Måndag 26 Sep
Stockholm

Elstödsförslag välkomnas – och väcker frågor

Kraftledningar utanför Malmö. Arkivbild.
Kraftledningar utanför Malmö. Arkivbild. Foto: TT

Regeringens förslag om att kompensera hushåll och företag för de höga elpriserna väcker frågor.Christian Holtz, elmarknadsanalytiker på energikonsultbolaget Merlin & Metis, varnar för att förslaget kan bli kontraproduktivt.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

— Sådana här förslag kan riskera att minska incitamenten att dra ned på elanvändningen, säger Christian Holtz.

Han framhåller att det är olyckligt eftersom det gör det svårare att få balans i elförsörjningen om kunderna inte försöker göra vad de kan för att minska elanvändningen.

— Jag förstår att många väljare uppskattar att få pengar tillbaka. Men man kunde också ha använt dem på andra sätt, sätt som gynnat medborgare och elsystemet på lång sikt, säger han.

"Förnya elnätet"

Svenskt Näringsliv välkomnar regeringens förslag om högkostnadsskydd i en kort, skriftlig kommentar. Men förslaget räcker inte som enskild åtgärd:

"Det underliggande problemet är dock i lika hög grad inhemskt och kräver en kraftsamling för utbyggnad av planerbar elproduktion. Därför krävs omgående beslut för att säkra konkurrenskraftiga elpriser på lång sikt” anser Marie Knutsen-Öy, energipolitisk expert vid Svenskt Näringsliv.

Även Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen Sverige, tycker att regeringens uppdrag till Svenska kraftnät är bra:

"Vi förespråkar framför allt åtgärder som minskar effekten av de kapacitetsbegränsningar i elnätet som ger upphov till de högre priserna i framför allt södra Sverige – till exempel genom så kallad mothandel. Dessutom vill jag betona vikten av att våra politiker fattar nödvändiga beslut så att vi kan förnya elnätet, förbättra överföringskapaciteten och investera i ny elproduktion".

Regeringen är inte ensam om att presentera olika valförslag i energifrågan inför höstens val. Förutom liknande förslag om stöd ser Christian Holtz ytterligare en kategori som går ut på att begränsa exporten av el. Regeringens förslag handlar dock inte om exportbegränsningar.

"Farlig väg"

— Det tror jag inte är juridiskt möjligt. Och i den mån det är möjligt så tror jag det är en farlig väg att gå för det kommer att mötas av olika motåtgärder från andra länder. Då ska vi veta att vi precis som andra länder är väldigt beroende av import.

Christian Holtz påpekar att förslag om exportbegränsningar är udda utifrån att liknande förslag inte skulle vara aktuellt inom andra områden.

— Ingenstans talar man om att minska till exempel exporten av lastbilar från Sverige för att få ned kostnaden. Det är klart att kostnaderna på Scania-lastbilar skulle sjunka om man förbjöd export av dem. Men på lång sikt skulle det bli ett hårt slag mot svensk exportindustri.

TT
Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.