Fredag 7 Okt
Stockholm

Ivo: Vårdplatsbristen hotar patientsäkerheten

Vårdplatserna är för få på Helsingborgs lasarett utifrån behovet – allvarliga vårdskador har redan blivit följden och det finns risk för fler. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) efter en specialgranskning.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

— Det som är väldigt allvarligt är att man inte klarar av att övervaka, behandla och sköta omvårdnaden av patienterna på ett bra och säkert sätt och med den trygghet som patienterna kan förvänta sig, säger Peder Carlsson, avdelningschef på Ivo.

Inspektioner har gjorts både på akuten och på vårdavdelningar inom specialistsjukvården i Helsingborg. Det som Ivo främst pekar på är att patienter vårdas utan adekvat övervakningsutrustning på platser som inte är patientsäkra och att patienter inte alltid får den tillsyn och omvårdnad, mediciner och näringstillförsel som de ska.

Slutsatsen är att vårdgivaren, Region Skåne, inte följer hälso- och sjukvårdslagens krav på att erbjuda en god vård. Nu uppmanas Region Skåne att senast i mitten av november redovisa vilka åtgärder som vidtagits och vilka som är planerade framöver. Om inte tillräckligt görs hotar Ivo med att förelägga regionen att vidta åtgärder.

— Vi förväntar oss att vårdgivaren vidtar åtgärder, säger Peder Carlsson.

Helsingborg är ett av flera sjukhus där Ivo genomfört tillsyn. Någon jämförelse dem emellan görs inte, men det finns liknande problem på fler sjukhus, konstaterar han.

— Det återkommande är bristen på personal, brist på sjuksköterskor till exempel.

P4 Malmöhus har tidigare rapporterat att inget annat sjukhus i landet har behövt betala så stora summor i vite till Arbetsmiljöverket för överbeläggningar i form av vite som Helsingborgs lasarett.

TT
Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.