Måndag 18 Okt
Stockholm

Skadestånd för vaccinationsskada

Vaccinet mot tuberkulos gjorde honom invalidiserad redan som barn. (TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Nu får en man i 30-årsåldern ytterligare 257 000 kronor i skadestånd från staten, enligt ett JK-beslut.

Redan 1979 fick mannen ersättning av staten för att han skadats av vaccinationen, men då bara med 4 262 kronor.

Enligt avtalet mellan staten och de 20-tal barn som hann skadas av det dansktillverkade BCG-vaccinet mot tuberkulos kunde barnen i framtiden ställa nya skadeståndsanspråk för lyte och men. Så har också skett i flera fall. Bland annat fick en 20-årig man 275 000 kronor i skadestånd år 1995 för de allvarliga ryggskador vaccinet gett honom.

I det nu aktuella fallet har vaccinationen gett mannen en medicinsk invaliditet på 10 procent, enligt de bedömningar som ligger till grund för justitiekanslerns (JK) beslut. Han har också drabbats av utseendemässiga men i form av ärr på överkroppen.

Den allmänna BCG-vaccineringen av nyfödda upphörde i Sverige 1975 på grund av risk för komplikationer i form av infektioner. Numera vaccineras bara barn och ungdomar som löper ökad risk att utsättas för tuberkulossmitta.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela