Torsdag 22 Februari 2024

Världsnaturfonden WWF

Världsnaturfonden WWF grundades 1961 i Schweiz och är en miljö- och naturvårdsorganisation. Den är partipolitiskt obunden och ideell. WWF:s logotyp är en panda.


WWF står för "World Wildlife Fund", vilket är organisationens ursprungliga namn. 1968 byttes namnet ut till "World Wide Fund for Nature". Organisationen har projekt i mer än 100 länder och finansieras främst med gåvor från allmänheten.


Världsnaturfonden WWF grundades 1971 i Sverige för att bidra till finansieringen av den internationella organisationen och för att kunna finansiera svensk forskning, praktisk naturvårdsverksamhet och utbildning.


De fokuserar mycket på att bevara världens biologiska mångfald, att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt samt minska föroreningar och ohållbar konsumtion.

14 Dec 2023, 05:54
Norges regering hyllar avtalet i Dubai om att fasa ut fossila bränslen. Samtidigt räknar landet med att rekordinvestera i olje- och gasutvinning. Det är arrogant och går emot all klimatforskning, säger WWF:s generalsekreterare Karoline Andaur.
5 Dec 2023, 10:48
Bred politisk enighet har nåtts om att öppna upp Norges havsbottnar för mineralexploatering. Landet skulle därmed bli ett av de första i världen med sådan verksamhet, och miljöorganisationer dömer ut beslutet som "pinsamt".
9 Aug 2023, 20:58
Åtta sydamerikanska länder kunde enas om en gemensam vilja att stoppa avskogningen av Amazonas. Men flera hinder återstod när toppmötet i Belém I Brasilien avslutades. De konkreta lösningarna och överenskommelserna var få. Miljöorganisationer var kritiska till resultatet.
13 Jul 2023, 19:04
Regeringen tar ytterligare ett steg mot en hårdare linje i vargpolitiken. Positivt, tycker Jägareförbundet. Riskfyllt att halvera vargpopulationen, anser Världsnaturfonden WWF.
21 Jun 2023, 18:24
Moskva portar Världsnaturfonden (WWF) från landet och förklarar organisationen "icke önskvärd".
20 Apr 2023, 05:30
Krig och därefter klimatförändringar är det som oroar flest svenskar, visar en ny undersökning.Bland unga hamnar klimatfrågan i topp.
18 Apr 2023, 00:24
Flera miljöorganisationer drar EU-kommissionen inför EU-domstolen för fjolårets beslut att hållbarhetsstämpla naturgas. Syftet är att undvika en "enorm risk för klimatet", skriver de i en kommentar.
29 Mar 2023, 12:52
Regeringens klimatpolitik sågas i en ny rapport. Flera organisationer instämmer nu i den hårda kritiken.Vi är på väg åt fel håll i Sverige, säger David Mjureke, klimatexpert på Världsnaturfonden WWF.
20 Mar 2023, 16:34
Sveriges regering får skarp kritik för sin klimatpolitik av flera organisationer i samband med IPCC:s nya klimatrapport.En politik som ökar utsläppen, säger David Mjureke, klimatexpert på Världsnaturfonden WWF.
7 Mar 2023, 21:06
En tigermamma med tre ungar har fastnat på bild i en kamerafälla i västra Thailand. Den sällsynta bilden ger hopp för tigerstammen i landet
5 Mar 2023, 17:18
Världsnaturfonden WWF gläds över nyheten om att FN-länderna enats om ett globalt havsavtal. Inte minst är det enligt organisationen avgörande för att kunna skydda 30 procent av världshaven senast 2030.
1 Mar 2023, 08:20
Svenskt ålfiske stoppas helt kommande vinterhalvår. Störst påverkan blir det i Öresund, där ålen under denna period brukar vandra förbi på väg ut från Östersjön.
23 Feb 2023, 07:32
Bilder av döda giraffer, zebror och elefanter vittnar om torkans förödande konsekvenser för Kenyas vilda djur. Sällsynta arter riskerar att försvinna helt.Det är väldigt, väldigt skrämmande. Vi ser en kollaps av hela ekosystemet, säger Allan Carlson, på Världsnaturfonden WWF.
21 Feb 2023, 13:56
Bottentrålning ska förbjudas och fasas ut i alla marina skyddsområden senast 2030. Förslaget finns med i EU-kommissionens nya handlingsplan för att rädda det marina ekosystemet.
14 Feb 2023, 06:00
Förslaget om ett förlängt ålfiskestopp är ett spel för gallerierna, enligt Världsnaturfonden WWF."Att lägga ett fiskestopp när det inte sker något fiske är oförsvarbart," säger generalsekreteraren Gustaf Lind.
20 Dec 2022, 05:27
Den svåra och långvariga torkan som drabbat Afrikas horn har blivit ett reellt hot mot de vilda djuren i norra och östra Kenya. Hundratals elefanter, giraffer och sällsynta zebror har dött på grund av brist på vatten och föda.
19 Dec 2022, 15:57
Det råder stor lättnad bland organisationer och forskare över att förhandlarna lyckades enas om en räddningsplan för naturen. Men frågetecken kvarstår om i vilken takt länderna kommer att göra verkstad av planen.
20 Nov 2022, 07:46
Ett framsteg för fattiga länder, men slutdokumentet lämnar mycket övrigt att önska. Det säger miljöorganisationer om COP27."Detta är ett undermåligt svar på klimatkrisen – och tiden håller på att rinna ut," säger Karin Lexén vid Naturskyddsföreningen
14 Nov 2022, 05:34
Svenskarnas utsläpp är en droppe i havet och det är bättre att vi satsar på att påverka stora klimatbovar som Kina. Det resonemanget hörs allt oftare. Men bakom det finns självbilden av ett naturälskande folk som inte bär någon större skuld för klimatkrisen, anser forskare.
10 Sep 2020, 11:09
Jordens djurliv har tagit stor skada de senaste 50 åren, enligt en ny rapport från Världsnaturfonden, WWF.
1 2 3