Varning för sena utbetalningar

- 07/01/2009, 13:30 -

Försäkringskassans ansträngda ekonomi riskerar att leda till förseningar.

Försäkringskassans ansträngda ekonomi riskerar att leda till fortsatta förseningar i utbetalningarna, varnar Statskontoret i en rapport till regeringen.

Omorganisationen av Försäkringskassan förra året, då de lokala försäkringskassorna slogs ihop till en ny myndighet, blev kännbar för många svenskar som fick vänta länge på föräldrapenning och andra ersättningar.

Men omorganisationen tärde också på Försäkringskassans ekonomi. För att inte överskrida anslagen måste myndigheten minska kostnaderna med minst 900 miljoner kronor, enligt Statskontoret.

Så stora besparingar går inte att göra utan att det påverkar handläggningen av olika ärenden, enligt Statskontoret som konstaterar att det återigen finns risk för stora förseningar i utbetalningarna.

Statskontoret pekar på flera brister i samband med omorganisationen, bland annat dålig samordning mellan förändringsarbetet och Försäkringskassans ordinarie verksamhet vilket lett till osäkerhet internt om vilka beslut som gäller.

Statskontoret kritiserar också den otydliga styrningen av it-verksamheten vilket lett till höga kostnader och brister i personalpolitiken.

Skrivet av: