Alliansen ökar sitt stöd

- 17/06/2009, 09:51 -

Regeringspartierna får 45,3 procent i SCB:s mätning.

Regeringspartierna får 45,3 procent i SCB:s stora väljarundersökning, det är en ökning med 4,1 procentenheter jämfört med den senaste undersökningen i november.

Oppositionspartierna backar med 5,8 procentenheter och skulle ha fått 48,3 procent av rösterna om det hade varit val i maj.

Skrivet av: