ett sådant besked och förväntar sig det värsta. Att det faktiskt gått bra för dom trots svårigheter är bara att gratulera.

     Jag förmodar att du inte är ofrivilligt barnlös?

      Nä, det är jag inte. Ni ofrivilligt barnlösa verkar väldigt dryga…

   Blir mest trött på fenomenet att man ständigt måste klaga på att man är trött, (trots att hon får sovmorgon varje dag?) ungarna är vilda och stökar ner osv.. lämnar dem på förskolan när hon t ex fikar, eller storebror när hon var hemma med nyfödd. Och ändå skaffar en till ?

    Jag stör mig på alla Stockholmsmorsor som gnäller över att ha många barn, när alla går i förskolan, trots att man är föräldraledig med spädbarn ? Sånt jävla skämt. Välkomna ut i landet där det är MAX 15 timmar som gäller.
    Dock väldigt glad över att ha mina barn hemma ❤️

     Om du är så glad över att ha dina barn hemma, varför störa sig på andra som känner annorlunda?

     Nej vänta, låt mig gissa: ”varför skaffa barn om man inte vill spendera tid med dem?”. Så förutsägbara ni är på era höga hästar.

     Stockholmsmorsa här. Aldrig jag skulle ha 30 h om jag var föräldraledig. Men förstår vilka du menar ..:)

      Och jag är en Stockholmsmorsa som har 30h/veckan och skäms inte ett dugg för det. Min äldsta älskar sin förskola och skulle klättra på väggarna av att bara vara hemma med mig och en bebis, jag och bebisen får några timmar per dag (4 dagar i veckan) som är bara våra och där han får hela mitt fokus, precis som storebror hade under min 1,5 år långa ledighet med honom. Sen har vi massor av tid alla tillsammans också som vi njuter av. Tänk vilken tur att möjligheten faktiskt finns att vara nöjd med just sin privata situation utan att vara en oskön besserwisser.

       Vilken tur ni bor i Sthlm då 🙂

       Du borde dock skämmas.

        Åh säger en okänd människa det? Då måste det ju vara så. En liten stillsam fråga bara: för exakt vad? För att jag fattar beslut för just min familj? För att jag utnyttjar de timmar jag har rätt till och betalar för? Vem ska jag skämmas inför? Dig? För att du är den som bestämmer hur andra ska leva?
        Snälla berätta, jag vill så gärna veta hur ni mammapoliser tänker.

  Har hon gått runt och frågat t o l v föräldrar? I call bullshit.

   Nä det är klart att hon inte har gjort det. Bara en efterhandskonstruktion. Hennes barns integritet är såklart viktigare än andras…

  Vad är det här för stackars barn som dom har hittat för att visa upp sig tillsammans med på sociala medier. Så FANTASTISKA dom är som visar sig tillsammans med så många mörkhyade barn!!!!! Så fantastiska vita människor är som hela tiden ska hjälpa mörkhyade människor (trots att mörkhyade människor aldrig någonsin har frågat om någon hjälp). Men vita människor som ändå hela tiden göra en hjälteinsats för mörkhyade människor. Ibland så får vita människor till och med Nobelpriset för det. Det är ingenting annat än fantastiskt. Som Mona skulle ha sagt.

  Bättre att inte svara alls.

  Alltså håller med lite där. De försökte i vad, 1 år? Innan hon blev gravid första gången. Det är inte länge. Och nu blir det tredje ungen på ganska kort tid ändå.
  Förstår att det säkert var jobbigt att försöka i början(och dom påbörjade väl en IVF-behandling?) men hon verkar ju vara hur fertil som helst nu?

   Och detta skulle vara svar till Anonym 18:49 högre upp ?

   Ja, att producera tre barn på fyra år klassas ändå som superfertil. Sen att det tog lite längre tid med första barnet är ju inte att vara ofrivilligt barnlös. Läkare kan ibland ha fel vilket är uppenbart i detta fall.

    Öh vadå superfertil, det är väl helt normal fertilitet? Vad håller ni på med ?

     Helt normal fertilitet? Absolut inte. Hon är, i dagens samhälle, superfertil. Kvinnor idag har väldigt svårt att bli gravida. Sen kan man diskutera varför det är så – men så är det. De flesta kämpar.

      Nä, men det är ju inte sant? Då skulle vi ju ha närmare noll aborter.

       Eh? Fast de som är 21, råkar bli gravida och gör abort är ju absolut inte samma som knarkar ägglossningsstickor och har försökt bli gravida i 4 år vid 30… Folk har överlag mer problem med fertiliteten idag och det gäller inte bara kvinnor, utan mäns spermakvalitet har försämrats ordentligt de senaste åren, bara att googla så hittar du info. IVF-kliniker ploppar upp som svampar lite överallt, då det finns mycket pengar i den branschen. Det är inte som det brukade vara helt enkelt…

        haha vet inte om du är ironisk nu men jag var 21 år när jag gjorde abort och nu är jag 29 och har försökt i flera år…

  Så äckligt o fel att inte dölja de andra barnens ansikte. Varför skydda sina egna barns integritet men ingen annans? Räknas hennes barn mer? Har svårt att tro att hon gått och frågat föräldrarna till alla dessa barn om hon får lägga ut bild på dem. Skulle hon ta en gruppbild med barn på hennes egna barns förskola och lägga ut? Nej såklart inte. Kanske drar det långt men känns nästan avhumaniserande att inte tänka längre kring barnen här.

  Skärp er. Ni gör en höna av en fjäder. Det är inte så konstigt att man som influenser/ känd/ rik person vill dölja sina barns ansikten, det finns en utsatthet i yrket/ ens roll. Stalkers, kidnappning, rena idioter. Den hotbilden finns inte mot ”vanliga” människor.
  Att vara med på bild i ett sådant här officiellt sammanhang är säkert jättekul och det är knappast den enda officiella bilden heller som kommer online.
  Och menar ni att ni kontrollerar alla bilder era större barn är med på ?
  Ni vet ingenting om var deras bilder är. De fotas HELA TIDEN, av varandra, sig själva och andra.
  Kommentaren var gnälligt utformad så förstår hon lessnar.

   Tror du övervärderar influensers värde.

  Återigen. Hur länge ska Felix Herngren dyka upp här på en massa intervjuer? Är så less på att klicka bort denna person hela tiden! Fråga hur många lejon, babianer m fl han ska döda och ta hem som en trofé så kanske jag slipper honom.

   Ha,ha, förut var det Birro, nu är det Felix man tvingas se varje gång. Vem blir det härnäst? Nej, det är verkligen inte som de säger, att ”all reklam är bra reklam”, känner mig fruktat trött på Felix nuna och är noll sugen på att se ngt program med honom just nu..pga reklam.

  TROLIGT att hon kontaktat 15 vårdnadshavare och stämt av.
  Eller inte

  Det sjukaste är ju ändå när vanliga nobodies döljer sina egna barna ansikten men om de fotar sina barn med andra vanliga människors barn, så döljer de inte de barnens ansikten ?

  Klart man är ett troll om man ifrågasätter en influencer! Herregud har inte alla fattat att dom är ofelbara?! Om man inte förstår det så är man inte bara ett troll, man är en HATARE?

  OT intressant dokumentärserie som släpps på SVT nu om sociala medier och influencer; ”priset vi betalar”

   Precis sett klart första avsnittet. Känner ännu mera avsmak för influenserindustrin nu och ännu, ännu mer för skönhetsindustrin. Rysligt!

   Ska absolut se. Tack för tips.

  Dessa spelare vill synas, deras dröm är att bli draftade av en juniorklubb och bli proffs. I just detta fall är det så. Vi har en invasion i Ukraina och ni hetsar om en bild av ett gäng lyckliga unga spelare.

   Vad har Ukraina med exploatering av svarta barn för clout på sociala media att göra? Det har varit krig non stop i världen sedan före Romarriket så då kan man inte adressera många andra problem med ditt tänk. En väldigt en Rogersk/Lennartsk kommentar.

   Det är väl ingen som hetsar, någon frågade en enkel fråga och hon valde att svara med ”troll” vilket tyder på att hon inte verkar inse att det KAN finnas problem med att posta okända barns ansikten på sociala medier.

  Kvällens Uppdrag granskning! Behöver diskutera – kommer det en inlägg om det?

   Menar du inte dokument inifrån?

    Jooo ?

     Haha tänkte bara så ingen sitter och letar igenom fel program utan att hitta ??

      Ja, jättebra tänkt av dig! ?

  Det där att dom som har privat konto med noll (lr väldigt få) följare på ex Insta alltid ska kallas för troll är faktiskt inte helt rätt. Det finns människor som är förföljda, stalkade, lever under hot osv som måste ha konton som dessa för att inte röja sig själv, sina barn lr familj. Men visst dom är säkert i minoritet men dom finns o det måste kännas om nån av dom får ett svar som tex Sannas.

  Mirka Norrström har snart en egen onlyfans deklarerar hon stolt på sin senaste instastory.
  Maj gad! Tänk på barnen Mirka. Barnen. Man har skämts för mindre över sina föräldrar.

   Trodde hon skojade men inte. Kolla in hennes nya ”hemliga” instagram mirkanorrstromprivat där finns länk till hennes OnlyFans
   ???

    Nu måste ni skoja? Eller?

     Tyvärr inte. Hoppas hon blivit kapad för OnlyFans är ju för tusan nästan snäppet under prostitution!

     Nej, såg det också. Om det verkligen är på riktigt fattar jag inte hur hon tänker. Hur känns det för hennes barn?

      Om jag varit tonåring och min mamma gjort nåt sånt här hade jag sannolikt flyttat till pappa och brutit kontakten med henne

   Herregud….

   Kul att det finns snusk för alla…

    Tantsnusk…

   What the heck ska hon göra där? ?.

    Det är alltid några män som kommenterar Mirkas lättklädda bilder, säger hon är läcker och ”vill ha dig nu” och i den stilen.
    Tror ärligt att många av dom bara driver med henne. Pinsamt!

     Jag vet vem hon är men följer henne inte.
     Fick upp en massa bilder i mitt huvud nu och skäms som fan.

     Öht dessa (ofta i övre medelåldern av deras profilbilder att döma) män som slänger ur sig liknande läbbiga unkna kommentarer på div IG konton med kända kvinnor. Riktigt slemmiga gubbsjukekommentarer alltså. Är de obrydda, (konstigt isf, när de av sina konton att döma, ofta har familj osv.)eller bara så totalt okunniga om att de skyltar med sin gubbsjuka för öppen ridå, undrar jag lite.

    Tjäna 400.000 kr i månaden som Paow? ?

   Verkligt intresserad varför hon har så många följare, hennes flöde är ju noll intressant. Ungefär som om vilken random medelålders småortskvinna som helst. Har hon varit med i familjen annorlunda eller ngt med tanke på så många barn

  Men släpp Kenza nu ffs.
  Kan vi istället tala om Johns frisyr? Vad tycker ni om den?
  Hade min man haft en sån lugg skulle han inte få lämna huset!! Jag undrar om frugan säger: Åå va fiin du är min älskling!

   Ingen frisyr i världen är mer osexig än en partner som behandlar en vuxen person som ett litet barn och hotar med husarrest.

    Men oj va tråkig du är!

   Om min man såg ut som din man skulle han inte få lämna huset

    Han är död. Han går ingenstans.

  John bodde ju några år i Kenya som barn, nu killgissar jag här men det kan ju faktiskt vara klubben som John tillhörde, dom visste att han skulle komma och det är en stor grej att en känd fotbollsspelare kommer. Sen har ju John en stiftelse för barn och ungdomar som spelar fotboll, en del av det arbetet är i just Kenya, så dom kan ju ha varit där som en del av det också.

   Det försvarar ändå inte att barnens integritet inte respekterades. Det är barn,hur ska de förstå att en fanbild med honom ska spridas på det sättet och vad det innebär? Lätt sak att dölja ansiktet. Tar mer tid att inte göra det samt motivera varför man borde slippa. Default borde vara att dölja barns ansikten, inte att man ska be om att bli dold.

  Men sluuta nu! Lägg ner era stridsvapen, kvinnor har alltid satt en kniv i ryggen på andra kvinnor!!

  Hela världen är i gungning, vi står inför ett 3:e världskrig??? Miljökatastrofer över hela världen! Barn dör av svält i fattiga länder!

  O här sitter ni o skriver in långa romaner, orkar ens läsa?

  Fyll inte era liv med ondska, avundsjuka mot kända personer som dessa! Ni är olyckliga o mår dåligt det ser man uppenbart på
  hur ni uttrycker er!

  Tänk om alla ni som sitter här o skriver ren ondska, tänk om ni kunde istället rikta denna energi till den oro som hela världen känner, t.ex skicka en slant till Läkare utan gränser, barncancerfonden, prostatacancer om ni har pojkar, rikta er energi mot ngt som sprider positiv energi!

   Du sa det själv, världen brinner men vi ska dalta med ett gäng kvinnor som lever av att vi överkonsumerar skit. Det om något är sjukt. Sluta följa dessa människor så att de kan börja göra något vettigt av sina liv.

   Men andas människa. Du beskriver dig själv!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *