Torsdag 1 Dec
Stockholm

Därför har 41 poliser sparkats på åtta år

Misshandel såväl i tjänst som utanför tjänst är den vanligaste orsaken till att poliser avskedas. Personerna på bilden har inget med artikeln att göra.
1 av 4
Misshandel såväl i tjänst som utanför tjänst är den vanligaste orsaken till att poliser avskedas. Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: FREDRIK PERSSON / SCANPIX
Men även poliser som dömts för misshandel kan få behålla jobbet om det föreligger särskilda omständigheter.
2 av 4
Men även poliser som dömts för misshandel kan få behålla jobbet om det föreligger särskilda omständigheter. Foto: FREDRIK PERSSON / SCANPIX
Enligt lektorn i polisvetenskap Rolf Granér finns det fall där poliser håller varandra om ryggen.
3 av 4
Enligt lektorn i polisvetenskap Rolf Granér finns det fall där poliser håller varandra om ryggen. Foto: SCANPIX SWEDEN
Varje år får ungefär 30 till 40 poliser disciplinära påföljer som till exempel varningar eller löneavdrag.
4 av 4
Varje år får ungefär 30 till 40 poliser disciplinära påföljer som till exempel varningar eller löneavdrag. Foto: FREDRIK PERSSON / SCANPIX

Flera poliser döms varje år för brott som till exempel misshandel och rattfylla. Men i fler än nio av tio fall får poliserna behålla jobbet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer
Avsked, varningar, löneavdrag

Ärenden som lett till avsked:
Grov misshandel, grov Kvinnofridskränkning, barnpornografibrott, stöld från polisens hittegodsavdelning, upprepade rattfylleridomar, olovlig frånvaro under flera år, använt polisens register för privata sökningar, vapenbrott, förskingring.

Ärenden som lett till löneavdrag:
Vådaskott, glömt tjänstevapnet på motorhuven/i omklädningsrummet/på toaletten, blottat sig för en kvinnlig anställd, sovit i tjänsten, kommit full till jobbet, porrsurfat under tjänstetid, spelat golf under tjänstetid, använt tjänstetitel i privat ärende, samlat passbilder på unga kvinnor.

Ärenden som lett till varning:
Använt polisens register för privata sökningar, lämnat tjänstevapnet utan uppsyn, genomfört husrannsakan utan beslut, varit full på jobbet, varit borta från jobbet utan giltig anledning, lagrat musikfiler på polismyndighetens server.

Statistik

Avskedade poliser:
2012: Sex stycken. Varav:
- En dömts för misshandel
- En dömts för sexuellt ofredande, begått tjänstefel samt stämpling till narkotikabrott.
- En dömts för grov kvinnofridskränkning, misshandel, dataintrång.
- En varit olovligen frånvarande under lång tid.
- En dömts för sexuellt ofredande. "Försvårande omständigheter då målsäganden varit i beroendeställning till polisen i fråga".
- En dömts för misshandel och dataintrång.

2011: En
2010: Sex
2009: Fem
2008: Fem
2007: Två
2006: Sju
2005: Fyra
2004: Fem

Totalt:
41 avskedade poliser av drygt 400 ärenden.

Under samma period hanterade Personalansvarsnämnden cirka 350 ärenden om olika tjänsteförseelser.
Av de 350 ärendena fick 290 stycken disciplinära påföljder varav 77 var löneavdrag och 213 var varningar.

  • Polisinspektör misshandlade och hotade sin sambo under nästan 18 månaders tid. När hon ville gå till polisen hotade han med att döda både henne och barnen.
  • Polis erbjöd sig att fördröja verkställigheten av ett utvisningsbeslut i utbyte mot sexuell tjänst. Har tidigare dömts för narkotikabrott och rattfylleri.
  • En polisinspektör dömdes för barnpornografibrott – hade över 35 000 barnpornografiska bilder i sitt hem. 

Fallen ovan rör tre av de 41 poliser som tvingas lämna in polisbrickan de senaste åtta åren. Sedan 2004 har polisens personalansvarsnämnd (PAN) hanterat över 400 ärenden där poliser riskerade att bli avskedade. I fler än nio av tio fall har nämnden valt att fria poliserna. Detta trots att flera av dem blivit dömda för grovt rattfylleri och misshandel.

– Vi är bundna av Arbetsdomstolens praxis. Huvudregeln är att misshandel av normalgraden är avskedsgrundande, men i vissa fall tar vi avsteg från den principen. Det kan vara olika särskilda omständigheter som ligger bakom, säger Lotta Gustavsson, chefsjurist och vice ordförande i PAN, till Nyheter24.

Fall där polisen fått behålla jobbet trots misshandelsdom

Ett exempel på när nämnden struntat i praxis kan ha hämtas från förra året. Då blev en kriminalinspektör dömd för misshandel sedan han slagit ner en person på en bensinmack på sin fritid. Polisen skulle göra ett ingripande och hamnade enligt nämnden i en "svårlöst situation" och en "extrem våldsupptrappning som polisen inte var initiativtagare till". Eftersom mannen saknade "sedvanlig polisiär utrustning" och det betraktades som en engångsföreteelse fick polisen behålla sitt jobb.

"Poliser är vana vid rättssystemet"

Expolischefen Tommy Lindström menar att den största förklaringen till att så många ärenden kommer upp i PAN är att poliser är en uppmärksammad yrkesgrupp som ofta anmäls. Anmälningarna är därför inte alltid substantiella och korrekta. Men Lindström nämner även en "kåranda" och att poliserna lärt sig att skydda varandra.

– Det finns fall där man har begått fel. Frågan är hur många procent av de fallen som skrivs av för att det inte finns bevis. Poliser är vana vid rättssystemet och vet vad som krävs när det gäller till exempel bevisfrågor. Att hålla förhör med en polis är betydligt svårare än att hålla förhör med vanligt folk, säger Lindström.

Lindström får medhåll av lektorn i polisvetenskap Rolf Granér

– Det är väldokumenterad att det existerar en kåranda inom polisen som gör att man håller varandra om ryggen. Man anmäler ogärna en kollega och man vittnar ogärna mot en kollega. Min forskning pekar på att poliser skulle anmäla varandra för brott som till exempel stöld, men det är annorlunda när det kommer till våldsamt ingripande eller ingripande på felaktiga grunder. Då aktar man sig för att anmäla varandra, säger Granér till Nyheter24.

"Avspeglas även i privatlivet"

Misshandel av sin partner eller utomstående är det vanligaste brottet bland de som avskedats. Men när misshandeln skett i samband med ett ingripande visar flera fall att nämnden friat poliserna. 

– Poliser har ju ett våldsmonopol och våld är en del av polisens vardag. Men det finns en del poliser, man ska inte överdriva antalet, som är mer våldsbenägna och det avspeglas även i privatlivet, säger Granér.

Sexbrott med lågt straffvärde inte grund för avsked

Sexualbrott som till exempel ofredande leder leder i många fall inte till avsked. Nyheter24 har tidigare skrivit om polismannen som skrev flera sex-sms till en kvinna han träffat i tjänsten som försökt ta livet av sig. Men enligt Arbetsdomstolens praxis är straffvärdet i liknande fall oftast för lågt för att PAN ska kunna avskeda.

– Sådana här fall är jätteallvarliga och skadar polisens anseende något oerhört. Men man tittar på straffvärdet och då har vi i många fall inte rätt att avskeda någon. Men det beror givetvis på hur allvarligt fallet är. Om det är väldigt grovt eller om det är yngre personer inblandade kan vi göra en annan bedömning, säger Lotta Gustavsson. 

Rattfylla leder oftast inte till avsked

Poliser som kört rattfulla får i många av fallen behålla jobbet. Personalansvarsnämnden förklarar att det ofta finns en sjukdomsbild inblandad och att personen får vara kvar om han eller hon kommer till insikt om sitt alkoholberoende och är villig att vidta rehabiliterande åtgärder. Den åsikten delas inte av Tommy Lindström

– Jag tycker inte att det är så farligt att poliser tar i för hårt under ett ingripande. Men däremot om man missköter sig med droger och alkohol och kör bil eller slår sin fru och terroriserar barnen tycker jag att det är väldigt allvarligt.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.