Åklagaren kritisk till beslutet att bevilja Thomas Quick resning

- 03/01/2010, 14:25 -
1 av 2

Scanpix

2 av 2

Jonas Ekströmer/Scanpix

Christer van der Kwast bryter tystnaden.

"Hovrättens ställningstagande innebär enligt min uppfattning ett allvarligt avsteg från kravet på sakligt underlag för resning. Redan misstanken om att hovrätten tänjt på regelsystemet skadar tilltron till rättsväsendet", skriver Christer van der Kwast i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Det är den numera pensionerade åklagaren i Thomas Quick-rättegångarnas första uttalanden om hovrättens beslut att bevilja resning.

Hovrättens bedömning ger han inte mycket för:

"Bevisvärdet hos de "nya" omständigheter som enligt hovrätten motiverar resning är enligt min mening redan i sig mycket blygsamt."

Christer van der Kwast frågar sig också om trycket från media påverkat beslutet och skriver att Högsta Domstolen bör pröva resningsfrågan.

Thomas Quick, som numera heter Sture Bergwall, kallar van der Kwasts debattartikel "fömäten" på twitter.