Svenska turister blir blåsta – betalar sjuka summor för vård

- 05/07/2018, 11:25 -

Svenskar söker sig ofta till privatvård när vi är utomlands. Men se upp för att bli överbehandlade och betala skyhöga summor för lite ont i halsen. Nu går SOS International ut med en varning.

Svenska resenärer överbehandlas på europeiska privatsjukhus och i populära turistorter är det värst. SOS International och försäkringsbolaget Folksam, som står för kostnaderna kring övervården, ber svenska resenärer att vända sig till skandinavisk hjälp om de blir sjuka.

Nära 4 800 svenskar som var på semester i Turkiet, Spanien och Grekland sökte hjälp via SOS International förra sommaren. Enligt SOS International så uppskattas en tredjedel av de sjuka ha utsatts för överbehandling eller försök till det på de utländska sjukhusen.

Läkare håller i röntgen
En dyr röntgen är något många blir lurade till att göra. Bildkälla: Unsplash

Vad är en överbehandling?

Det kan handla om överflödiga blodprover, röntgen och onödiga operationer. Sådana saker som inte skulle utförts på svenska sjukhus. SOS International påstår att utöver de vanliga risker som finns med operationer på utländska sjukhus, så skapar de onödig oro och resenären förlorar semestertid.

– Det är vanligt att det bokas in fler onödiga återbesök för enkla åkommor, till exempel två återbesök efter en behandlad halsfluss, det skulle vi aldrig göra i Sverige, säger Hélène Mood, utlandsskadechef på Folksam till Svenska Dagbladet.

Risken för onödiga operationer är störst i Turkiet, enligt SOS, då det är 40 procent av behandlingarna som uppskattas vara onödiga. Tätt därefter kommer Spanien med 31 procent, sedan Grekland med 26 procent.

Risken för onödiga operationer är störst i Turkiet, enligt SOS, där så hög andel som 40 procent av behandlingarna uppskattas vara onödiga. Andelarna för Spanien är 31 procent och för Grekland 26 procent.

Privata kliniker de största bovarna

– Vi vet att när turister blir sjuka vänder de sig i första hand till hotellets reception för att få råd. Ofta har hotellen avtal med privata kliniker och råder turisten att kontakta de privata mottagningarna istället för vanliga sjukhus. Och sedan får hotellägaren pengar under bordet av den privata kliniken, säger Hélène Mood.

Hélène uppmanar dig som blir sjuk utomlands att istället för att be om hjälp i hotellreceptionen, ringa till larmcentraler som till exempel SOS International för att få hjälp. En skandinavisk läkare kan också kopplas in för att ge råd till den sjuka och ha direktkontakt med den lokala läkaren.

– Vi vill att den sjuke ska få kvalitetssäkrad vård. Ofta är den offentliga vården minst lika bra som den privata. Ett besök där kanske kostar 200 kronor istället för 1000, säger Hélène Mood till Svenska Dagbladet. Hon uppmanar den som blir sjuk utomlands att istället för att vända sig till hotellreceptionen, ringa till larmcentraler som SOS International för att få råd om lämplig lokal sjukvårdsinrättning att vända sig till. En skandinavisk läkare kan också kopplas in för att ge råd till den sjuke och ha direktkontakt med behandlande lokal läkare. – Vi vill att den sjuke ska få kvalitetssäkrad vård. Ofta är den offentliga vården minst lika bra som den privata och ett besök kanske kostar 200 kronor istället för 1000 kronor, säger Hélène Mood. SFAM, Svensk Förening för allmänmedicin, arbetar för att få ned överbehandling på svenska sjukhus. Hanna Åsberg är ordförande i föreningen. – Det vi främst reagerar på är överanvändningen av bredspektrumantibiotika utomlands. Om vi ska få bukt med problemen med multiresistenta bakterier så måste alla dra åt samma håll i ett globalt perspektiv och vara restriktiva med antibiotikaförskrivningen, säger Hanna Åsberg."

Har du varit sjuk på semestern?