Allt tidigare internetdebut för svenskar

- 03/11/2009, 11:16 -

Hälften av alla fyraåringar i Sverige använder internet.

Allt fler barn växer upp med internet som en självklar del i hemmet. Cirka 85 procent av svenska folket har tillgång till internet och för 60 procent har internet blivit en daglig rutin.

Också svenskarnas internetdebut sker allt tidigare. Det visar en undersökning om svenskarnas internetvanor som gjorts av World Internet Institute och .SE.

– Omkring hälften av dagens fyraåringar använder internet, säger Olle Findahl, professor i medie- och kommunikationsvetenskap och forskningsledare vid World Internet Institut, enligt Dagens Media.

Dock ökar inte fildelningen längre, vilket är ett trendbrott i årets undersökning.

– Det är osäkert vad som är förklaringen till att fildelningen planar ut. Det kan ha med Ipred-lagen att göra, men även med att det har blivit krångligare att fildela, tillägger Findahl, enligt .

Musiktjänsten Spotify tros också vara en del av förklaringen till varför fildelningen stannat av.

Skrivet av: