Söndag 1 Aug
Stockholm

Dom ger Ekfors Kraft rätt i eltvist

Marknadsdomstolen ger Ekfors Kraft rätt i tvisten med Haparanda kommun. (TT)

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Marknadsdomstolen ger i ett utslag Ekfors Kraft rätt i tvisten med Haparanda kommuns fastighetsbolag om kraftbolagets hot att strypa elleveranserna till Haparanda och Övertorneå.

Fastighetsbolaget hade överklagat en dom i Marknadsdomstolen i december i förra året. Där avslogs fastighetsbolagets begäran om ett kännbart vite om inte hoten att vägra leverera el till de båda kommunerna upphörde.

Men domstolen avslår bolagets överklagan och motiverar det med att en utredning visat att det numera inte föreligger något hot från Ekfors Kraft och Ekforsbolagen.

Fastighetsbolaget åläggs att ersätta Ekfors Krafts rättegångskostnader med 125 000 kronor plus ränta.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela