Det finns åtta olika personlighetstyper – vilken är du?

- 06/12/2020, 10:27

En av psykologen Carl Jungs teorier gick ut på att det finns åtta olika personlighetstyper. Vilken av dessa är du?

Carl Jung var inte bara en av Freuds elever, han kom även att bli en mycket uppmärksammad forskare inom psykologi.

Han myntade bland annat begreppet analytisk psykologi och predikade för teorin om att alla människor kan delas in i åtta olika personlighetstyper, så kallade arketyper. Jung var även den forskare som konstruerade de välkända begreppen extrovert och introvert. Mellan dessa två finns det alltså åtta olika arketyper.

Vilken är du?

Reflexiv extrovert

Om du är en reflexiv extrovert kan du kalla dig själv smart och objektiv. Dessa personers handlingar baseras nämligen mestadels på sunt förnuft. De kräver även bevis för påståenden de stöter på, annars har de svårt att tro dig. Känsliga? Nja, de lutar snarare mot att vara ganska manipulativa mot andra personer.

Reflexiv introvert

De reflexivt introverta har svårt att relatera och samspela med andra. Däremot besitter de stor intellektuell aktivitet i hjärnkontoret. Envishet och uthållighet brukar vara två ord som förklarar denna slags introvert bra. De är också väldigt intressanta samtidigt som de är oförargliga.

Sentimental extrovert

Känner du att du ofta har lätt för att förstå andra och besitter ett stort socialt kapital? Då kanske du är en sentimental extrovert. Något en sentimental extrovert ofta kämpar med är att inte må dåligt när de blir åsidosatta av personer i deras närhet (FOMO, much?). Vad de däremot är riktigt bra på är att kommunicera.

Sentimental introvert

Har du däremot svårt att etablera social kontakt med andra, och snarare känner dig melankolisk? Då kan du tillhöra kategorin sentimental introvert. Dessa personer trivs inte i rampljuset utan håller sig helst i bakgrunden. De är däremot känsliga för andras behov.

Perceptiv extrovert

Här har vi en riktig njutningssökare! Dessa individer är svaga för objekt, inte sällan tillskrivs dessa objekt nästan magiska egenskaper av perceptiva extroverter. De kräver även konkreta saker för att idéer ska dra igång.

Perceptiv introvert

Troligtvis är du väldigt kreativ om du tillhör kategorin perceptiv introvert. Ofta hittas dessa bland konstnärer och musiker. Sinnenas upplevelser för dessa är ovärderligt och färg, textur och form är en viktig del av livet.

Intuitiv extrovert

Gillar du fart och fläkt? Är du en adrenalinjunkie? Då är du förmodligen en intuitiv extrovert. Rastlös, aktiv och målmedveten är nyckelorden för en sådan person. Att nå sina mål är ofta viktigare än någonting annat i livet, till och med så pass viktigt att de i princip struntar i andras välmående. Ouch.

Intuitiv introvert

Är du bra på att läsa av och känna hur andra människor mår? En intuitiv introvert har sällan svårt för att förstå vad andra människor vill, tänker och känner samtidigt som att de har svårt att ha kvar fötterna på jorden. De har nämligen en rik fantasi, drömmer sig ofta bort och är naturligt idealistiska.

Är du intresserad av psykologi? Då har vi mer läsning för just dig här:

LÄS MER: Det nya personlighetsdraget "hagioptasia" – har du det?

LÄS MER: Studie: Har du denna personliga egenskap lyckas du bäst med kärleken

LÄS MER: Har du något av de här dragen? Då kan det vara större risk att du fastnar i beroende