Lördag 28 Maj
Stockholm

Bostadskris

De senaste 30 åren har bostadsmarknaden tappat fart och fallit vid flera olika tillfällen. När bostadspriserna sjönk som mest, gjorde de det med 25-30 procent. Då tog det flera år innan de kom tillbaka till utgångspunkten. 


Trots procent skillnaden under de senaste 30 åren och de tidigare prisrasen så finns det vissa likheter, framförallt i fråga om skuldsättning. Med fallande priser kan det bli lättare att hitta en bostad, dessutom kan krisen pressa byggbolagen att bygga billigare bostäder. 


I Boverkets årliga enkät står det att 255 av 290 av Sveriges kommuner har rapporterat att de finns bostadsbrist i deras kommun 2017. Trots detta minskar byggandet i Sverige, 2020 kommer fortfarande över 200 kommuner ha bostadsbrist. 


Trots att det är stor bostadsbrist finns det en missmatchning på marknaden. Hårdare krav från Finansinspektion och bankerna på låntagare skapar en minskad efterfrågan på bostäder, speciellt när bostäder byggs för dyrt.


Bostadskrisen är värst för ungdomar eftersom de inte har så mycket pengar. De senaste åren har byggandet riktats mot medelklassen eftersom byggarna kunnat få en avkastning på ca 15-20%. 


Källa: Svd.se


Nybygge
Oscar Properties nybygge. Bildkälla: Tomas Oneborg
Visa resten ↓