Måndag 10 Maj
Stockholm

5 strategier för att höja din IQ – enkla tips för att bli smartare

1 av 2
Du kanske aldrig blir ett geni, men du kan däremot påverka din intelligens
2 av 2
Du kanske aldrig blir ett geni, men du kan däremot påverka din intelligens. Foto: Pixabay

Det finns vetenskapligt stöd för att du kan höja din flytande intelligens. Följ de här fem enkla strategierna för att bli en riktig smartis

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Att spela hjärnträningsspel på mobilen verkar inte göra någon större skillnad för din intelligens, men det finns forskare som säger att du faktiskt kan bli smartare.

Det är forskaren Andrea Kuszewski som skriver detta i Scientific American, och det första hon gör är att skilja på flytande och kristalliserad intelligens. Kristalliserad intelligens är det du lärt dig, fast kunskap och fasta förmågor. Det här är rätt fast och svårt att ändra på. Flytande intelligens handlar däremot om hur du löser problem och det är den här typen som hon menar går att förändra.

Så hur blir du då smartare? Kuszewski bryter ner det i fem enkla steg, som alla är stödda i forskningen.

1. Sök nya upplevelser

Det är ingen slump att genier som Albert Einsten var bra på massa olika saker. Genom att ständigt söka det nya, och föröka bli bättre på det, så utvecklar du din flytande intelligens. Men du måste byta ofta: så snart du lärt dig något avtar effekten på din intelligens. Då blir du bara bättre på den specifika uppgiften.

2. Utmana dig själv

Det här steget knyter an till det förra, och handlar om att du ständigt måste hitta saker som utmanar din hjärna. Variation, ständigt svårare uppgifter och riktigt fokus krävs för att du ska bli smartare. Det räcker alltså inte att lite slött lösa ungefär samma Sudoku som du redan löst hundratals gånger.

3. Tänk kreativt

Att tänka kreativt är inte det samma som att göra något kreativt. Det handlar alltså inte om att måla en tavla eller börja med balett, utan att försöka angripa problem på nya sätt. Det är helt enkelt det klassiska att "tänka utanför boxen" som utmanar din hjärna och din flytande intelligens.

4. Gör saker svåra för dig

Att bli smart är inget för latoxar och just att det är svårt är helt nödvändigt. Hjärnan är på ett sätt som en muskel, och om du inte använder den så tappar den i förmåga. Ett exempel är exempelvis att alltid använda sin GPS, som gör att du aldrig behöver hålla koll på var du är. Att ständigt lita på tekniken gör att du tappar ditt lokalsinne. För att öka din hjärnas förmågor ska du alltså göra saker på ett så krångligt sätt som möjligt.

5. Nätverka

Människor är sociala, och det krävs interaktioner för att verkligen vässa vår intelligens. Det bra är att om du gör punkt ett till fyra, så träffar du säkert på en massa människor redan. Ju fler människor du möter desto mer nya upplevelser och tankar kommer du även att stöta på. Och det är ju precis i det utmanande mötet med det nya som du höjer din flytande intelligens.


Tror du att man kan bli smartare?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela