"Ipredlagen kan komma att förändras"

- 05/11/2009, 09:09 -

En seger för integriteten, säger Marita Ulvskog (s) till Nyheter24.

Sent i natt enades en förlikningskommitté i Europaparlamentet kring telekompaketet. Samtliga ställde sig bakom förslaget att ingen ska kunna stängas av från internet utan rättslig prövning samt att en rättvis rättegång ska garanteras.

Det innebär bland annat att ipredlagen, som gör det möjligt för företag att själva vid domstol begära beslut på att internetoperatörerna ska lämna ut uppgifter om ip-adresser och vilket internetabonnemang som ip-adressen tillhör, kan komma att förändras.

– Ja, för oss innebär det här att vår ipredlag kan komma att förändras, säger Marita Ulvskog (s), som är en av de fem svenskar som sitter med i förlikningskommittén i Europaparlamentet, till Nyheter24.

– Det här innebär att man betraktas som oskyldig tills man genomgått en rättslig prövning.

– Det är en seger för integriteten.

I första hand handlar telekompaketet om att skärpa konkurrensen på EU-marknaden. Men paragrafen som gäller frågan om fildelare ska kunna stängas av från internet utan rättslig prövning - har varit den punkt som debatterats mest.

Överraskande nog röstade EU-parlamentet i våras nej till en kompromissuppgörelse. EU-parlamentet krävde att ingen ska kunna stängas av från internet utan att först ha fått sin sak prövad i domstol, tillägg 138.

Detta motsatte sig bland annat Frankrike och Storbritannien.

Men sent i natt enades alltså en förlikningskommitté i Europaparlamentet, där svenskarna Marita Ulvskog (s), Christian Engström (pp), Gunnar Hökmark (m), Lena Ek (c) och Eva-Britt Svensson (v) ingår, kring kravet på rättslig prövning för misstänkta fildelare.

– I korthet betyder det att du inte ska kunna dömas eller straffas innan du genomgått en rättssäker process. Det här är ett stort steg framåt för rättsäkerheten och integriteten och vi kommer att fortsätta jobba för nätneutraliteten, säger Marita Ulvskog till Nyheter24.

Skrivet av: