Stockholm

Avföring dumpas i badvatten

Bristen på sugtömningsanläggningar gör att havet täcks med avföring.


Läs mer

NORRKÖPING. Sugtömmningsanläggningarna jobbar för högtryck i Östergötland när 85 000 båtägare dumpar sin avföring till sjöss. I Norrköpingsområdet finns endast två - i Mem och Norsholm. Bristen retar upp båtägarna.

– Det är alldeles för lite, inte klokt. Jag är besviken på kommunen. Det är klart att skiten åker rätt ut i vattnet när det inte finns något annat, säger Göte Ericsson, som är engagerad båtägare på plats i Lindö småbåtshamn, till Östgöta Correspondenten.

Totalt släpps cirka 3,4 miljoner liter avföring och urin ut från fritidsbåtar årligen. Enligt en studie från Göteborgs universitet släpps det mesta tre kilometer från land och anledningen är brist på sugtömningsmöjligheter.

– Det finns 100 sugtömningsanläggningar i Sverige där man kan tömma avfallet direkt från båten. Det skulle behövas det dubbla, säger Sandra Johansson, magisterstudent vid Institutionen för växt- och miljövetenskaper vid Göteborgs universitet, till Östgöta Correspondenten.

I Norrköping pågår ett projekt för att ta fram en ny detaljplan för småbåtshamnen i Lindö där man ser över antalet sugtömningsanläggningar.

Skrivet av:

Nästa artikel
Göteborg stinker

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.