Torsdag 1 Dec
Stockholm

Skidbackar hotas av höga elpriser

Mindre skidanläggningar, så kallade hemmabackar, riskerar att drabbas hårt av ökade elpriser i vinter. Arkivbild.
Mindre skidanläggningar, så kallade hemmabackar, riskerar att drabbas hårt av ökade elpriser i vinter. Arkivbild. Foto: TT

Många mindre skidbackar hotas av höga elpriser, när kostnaden för snötillverkning och drift skjuter i höjden.Närmare hälften oroar sig över att inte kunna öppna i vinter, visar en undersökning från Svenska skidanläggningars organisation, SLAO.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Fakta: SLAO:s undersökning

Enkäten skickades ut till de 100 hemmabackarna som är medlemmar hos SLAO. 47 hemmabackar besvarade enkäten.

Undersökningen genomfördes mellan den 6 och 18 september 2022.

Källa: SLAO

Liftsystem, uppvärmning, belysning och framför allt snötillverkning – skidanläggningar kräver en hel del el för att gå runt. På grund av de höga elpriserna är många mindre anläggningar, så kallade hemmabackar, nu i riskzonen för att tvingas stå stilla i vinter.

Hemmabackar är mindre daganläggningar som ligger nära tätorter, och som till skillnad från de större fjällanläggningarna ofta drivs av föreningar.

— Hemmabackarna har en jätteviktig roll för barn och ungas möjlighet att åka skidor. Det är ofta där man får sin första kontakt med skidåkning, säger Titti Rodling, vd för SLAO.

I en undersökning som besvarats av 47 av 100 hemmabackar uppger nästan hälften, 46,5 procent, att de är oroliga för att inte kunna öppna i vinter på grund av elpriserna.

Minskad snötillverkning

Fyra av tio bedömer att de kommer att behöva minska sin snötillverkning, och drygt en av tre bedömer att de kommer att behöva höja priserna på sina liftkort.

— Många hemmabackar ligger i södra Sverige och Mellansverige, i elprisområde tre och fyra där priset redan i dag är högre och också väntas öka. De har också ofta rörliga avtal till skillnad från de större fjällanläggningarna som har fasta elavtal, och därför inte påverkas av elprishöjningar i samma omfattning, säger Titti Rodling.

Hon poängterar att det ännu är tidigt på hösten och att mycket kan hända, men säger att det är viktigt att ta oron på allvar. Från SLAO:s sida vill man se ekonomiskt stöd till hemmabackarna. Vilken typ av stöd det skulle handla om har man dock inte landat i ännu.

— Men vi kan konstatera att det kommer att behövas ifall de ska kunna öppna, säger Titti Rodling.

"Skulle vara förödande"

TT: I tider av elkris, kan det inte vara rimligt att prioritera bort saker som snötillverkning för att spara el?

— Vi arbetar intensivt med att hjälpa hemmabackarna att spara el, säger Titti Rodling.

Hon berättar att SLAO framöver kommer att växla upp det arbetet ytterligare.

— Tekniken går ständigt framåt. Svenska skidanläggningar har tillverkat konstsnö sedan 1970-talet och i dag används bara en sjundedel av den energi som användes då, säger hon.

— Om fler hemmabackar skulle tvingas hålla stängt skulle det vara förödande för barn och ungas möjligheter att röra på sig i en mörk tid på året, när det annars kan vara svårt att komma ut.

TT
Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.