Onsdag 30 Nov
Stockholm

Migration – Läs alla nyheter om migration – Nyheter24

När människor förflyttar sig från en plats till en annan kallas det migration om syftet är att permanent bosätta sig på den nya platsen. 

Med migration menar man vanligen förflyttningar mellan länder och över längre sträckor. Begreppet är dock brett. Det omfattar till exempel både frivilliga förflyttningar och förflyttningar som tvingats fram av olika anledningar som exempelvis krig eller hungersnöd. Migration kan även delas upp i utvandring (emigration) och invandring (immigration). 

Migration är ett fenomen som av olika anledningar har skett i alla tider. Till exempel utvandrade ungefär 1.5 miljoner svenskar till Nordamerika från mitten av 1800-talet till tidigt 1920-tal. Befolkningsökningen gjorde att konkurrensen om jord i Sverige blev stark, detta kombinerat med missväxten 1867 som försvårade villkoren på den svenska landsbygden, vilket drev svenskarna till USA där det fanns mycket orörd jord. Det var bara runt en femtedel av emigranterna som valde att återvända.

Visa resten ↓

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.