Studentkårernas regeringsattack

- 15/07/2009, 18:10 -

Går till hårt angrepp mot Alliansen: "Ni gick till val på att höja studiemedlet".

I en insändare i Dagens Nyheter på onsdagen riktar Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, skarp kritik mot regeringen.

Bakgrunden till insändaren är att studiemedlen för Sveriges studenter nu sänks med 73 kronor.

"För många studenter som lever på existensminimum är den till synes obetydliga summan av 73 kronor mat i flera dagar", skriver SFS ordförande Klas-Herman Lundgren och vice ordförande Robin Moberg.

Förändringen av studiemedlet bottnar i den historiska sänkning av prisbasbeloppet som Statistiska centralbyrån presenterade i ett pressmeddelande förra veckan.

SFS-representanterna skriver vidare att:

"Vi vill påminna om att 3 av fyra regeringspartier gick till val på att höja studiemedlet. Studenter lägger ned blod, svett och tårar samt en massa pengar på att utbilda sig. Det måste de folkvalda inse och ta ansvar för på ett sätt som faktiskt betyder något i praktiken."

Mer pengar till studenter skulle ha flera positiva effekter menar Lundgren och Moberg avslutningsvis:

"Kortsiktigt genom en ökad marknadsstimiulans och långsiktigt för att fler kan tillgodogöra sig sin utbildning snabbare och komma ut på arbetsmarknaden och bli högproduktiva medborgare."

Skrivet av: