Torsdag 9 Dec
Stockholm

Nya studien: Av- och på-relationer är skadliga för hälsan

Par som gör slut och blir tillsammans ofta kan skadas psykiskt.
Av-och på-relationer kan skada den psykiska hälsan hos de involverade. Foto: Shutterstock (Montage)

De flesta av oss känner ett par som gör slut och blir tillsammans var och varannan dag. Nu visar studier att av- och på-relationer kan orsaka depression och ångest hos de involverade.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Alla känner det paret. Paret som varken kan leva med eller utan varandra. Och precis lika ofta som de gör slut hittar de lika ofta tillbaka till varandra. 

Av-och på-relationer är inget ovanligt. Men hur pass mycket stryk tar de som är delaktiga i en långvarig, romantisk, av-och på-relationen?

Enligt nya studier så är svaret: en hel del. 

Forskare på University of Missouri, USA, harkommit fram till att av-och på-relationer kan skada det psykiska välmåendet hos individerna i relationen. Utifrån tester med över 500 par kunde man se ett starkt samband mellan av-och på relationer, och depression och ångest. 

Desto fler gånger som paren gjort slut och blivit tillsammans igen desto högre mätte de i tester för "psykologisk stress" i form av depression och ångest, oavsett parets läggning. 

Forskarna vill samtidigt poängtera att ett uppbrott och försoning inte alltid behöver vara skadligt, utan faktiskt kan gynna en relation – då det finns väldigt många anledningar till varför man väljer att göra slut. Exempelvis kan det vara så att en flytt resulterar i ett tillfälligt uppbrott. Eller så kanske man bara behöver tid att reflektera över hur man kan förbättra sin relation och hur man bäst utvecklas tillsammans. 

Problemen uppstår när uppbrotten börjar hända ofta – alltså mer än en eller två gånger.

– Studieresultatet tyder på att människor som befinner sig i av-och på-relationer måste "titta under huven" på sina relationer för att avgöra vart problemet ligger, säger Kale Monk, professor inom mänsklig utveckling på University of Missouri, i en intervju med Bustle

– Om ett par kan vara ärliga med varandra gällande dessa mönster så kan de ta de nödvändiga stegen för att fortsätta sin relation, eller avsluta den på ett bra sätt, fortsätter han. 

Destruktivt och giftigt

Det viktigaste är att granska hela relationen, och inte bara de bra delarna. Bildkälla: Shutterstock

Det finns många anledningar till att man söker sig tillbaka till en partner efter att man gjort slut. Kanske tror man att ens partner verkligen ändrat sig denna gång. Eller så kanske man känner att man investerat för mycket i relationen för att ge upp. Man kanske tänker att ens partner är "den rätta", eller så kanske man är rädd för att vara ensam. 

Oavsett vad det är som gör att relationen inte funkar, så är det en dålig idé att återförenas med sitt ex om inget omvälvande har hänt som dramatiskt ändrar era beteendemönster – som exempelvis att man går i terapi tillsammans. 

– Du måste ta hänsyn till hela relationen, inte bara de bra delarna, säger parterapeuten Anita Chlipala, till  Bustle. 

– Bara för att de då och då ger dig smulor av godhet så kan inte du lura dig själv genom att tänka att de kommer att bli konsekventa om du ger dem mer tid. Om de kunde ha gett dig det du behövde så hade de redan gjort det, fortsätter hon.

Så kortfattat, om personen inte har tagit några hållbara steg mot att upprätthålla en långsiktig förändring i livstil eller beteende, håll dig borta.

Om du gillade denna artikel så kanske du också vill läsa om 6 saker du och din partner bör gå igenom för att relationen ska hålla.

Har du varit i en av-och på-relation?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela