Stockholm

Försvarsmakten

Försvarsmakten är den myndighet som ansvarar för Sveriges försvar i händelse av krig, att hävda landets vidare intressen, bistå med fredsbevarande insatser och humanitär hjälp. Myndigheten har förmågan till väpnad strid som grund för verksamheten och är landets yttersta säkerhetspolitiska instrument. Genom Försvarsmakten utgör dessutom Sverige ledande nation för EU:s stridsgrupper cirka vart tredje år.


De fyra huvuduppgifterna Försvarsmakten har är:


  • När Sveriges gränser kränks är det Försvarsmakten som avvisar den kränkande parten (hävda landets territoriella integritet).

  • Om Sverige blir angripet av främmande makt ska Försvarsmakten kunna försvara landet och avvisa angriparen (försvara Sverige i händelse av väpnat angrepp). Eller som det beskrivs i 1967 års upplaga av svensk soldat, sidan 9, krigsmans erinran: "Det svenska försvaret ska verka för att vår fred och vårt oberoende bevaras. Det skall värna om vår frihet att själva forma vår rättsordning och vår kultur. Blir Sverige angripet skall försvaret med vapenmakt hindra att vårt land faller i angriparens hand..."

  • Försvarsmakten stödjer det övriga samhället vid katastrofer, till exempel vid stormar eller översvämningar (bistå samhället i händelse av kris).

  • Försvarsmakten skickar trupper till fredsbevarande insatser eller fredsframtvingande insatser runt om i världen (verka för fred och säkerhet i vår omvärld).


Försvarsmakten deltar i ett flertal operationer utrikes som antingen aktiv eller passiv aktör (som militära observationer), exempelvis Afghanistan och Kosovo.


Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.