Torsdag 6 Maj
Stockholm

Så här blir SMHI:s nya vädervarningar

Under april 2021 kommer man inte längre säga klass 1, klass 2 och klass 3-varning. Istället kommer varningsnivåerna benämnas som gul, orange och röd.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

SMHI har gått ut med att den 14 april 2021 så kommer vädervarningarna att ändras. Klass 1,2 och 3 upphör och ersätts istället med färgerna gul, orange och röd. 

Vad du ska göra vid de olika färgerna

Gul varning - konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten.

Man ska vara uppmärksam, särskilt på väderkänsliga platser. 

Vidta lämpliga förebyggande åtgärder om man bor eller vistas i ett utsatt område eller tillhör en riskgrupp. 

Orange varning - allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten

Allmänheten avråds från att genomföra aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling samt uppmanas att vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom.

Röd varning - Mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten

Allmänheten bör helt avstå från aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom.

Kriterierna ändras

Fredrik Linde, enhetschef för prognos- och varningstjänsten på SMHI förklarar vad som är bättre med det nya systemet än det gamla:

– Varningsinformationen från SMHI och berörda aktörer till samhället kommer att bli tydligare, mer enhetlig och enklare att agera utifrån eftersom den bygger på en aktörsgemensam bedömning av faktiska, förväntade konsekvenser, berättar han för Nyheter24

Han förklarar också hur viktigt det är att man som privatperson har koll på vad som gäller. 

– För att minska effekterna av allvarliga vädersituationer, är det viktigt att alla i samhället har kännedom om våra varningar, säger han.

Krävs mer snö i Norrland

I det nya systemet är varningarna mer regionalt anpassade. Kriterierna för de olika varningarna ändras så att varningarna blir baserade på vilka konsekvenser vädret bedöms få.

Fredrik ger ett exempel på de regionala skillnaderna. 

–  För stora delar av Norrland kommer det att krävas mer snö än med nuvarande varningssystem innan SMHI ger ut en varning, förklarar han. 

Foto: SMHI

Du kan läsa mer inför ändringen på SMHI:s hemsida

Läs mer:

1 500 kronor i böter för vanliga bilmisstaget under vintern

Varningen: Så kan kylan göra att smittspridningen ökar

Är det sant att det alltid var snö på julafton förr?

Kommentera
Kopiera länk
Dela