Tisdag 26 Okt
Stockholm

Indiska dataspecialister i topp

Dataspecialister, ingenjörer och tekniker från Asien får jobb i Sverige.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Dataspecialister, ingenjörer och tekniker från Indien och Kina toppar statistiken över dem som fått arbetstillstånd i Sverige sedan den nya lagen infördes 15 december i fjol.

Migrationsverket har sammanställt statistiken över de första 1,5 månaderna med lagen, och kan konstatera en hög bifallsprocent, liksom en förhållandevis snabb handläggningstid.

Av totalt 2 000 inkomna ansökningar är 1 000 redan avgjorda, där något fler än åtta av tio ansökningar beviljats.

Flest bifall har gått till sökande från Indien (378) som också toppar listan över antal ansökningar (566). Flest ansökningar efter Indien kommer från Kina, Thailand, USA och Serbien. När det gäller beviljade arbetstillstånd följs Indien av Kina (81), USA (43), Thailand (38) och Ryssland (24).

De som beviljats tillstånd tillhör så här långt också yrkeskategorier där regeringen anser att det råder brist.

Dataspecialister (274) följs av civilingenjörer (82), tekniker (39) ekonomer och marknadsförare (32) samt restaurangpersonal (28).

Lite drygt 200 asylsökande har valt att byta spår och i stället söka arbetstillstånd. Lite fler än hälften av de sökande har lämnat in sina ansökningar från utlandet.

Skrivet av:

Kommentera
Kopiera länk
Dela