Domar mot fiskefusk överklagas

- 27/11/2008, 14:06 -

Två av yrkesfiskarna som fällts för brott mot fiskelagen har överklagat. (TT)

Två av yrkesfiskarna som fälldes i Varbergs tingsrätt för brott mot fiskelagen tidigare i höstas har överklagat till hovrätten.

Männen dömdes till böter på omkring 70 000 kronor var, de högsta straffen för fiskefusket i det uppmärksammade målet.

Totalt 16 halländska fiskare anklagades för att ha kallat stora mängder torsk, som var reglerad enligt kvoter, för bleka i sina rapporter. Blekan får fiskas fritt. Nio av fiskarna fälldes i domstolen.

Skrivet av: