Finanskrisen slår inte mot bröstnäringen

- 03/12/2009, 21:12 -
1 av 21

Aaron Eklöf

2 av 21

Aaron Eklöf

3 av 21

Aaron Eklöf

4 av 21

Aaron Eklöf

5 av 21

Aaron Eklöf

6 av 21

Aaron Eklöf

7 av 21

Aaron Eklöf

8 av 21

Aaron Eklöf

9 av 21

Aaron Eklöf

10 av 21

Aaron Eklöf

11 av 21

Aaron Eklöf

12 av 21

Aaron Eklöf

13 av 21

Aaron Eklöf

14 av 21

Aaron Eklöf

15 av 21

Aaron Eklöf

16 av 21

Aaron Eklöf

17 av 21

Aaron Eklöf

18 av 21

19 av 21

20 av 21

Aaron Eklöf

21 av 21

Aaron Eklöf

Ny 3D-kamera revolutionerar bröstförstoringsbranschen i Sverige.

Vissa sätter hoppet till en färglös AMS-kurs, vissa väljer att lägga sig under kniven. Det gäller långt ifrån alla, men nationalekonomin har slagit fast att snygga kan tjäna 10-15 procent mer än en icke-snygg person. I valet mellan två jobbsökande är det den som är snygg som lämnar utanförskapet. Ett naturligt val.

Skönhetsindustrin är ingen bilindustri med storvarsel och ärr från finanskrisen. Det är snarare tvärtom: ökad jobbkonkurrens ökar incitamenten att piffa till sig. Och rattarna som rullar ut är av en annan typ. Akademikliniken har med sin nya 3D-kamera revolutionerat bröstförstoringsbranschen.

Paolo Montemurro är plastikkirurgins Keanu Reeves. 2007 blev han headhuntad av Akademikliniken från den italienska plastikkirurgivärlden. På samma sätt som Neo i Matrixtrilogin räddar människorna från maskinerna, räddar Montemurro människorna från skavanker och kroppsångest. Som första person vid kliniken koordinerar han användandet av 3D-kameran med en ny simuleringsteknik för bröstförstoring.

– Vi har testat tekniken i ett år och vet att metoden fungerar och leder till nöjda patienter. Simuleringsbilderna ligger väldigt nära verkligheten. En patient kan innan hon opereras se hur resultatet kommer att bli. Gillar hon inte det förväntade resultatet kan vi modifiera och ändra inplantat. Den största rädslan generellt bland alla som överväger en operation är att förväntningarna inte ska infrias, säger Paolo Montemurro till Nyheter24.

– Vi är den enda kliniken i Skandinavien och förmodligen den största i Europa med den här tekniken och vi finns även i Malmö, London och Köpenhamn. 10-20 procent av kunderna är utländska.

Plastikkirurgen och delägaren Ulf Samuelson har varit med sedan mitten av 80-talet, som tevedoktorn Dr Åsa kategoriserat som jätteläpparnas "överdrivna" tidevarv,

– Det här är ett väldigt bra instrument för både doktorer och patienter. Det är väldigt pedagogiskt. Tidigare har det varit svårt att visualisera resultat samtidigt som det nu kommer en ny typ av inplantat. Kameran är en klar tillgång för oss doktorer, säger han till Nyheter24.

Patienter eller plastikfunderare kommer in till kliniken för att få sina kroppsmått analyserade av 3D-kameran. I simuleringen kan olika bröstimplantat föras in och patienten kan se vilken storlek som estetiskt skulle passa bäst. Inom plastikirurgin har patienter aldrig tidigare getts möjlighet att "prova" brösten innan ingrepp.

– Det här innebär att patienten inte behöver fatta ett beslut på direkten, utan kan gå hem, fundera och tänka igenom det hela, för att sedan komma tillbaka och eventuellt gå igenom en operation, säger Montemurro.

3D-animationerna, som visar hur brösten skulle se ut efter operation, stämmer väldigt väl överens med det faktiska resultatet.

– Resultaten ligger väldigt nära verkligheten om man jämför det slutliga resultatet med den simulerade bilden. De är nästan identiska, säger Paolo Montemurro och visar en 3D-animation samt en bild efter en kvinnas operation.

Den nya tekniken innebär att patienterna kan fatta ett mer välgrundat beslut innan en eventuell bröstförstoring.

– Med den här nya tekniken kan vi med väldigt stor sannolikhet säga hur det kommer att se ut efter operationen. Gillar patienten inte det upplägget, kan vi med simuleringen titta på andra alternativa implantat tills kunden är nöjd.

För patienten kostar 3D-simuleringen cirka 4 900 kronor. Guldpaketet, som innehåller simulering, operation och försäkring i fem år, går loss på närmare 50 000 kronor. Och det råder ingen brist på nya kunder. Akademikliniken, som även förekommer i dokusåpaform, har inte på något sätt känt av finanskrisen.

– Jag vet inte om vi kommer att slås av dess effekter senare. Vissa säger att vi inte är igenom än, men än så länge har vi inte känt av den, säger Montemurro.

Se unika bilder från en bröstoperation på Akademikliniken i bildspelet ovan.