Stockholm

Resning i styckmordsmålet

Hur många oskyldiga ska vi tillåta oss att döma?

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Hur många oskyldiga ska vi tillåta oss att döma för att kunna fälla tillräckligt många skyldiga?

Frågan ställs av Justitiekansler, JK, Göran Lambertz som tänker granska bland annat balansen mellan rättstrygghet och rättssäkerhet.

Under två år ska undersökningen pågå och den ska ge en klarare bild av rättstryggheten i dag och belysa frågan om bättre möjlighet till resning.

Det som anses gälla för en fällande dom är att det är "ställt utom allt tvivel" att den misstänkte är skyldig, skriver Lambertz på Dagens Nyheters debattsida.

Men i praktiken håller man inte alltid på detta beviskrav. Många domare säger till exempel att man rimligen måste fälla den tilltalade om två poliser samstämmigt vittnar om att personen är skyldig.

JK vill också ha bättre möjligheter för dömda att få resning. I flera fall där personer har dömts för allvarliga brott har det senare uppstått tvivel på domens riktighet. Men det har inte gått att få den omprövad i en resning.

Lambertz skulle, skriver han, välkomna en ny prövning av skuldfrågan i fallet där två läkare ansågs överbevisade om att ha styckat en död kvinnas kropp. Ett annat fall där domen i efterhand starkt har ifrågasatts är en man som dömts för att ha kastat ut en kvinna från sjunde våningen i en förort till Stockholm. Trots teknisk bevisning som motsade mordhypotesen och nya obduktionsrön tog Högsta domstolen inte upp fallet.

Jag vet inte om de båda läkarna eller mannen är skyldiga eller inte. Men det måste konstateras att det nu i efterhand finns allvarliga tvivel i skuldfrågan, skriver Göran Lambertz.

I JK:s granskning "Felaktigt dömda" som gjordes 2004 till 2006 framkom allvarliga brister i ett antal mål där människor som dömts till långa fängelsestraff frikändes efter resning.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.