Söndag 14 Aug
Stockholm

Fler tillbaka i jobb med nya sjukförsäkringen

1 av 2
2 av 2

Färska siffror visar att fler kommer i jobb med den nya sjukförsäkringen.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

De nya reglerna för sjukersättning har blivit hårt kritiserade och onsdagskvällens Uppdrag granskning i SVT berättade om Mari-Louise - ett offer för de nya tuffare reglerna.

Marie-Louise tog - innan hon hann fylla 62 - sitt liv efter att ha fått ett brev från Försäkringskassan som förklarade att hon var arbetsför. Trots depression och ledverk. Trots att hennes tummar var obrukbara.

När Uppdrag gransknings reporter försökte leta jobb åt någon med Mari-Louises sjukdomsbild såg det mörkt ut.

Men samtidigt visar färska siffror från Inspektionen för socialförsäkringen att de nya reglerna faktiskt fått fler i arbete.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat vilka effekter de nya reglerna får. De  innebär bland annat att den sjukskrivnes arbetsförmåga prövas efter tre respektive sex månaders sjukfrånvaro. 

I sin rapport visar myndigheten att längden på sjukskrivningarna minskar och att de nya tidsgränserna gör att sjukdagarna blir färre. Sjukskrivna börjar ofta arbeta i samband med prövningen som görs efter ett halvår, medan effekten är mindre vid den som görs efter tre månader, enligt ISF.

Socialdemokraternas Veronica Palm är inte imponerad.

- Faktum är att sjukskrivningarna minskade mer under socialdemokraternas tre sista år i regeringsställning än under regeringen Reinfeldts tre första år, skriver hon i en debattartikel i Aftonbladet.

Socialdemokraterna vill i stället avskaffa de "stelbenta" tidsgränerna.

Men ISF:s granskning visar att tidsgränserna har en effekt. Om än större i städerna och mindre i mer glesbefolkade kommuner. Det tror man beror på att arbetsmarknaden är bättre fungerande och mer mångfacetterad i större städer.

Slutsatsen är att det är själva prövningen, snarare än att Försäkringskassan ändrat sina rutiner, som får folk att återkomma till arbetsmarknaden.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m), som varit hårt trängd kring de nya reglerna under den senaste tiden, är nöjd med slutsatserna.

- Det är glädjande att den nya sjukförsäkringen får människor tillbaka i arbete. I dag ligger ett ökat fokus på rehabilitering och hjälp att komma tillbaka genom tidiga insatser, säger hon i ett pressmeddelande.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.