Åklagare: Inga skäl att överklaga Tenstavåldtäkten

- 14/10/2013, 17:19 -
Våldtäktsfallet kommer sannolikt inte att prövas av HD.
1 av 3

Våldtäktsfallet kommer sannolikt inte att prövas av HD.

Lars Pehrson/TT

Sex pojkar fälldes av tingsrätten men friades av hovrätten.
2 av 3

Sex pojkar fälldes av tingsrätten men friades av hovrätten.

TT

Senare hängdes personerna ut med personuppgifter på nätet.
3 av 3

Senare hängdes personerna ut med personuppgifter på nätet.

Scanpix/Twitter

Tingsrätten menade att det var våldtäkt. Hovrätten valde att fria de sex pojkarna i Tensta. Men trots massiv kritik mot domen ser det inte ut att bli något överklagande till Högsta domstolen.
– Det här retar ju naturligtvis upp dem som tycker att domen var alldeles felaktig, säger rättsexperten Sven-Erik Alhem.

TENSTA. Över 90 000 personer har skrivit på en namnlista om att hovrättsdomen i Tenstafallet borde överklagas till Högsta domstolen. Namnlistan startades av Carolina Ekberg som nu inte är särskilt förvånad över beslutet.

– Jag tycker att det är jättetråkigt på ett sätt, men kanske inte helt oväntat. Det visar ändå att 90 000 människor anser att något är fel med lagstiftningen när man knappt kan komma till en fällande dom, säger Ekberg till Nyheter24.

Enligt tingsrätten turades de sex pojkarna, som är mellan 15 och 16 år gamla, om att förgripa sig på en 15-årig flicka under en lägenhetsfest. Hovrätten ansåg dock att flickan inte var i ett hjälplöst tillstånd samt att händelseförloppet är oklart.

Prövas normalt inte av HD

Riksåklagaren har fram till den 25 oktober på sig att överklaga till Högsta domstolen. Men Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum skriver nu att man inte ser några skäl till prejudikatdispens. Inte heller ser man några anledningar till att målet skulle få extraordinär dispens. 

– Det här är råd från erfarna åklagare till riksåklagaren. Det är ovanligt att man går emot de här råden, säger rättsexperten Sven-Erik Alhem till Nyheter24.

Utvecklingscentrumet menar att det inte finns behov av vägledning i frågan om vad som utgör hjälplöst tillstånd eftersom lagen skärpts och begreppet utvidgats. Vad det gäller sexuellt ofredande är det en ren bevisvärderingsfråga som normalt inte prövas av HD.

– När blir det ett "nej" tillräckligt? I dag kan man aldrig vara för tydlig med "nej". Jag kände mig arg och frustrerad och jag visste inte vad jag skulle göra. Mitt svar blev namninsamlingen. Det viktiga är att man plockar bort skammen och skulden kring sexuella övergrepp, säger Ekberg.

Kan du känna att namninsamlingen var "onödig" nu i efterhand?

– Aboslut inte onödig. Någonstans har det väckt en debatt och den har synts överallt. Jag tror att den även har väckt politiker, men något måste ju göras!

Ovanligt att fall tas upp

Det är sällsynt att fall beviljas prövningstillstånd av Högsta domstolen. Huvudregeln är att enbart fall som kan få betydelse som så kallade prejudikat, vägledning för hur andra liknande fall ska bedömas, kan prövas. 

undantagsfall kan HD ta upp fall där det finns extraordinära skäl för prövning. Det kan till exempel vara att ett uppenbart grovt misstag begåtts. Det är dock inget som Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum anser är aktuellt i Tenstafallet.

– Det här retar ju naturligtvis upp dem som tycker att domen var alldeles felaktig. Men normalt sett är hovrätten slutinstans. Det är väldigt få fall som tas upp av Högsta domstolen. Det räcker inte med att hovrätten kanske borde ha gjort en annan bedömning – det måste vara fundamentala misstag. Rättegångsfel, säger Sven-Erik Alhem.