Stockholm

Studenter i studie har fått ut skönhetsbetyg

Att lärarna gav de vackra kvinnliga studenterna höga betyg när undervisningen bedrevs på plats förklaras av att de flesta lärarna på universitetsnivå är män. Arkivbild.
Att lärarna gav de vackra kvinnliga studenterna höga betyg när undervisningen bedrevs på plats förklaras av att de flesta lärarna på universitetsnivå är män. Arkivbild. Foto: TT

Kritiken mot studien rörande snygga studenters betyg fortsätter att rasa i Lund.Studien är anmäld – då många studenter inte vetat om att deras utseende bedömts. Nu har en del av dem fått ut siffran på hur snygg han eller hon anses vara, rapporterar Dagens Nyheter.


Forskningsstudien från Lunds universitet har fått stor uppmärksamhet. Slutsatsen utgick från att vackra kvinnliga studenter som inte var fysiskt närvarande under pandemin utan deltog i digital undervisning vid Lunds tekniska högskola fick lägre betyg.

Sedan framkom det att studenter vars utseende och studieprestationer granskats inte vetat om det. Nu står det klart att en del av studenterna fått veta sitt skönhetsbetyg.

— Jag vet exakt vilken snygghet studien påstår att jag har eftersom att jag fått en kod till min rad i en anonymiserad datafil. Dessvärre är den väldigt lätt att avanonymisera med exempelvis ålder, hemkommun och betyg i andra kolumner och vi kan därför se var flera av våra klasskompisar har hamnat på skalan, säger en av studenterna till DN.

Dubbelt anmäld

Studien är anmäld två gånger till till Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed vid Lunds Universitet, och sakkunniga ska bedöma om god forskningssed har följts – och anmälningarna har nu skickats vidare till Överklagandenämnden för etikprövning, ÖNEP.

I studien fick en jury bestående av 74 personer i samma ålder som de 300 deltagarna utifrån bilder betygsätta utseendet på studenterna på en skala från 1-10. Utseendeeffekten var mest tydlig i ämnen med en kursstruktur där lärare och studenter lärde känna varandra i en fysisk miljö. De manliga studenternas studieresultat förblev oförändrade under samma omständigheter.

Att lärarna gav de vackra kvinnliga studenterna höga betyg när undervisningen bedrevs på plats förklaras av att de flesta lärarna på universitetsnivå är män.

Forskaren själv, Adrian Mehic, doktorand vid Ekonomihögskolan i Lund, har tidigare sagt till Sydsvenskan att han ställer sig oförstående till kritiken samt att han inte ångrar valet att inte informera studiedeltagarna.

TT
/

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.