Torsdag 5 Aug
Stockholm

"Linda Chen kan ha tagit sitt liv"

Rättsläkaren menar att det inte går att utesluta att Linda Chen tagit sitt eget liv.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

FALUN. På onsdagen hörs två läkare i rättegången mot Mats Alm angående Linda Chens död.

Bland annat den läkare som tog emot Mats Alm och behandlade hans brännskador efter att han hittats i närheten av platsen där Linda Chens kropp återfanns.

– Brännskadan var liten. Han var trött och inte helt orienterad. Han frågade hela tiden "hur mår hon, var är hon" och jag visste inte vad det handlade om. Jag frågade vad han tagit för tabletter och varför. Han sa att han inte visste och att han tagit dem för att han var pressad, säger läkaren enligt Aftonbladet.

Dessutom hörs den rättsläkare som undersökt Linda Chens kvarlevor. Och denne berättar att det varit omöjligt att fastställa vad som dödat Linda Chen. En av anledningarna är att kroppen angripits av insekter som förstört stora delar av organen.

Vad gäller teorin om att Linda ska ha strypts till döds menar rättsläkaren att man kommit fram till den genom uteslutningsmetoden. Men andra dödsorsaker går inte heller att utesluta.

Mats Alms försvarare Peter Althin frågar om det går att utesluta att ett blodkärl kan ha gått sönder i Lindas huvud och dödat henne, eller om det går att utesluta att hon tagit sitt liv.

– Nej, konstaterar rättsläkaren enligt Aftonbladet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela