Så försvårar poliser utredningar mot sig själva

- 12/11/2012, 15:09 -
Genom att göra slagningar på sitt eget personnummer kan man se om man förekommer i en brottsutredning.
1 av 3

Genom att göra slagningar på sitt eget personnummer kan man se om man förekommer i en brottsutredning.

SCANPIX SWEDEN

Jan-Olof Andersson, säkertschef på Rikspolisstyrelsen, anser dock att det rör sig om en väldigt liten del av polisens 28 000 anställda.
2 av 3

Jan-Olof Andersson, säkertschef på Rikspolisstyrelsen, anser dock att det rör sig om en väldigt liten del av polisens 28 000 anställda.

SCANPIX SWEDEN

Så ser det ut när polisen gör sökningarna i systemet.
3 av 3

Så ser det ut när polisen gör sökningarna i systemet.

FAKSIMIL FRÅN SR.SE

Allt fler poliser kollar upp sig själva med hjälp av polisens olika register. Det kan vara ett sätt att förekomma en brottsutredning. "Du kan skaffa dig information som gör att du kommer i ett bättre läge".

15 nya polisanställda anmäls för dataintrång i polisens register varje vecka. Bara under hösten har det enligt Ekot skett en avsevärd ökning av sökningar i bland annat misstankeregistret, som visar om man är misstänkt för brott.

– Om du inte har rent mjöl i påsen och tror att du blivit anmäld kan en slagning leda till att du får en förvarning och ett försprång i brottsutredningen, säger åklagare Lars Göransson vid Riksenheten för polismål, till Nyheter24.

41 poliser har sparkats sedan 2004

Varje vecka kommer det in hundratals anmälningar mot poliser i Sverige. Men sett till antalet anmälningar och fällande domar är det få poliser som sparkas. Från 2004 till 2011 sparkades 41 poliser av drygt 400 ärenden

En av många förklaringar till det kan vara att poliserna sökt på sig själva i stor utsträckning och på så vis kunnat sätta käppar i hjulen för utredningen. 

"Det här är allvarligt"

I augusti 2012 förbättrades polisens it-system så att man i detalj kan se vem som gjort slagningar på sig själv. Det är efter förbättringen som anmälningarna om dataintrång strömmat in. Inget vet hur stort mörkertal det varit före förbättringen. 

– Det här är allvarligt. Alla ska behandlas lika vid brottsutredningar oavsett om du är polis eller snickare, säger Göransson.

Normalstraffet för dataintrång är dagsböter. Rent hypotetiskt kan alltså en polis som är misstänkt för grov misshandel medvetet göra intrånget för att undkomma ett hårdare straff?

– Du kan skaffa dig information som gör att du kommer i ett bättre läge. Det finns risk att du kan försvåra för utredningen, ja, avslutar Göransson.

Säkerhetschefen på Rikspolisstyrelsen Jan-Olof Andersson förklarar att det ska vara nolltolerans mot dataintrång. Men Andersson betonar även att 15 anmälningar per vecka är ett litet antal om man ser till helheten.

– Vi är 28 000-29 000 medarbetare. Och tittar man i det perspektivet och alla de slagningar som görs i våra system så är det ändå promille som vi pratar om, säger han till Ekot.