Fredag 30 Jul
Stockholm

Glädjande beskedet: Löneskillnaden mellan könen minskar

Lönegapet mellan män och kvinnor minskar allt mer för varje år.
Lönegapet mellan män och kvinnor minskar allt mer för varje år. Foto: Shutterstock

Lönegapet mellan män och kvinnor existerar fortfarande – men minskar för trettonde året i rad. Det visar statistik från Medlingsinstitutet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Att kvinnor statistiskt sett får lägre lön än män är ingen nyhet.

Siffrorna från Medlingsinstitutet visade 2019 att det var en löneskillnad på hela 9,9 procent – ett gap som nu minskat för trettonde året i rad.

– Det är glädjande att se hur skillnaden minskar från år till år, menar Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo.

För att sätta det i perspektiv så tjänade den genomsnittliga kvinnan 33 500 kronor år 2019, medan männens genomsnittslön låg på 37 200 kronor. Därav tjänade kvinnorna 90,1 procent av männens fulla lön.

– Det är svårt att säga annat än att det är en dramatisk utveckling, säger Wennemo.

Könsuppdelningen i arbetsmarknaden minskar

Den nya rapporten från Medlingsinstitutet visar att en förklaring till lönegapets minskning delvis beror på att arbetsmarknadens könsuppdelning avtar. Allt fler kvinnor blir mer delaktiga i mansdominerade yrken och fler män söker sig till kvinnodominerade branscher.

Detta betyder däremot inte att det är helt jämnt. Könsuppdelningen på arbetsmarknaden finns fortfarande kvar, vilket kan förklara lönegapet.

Oförklarliga 4,2 procent

Ser vi bortom endast kön och istället fokuserar på ålder, yrke, utbildning och liknande, skiljer sig lönen med 4,2 procent – något som det inte riktigt finns en förklaring på.

–Den oförklarade skillnaden är inte något mått på diskriminering eftersom alla potentiella orsaker inte är mätbara, säger Wennemo till SVT.

Kommentera
Kopiera länk
Dela