Stockholm

Riksrevisionen granskar läkemedelsförskrivning

Riksrevisor Helena Lindberg. Arkivbild.
Riksrevisor Helena Lindberg. Arkivbild. Foto: TT

Tecken tyder på brister i styrning och kontroll av läkemedelsförskrivningen. Riksrevisionen inleder därför en granskning av regeringens och de ansvariga myndigheternas arbete.


Varje år hämtar nära sju miljoner personer i Sverige ut minst ett läkemedel på recept. Statens kostnader för subventioneringen av läkemedel är drygt 31 miljarder kronor om året – en kostnad som beräknas ha ökat till över 36 miljarder 2025.

"Att rätt läkemedel förskrivs till rätt person i rätt dos är avgörande för patientsäkerheten och för att läkemedelssubventionerna används på rätt sätt", säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen inleder granskningen efter indikationer på att staten och regionerna har svårt att styra och kontrollera läkemedelsförskrivningen.

Svårigheterna bedöms bland annat bero på mängden aktörer, att utbytet av information mellan myndigheter är begränsat och att regionerna inte kan kontrollera om patienten bor i en annan region än där läkaren är verksam.

Enligt Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) handlar nästan fyra av fem tillsynsärenden som rör legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal om läkare som skrivit ut narkotiska läkemedel.

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.